Vatan Şairi- Namık Kemal

0
28

21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ’da dünyaya gözlerini açmıştır. Asıl adı Mehmet Kemal olan şaire, Namık adını Şair Eşref Paşa vermiştir. 1863 yılında Katip olarak devlet memurluğuna giren Namık Kemal, 1865 yılında İttifak-ı Hamiyet derneğine katılmış ve bir yandan da Tasvir-i Efkar gazetesinde hükumet karşıtı yazılar yazmıştır. Gazete bunun üzerine 1867 yılında kapatılmıştır. Bu yıldan sonra sürgünlerle dolu hayatı başlamıştır Namık Kemal’in. İlk olarak Erzurum’a sürülen Namık Kemal bu görevi erteleyerek ileride tartışma içerisine gireceği Ziya Paşa ile birlikte Paris’e kaçmış ve yurt dışında bir çok gazetede yazılar yazmıştır. 1870 yılında İstanbul’a geri dönen Namık Kemal, 1872 yılında ise İbret isimli gazeteyi çıkarmış ve hükumeti eleştiren yazılar yazmıştır. Bundan mütevellit gazete 4 ay kapatılmış ve Namık Kemal yine sürgüne gönderilmiştir. Sürgündeyken kaleme aldığı , aynı zamanda sergilenen ilk tiyatro oyunu olan Vatan Yahut Silistre 1873 yılında Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sergilenmiş ve izleyenlerin galeyana gelip olaylar çıkarmaları nedeniyle Namık Kemal tutuklanmıştır. Sonrasında Mağusa‘ya sürgün gönderilmiş ve burada 38 ay kaldıktan sonra sürgününü tamamlayıp İstanbul’a dönmüştür. Fakat İstanbul’a döndükten sonra II. Abdülhamit aleyhine bir tehdit beyti yazıp bunu bir de mecliste okuyan Namık kemal, bu sefer de tutuklanıp yargılanmış ve beraat etmiştir. Bunun üzerine kendi isteğiyle Midilli‘ye gitmiş ve 1882 yılında buradaki üstün hizmetleri nedeniyle Nişan-i Osmanlı madalyası ile ödüllendirilmiştir. Daha sonra ise sırayla Rodos ve Sakız Adası mutasarrıflığına getirilmiştir. Bu adanın havasından dolayı hastalanan Namık Kemal, 2 Aralık 1888 yılında hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi adadaki bir caminin haziresine gömülmüş, daha sonra ise vasiyeti üzerine Gelibolu’ya nakledilmiş ve II. Abdülhamit’in talimatıyla Gelibolu’daki mezarının üzerine türbe yapılmıştır.

Edebiyatımızda çok önemli bir yer tutan Namık Kemal bir çok önemli eser bırakmıştır. Bunlardan en bilinenleri ise şöyledir;

Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Kara Bela, Celaleddin Harzemşah, İntibah, Cezmi, Barika-i Zafer, Devr-i İstila, Evrak-ı Perîşan serisi, Silistre Muhasarası, Kanije, Osmanlı Tarihi Medhali, Bahar-ı Daniş, Terceme-i Hal-i Nevruz Bey, Mukaddeme-i Celal, Tahrib-i Harabat, Takip, İrfan Paşa’ya Mektup ve Hürriyet Kasidesi.

Yazımı bitirirken sizlere Hürriyet Kasidesi’nden bir beyit ile veda etmek istiyorum.

 


Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here