Yetim Ahıska Türkleri, Sürgünün 73. Yıl dönümün’de

0
28

Ahıska 1518 de Çıldır Savaşında fethedildi ve 250 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. 1829 Edirne Anlaşmasıyla savaş tazminatı olarak Ruslara verildi Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasıyla sınırın Sovyetler birliği tarafında yetim kalan Ahıska’yı Posoflu Aşık Üzeyir (1828) şöyle dizelere döker;

Hey kardaşlar yanak yanak ağlıyak,

Ülkemiz sultanı elden gidiyor!

Al yeşili töküp kara bağlıyak

Al’Osman’ın şanı elden gidiyor…

 

Dünya savaşı henüz bitmemişti Rusya’da Ekim Devrimi olarak bilinen Bolşevik iktidar. Kafkaslarda’da etkisini göstermeye başladı.  Lenin ile başlayan iktidar Ahıskalıları da etkilemişti. Lenin’in ölümünün ardından yeni Sovyet lider Stalin olmuştu.

Dünya savaşı tüm Avrupa’ya yayılmış Almanya Fransa’ya girip Yunanistan’a kadar ilerlemişti. Romanya ise Hitler’in elindeydi. Hitler’in Romanya’yı alması Rusya’ya daha çok yaklaştığının göstergesiydi. Hitler ve Stalin karşı karşıya gelmiş Alman orduları doğu cephesini açmış kızıl ordu büyük kayıplar vermiştir. Sovyetler alman ordularına karşı gelmekte zorlanınca, 1940 yılına kadar hiç askere alınmayan Ahıskalılar askere çağırılmıştı. İçlerinde 14-15 yaşlarında olan çocuklarda dahil 40 bin asker Alman cephesine gönderildi.

 

Geride kalan kadınlar, yaşlılar ve genç kızlar ise tamda Komünistlere yakışır şekilde ağır şartlarda 70 kilometrelik Borkum demiryolu inşaatında sürgün yollarını inşa ettiklerini bilmeksizin çalıştılar.

1944 yılında demiryolu inşaatı bitmişti ki Sovyet istihbaratı Ahıska Türklerinin Türk ordusuna istihbarat sızdırdığı iddiasını ortaya attı Gürcistan İç İşleri Bakanı Şiddet içeren yöntemleriyle tanınan Lauren  Pavlovich Beria 1944 te Stalin’e gönderdiği mektupta, “Ahıska Türklerinin Orta Asya’ya sürgün edilmesi uygun bulunmuştur” yazıyordu. 15 Kasım 1944 gece yarısı tarihin kara lekesi Sibirya Treni Ahıska’ya getirildi. Ahıskalılar 3 saat içinde trene, üzerleri açık yük vagonlarına bindirildi. Bu vagonlarda hayvan taşımacılığı yapılırdı. Her vagona ortalama 80 kişi sığdırılmaya çalışılıyordu.  120 bin Ahıska türkü koyun gibi trene bindiriliyordu. İnsanlar hazırlıksızdı yanlarına yiyecek içecek almalarına dahi izin verilmedi. Ellerinde bir şeyler götürmek isteyenlerin ellerindekileri yük olmasın diye aldılar.  Tren Gürcistan sınırını çıkana kadar hiç mola vermedi. Tren yolculuğu 1 ay sürdü.  Yolculukta ölenleri trenden atılıyorlardı. Şartlar çok kötüydü. Sürgün yolu ölü bedenlerle işaretleniyordu. Kefenleri Orta Asya’nın beyaz karlarıydı 26 bin kişi bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

Ahıska’dan sürülen Türkler Özbekistan Kazakistan ve Kırgızistan’ın kesiştiği bölge olan Fergana ovasına yerleştiler. Stalin tarafından askere alınan 20 bin Ahıska askerleri ise savaştan geri dönemediler, dönenler ise ailelerini yerlerinde bulamadılar.  Beş ilçe ve 200 köyden meydana gelen Ahıska, sürgünden günümüze kadar hala boş duruyor.

 

 

 

 

 

Burada kendilerine evler yaptılar, yeni bir hayat kurdular. Ancak bu düzen 45 yıl sürdü 1989 yılında Fergana Olayları ortaya çıktı. Ahıska Türklerinin Özbek halkına zulmettiği iddia edilen karalama kampanyası baş gösterdi. Pazar yerinde Ahıskalı ve Özbek iki  gencin kavgasıyla başlayan olay  Ahıska Türkleri ve Özbeklerin kavgalarına sebep oldu. Özbekler Ahıska Türklerinin evlerini yakılıp yıktılar, ve 20 bin Ahıska Türkü 2. kez sürgüne zorlandı. Ahıska Türkleri, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan’a göç etmek zorunda kaldı. Sözde Ahıska Türklerini Ruslar kurtarmıştı. Halbuki Fergana Olaylarını çıkaran ve fitilini ateşleyen yine Sovyetler birliği istihbarat örgütü KGB idi.


Merve Nazlı
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here