Yecüc ve Mecüc Kavmi

0

YECÜC VE MECÜC KAVMİ
Rivayetlere göre Yecüc ve Mecüc iki millettir. Bu iki millet kötü ve belalı kimselerdir. Boyları kısa, normalden büyük kulakları vardır, küçük gözlü ve yassı yüzlülerdir. Ayrıca sayıları çoktur. Kıyamete yakın zamanda yeryüzüne yayılacaklardır. Bulundukları yeri Allah’tan başka kimse bilemez.

Her yere yayılan bu iki millet sadece Mekke, Medine ve Kudüs’e giremeyeceklerdir. Bu mübarek yerlerin dışındaki her yere girecekler ve girdikleri yerleri yeyip içip her yeri kurutacaklardır. Bunlara ne dağ dayanacak ne demirler. Önlerine geçen bütün büyük- küçük canlıları yiyecekler. Onlardan birisi öldüğünde onu da yerler. Etraftakileri fesada uğratacak ve sonunda Allah onları helâk edecektir.

İslam inancına göre çeşitli büyük- küçük alametler vardır ve bu alametler sırasıyla olacaktır. Yecüc ve Mecücün ortaya çıkışı büyük alametlerin arasında yer alır.

Küçük Alametler

•Muhammed (s.a.v)’in peygamber olarak gönderilmesi

•Muhammed (s.a.v)’in vefât etmesi

•Kudüs’ün fethedilmesi

•Veba hastalığının yaygınlaşması

•Zekatların verilmemesi

•Fitnelerin ortaya çıkması ve çoğalması

•Peygamber olduğunu iddia eden kişilerin ortaya çıkması

•Hicaz’da ateşin çıkması

•Emanete hıyanet edilmesi

•Zinanın çoğalması

•Faizin yaygınlaşması

•Çalgılı aletlerin yaygınlaşması

•İçkinin çokça tüketilmesi

•Ölümlerin ve öldürme olayların çoğalması

•Depremlerin çoğalması

•Giyinik olduğunu sanan çıplak kadınların ortaya çıkması

•Hakkın ve gerçeğin gizlenmesi. Yalancı şahitlerin ortaya çıkması

•Kadınların erkeklerin sayısından fazla olması

•İstanbul’un fethedilmesi

Büyük Alametler

Hz. Mehdi gelecek

Hadis-i şerifte buyruldu ki:”Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, “Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir.” [Ebu Nuaym]

Deccalin ortaya çıkması

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.” [İ. E. Şeybe]

Güneş’in batıdan doğması

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:”Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez.” [Buhari, Müslim]

İsa a.s ‘ın yeryüzüne inmesi

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:”Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.[Nisa 157]

Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158)

Yecüc ve Mecücün ortaya çıkması

Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: “Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.”[Enbiya 96]

Dabbet-ül-arz çıkacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki”Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.” [Tirmizi]

Gökten duman çıkacak

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: “Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!” [Duhan 10]

Ateş ortaya çıkacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.”[Müslim]

Kabe yıkılacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:”Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum.” [Buhari, Müslim]

YECÜC VE MECÜCÜN ÇIKIŞ ZAMANI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Yecüc ve Mecüc Zülkarneyn (a.s)’in yapmış olduğu seddi her gün oyarlar. Tam seddi oyup delik açılacağı vakit başlarındaki reis delme işlerini bırakmalarını, yarın devam etmelerini söyler. Onlar bırakıp giderler. Ardından Allahu Teala seddi eskisinden de daha sağlam yapar.”

Günler hep böyle geçer durur. Allah’ın kendilerine vermiş olduğu müddet dolar ve seddi delerler.
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur:
” O gün seddi oyarlar. Yine delme işini yarına bırakırlar ve giderler. Ertesi gün geldiklerinde seddi bıraktıkları gibi görürler ve delik açılana kadar delerler. Delik açılır ve insanların üzerine dalarlar. Önlerine çıkan suları kurutur, her şeyi fesada uğratırlar. İnsanlar onlardan korkup kaçarlar. Saklanacak delik ararlar. Ardından bu iki millet göğe ok fırlatırlar. Bu ok kana bulanmış bir şekilde onlara geri döner ve bunun üzerine şöyle derler:” Yeryüzünde olanları ezdik, fesata uğrattık. Semada olanları ise alçalttık ve alt ettik.”

Allah onların enselerinden yakalayan bir kurtçuk gönderir. Kurt Yecüc ve Mecüc kavmini toptan helak eder. Hepsini parçalanmış halde yere serer. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi öleceklerdir. ”

Allah Resulü (s.a.v) bu zalim iki kavmin cehenneme atılacağını haber verir.

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here