Uygurlar Denince Akla Gelenler …

0
85
Uygur Devleti 745 yılında kurulmuş 840 yılında yıkılmış ilk Türk devletlerindendir.
Uygur Devleti 745 yılında kurulmuş 840 yılında yıkılmış ilk Türk devletlerindendir.

Uygur Devleti 745 yılında kurulmuş 840 yılında yıkılmış ilk Türk devletlerindendir.

 

➡ Basmil ve Karluklarlularla işbirliği yaparak Kutluk devletini yıkan Uygurlar Orta Asya’da kurulan son Türk devletidir.

➡ Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kağan’dır

➡ Bögü Kağan, zamanında Mani dinini benimsemişlerdi ve bu din sayesinde yerleşik hayata geçmişlerdir.

➡ En parlak dönemini Moyun Çor döneminde yaşamışlardır.

➡ Devletin başkenti Ordu-Balık (Karabalasagun)dur.

➡ Uygur siyasi tarihinin ilk ve en önemli olayı hiç kuşkusuz Talas savaşıdır. Türk-Arap işbirliği sayesinde, Çinlilerin ağır bir yenilgiye uğratıldığı bu savaş, Uygurların Orta Asya’da egemenlik kurmalarını kolaylaştırmıştır.

➡ Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

➡ Türkçe kitap basan ilk Türk devletidir.

➡ Minyatür ve resim sanatı ilk olarak Uygurlarda ortaya çıktı.

➡ Ticaret ve bayındırlık gelişmiştir.

➡ Moğolların Türkleşmesini sağladılar.

➡ Türk tarihinde ilk defa kent ve kasaba kurdular. (İlk Türk şehri Ordu-Balık’tır)

➡ Çinlilerle olan ilişkileri sonucunda, Türk devletleri arasında ilk kez kağıt ve matbaayı kullandılar.

➡ Siyasi alandan çok kültürel alanda varlık gösterdiler.

➡ Fresk (duvar resmi) sanatının öncülüğünü yapmışlardır.

➡ Hukuk kurallarını yazılı hale getiren ilk Türk devletidir.

➡ Sine-Uşi ve Karabalasagun yazıtları Uygurlara aittir.

➡ Orta oyunu ile Türk tiyatroculuğunun temelini atmışlardır.

➡ Uygurların sosyal yaşamında Maniheizm’in çok önemli bir yeri vardır.

➡ Kırgız İsyanı sonucunda yıkılmıştır.

➡ Çeşitli bölgelere dağılan Uygurlar Kan-su ve Turfan Bölgesinde zaman zaman etkili oldular.Moğol istilası sonucunda siyasi bağımsızlıklarını kaybettiler.

Mani Dininin Uygurlar Üzerindeki Etkilerini Konuşacak Olursak Bunlar ;

➡ Uygurlar savaşçılıklarını kaybettiler. Mani dini et yemeyi yasakladığı için yeterli proteini alamayan Türkler güçsüz düşüp savaşçılık özelliklerini kaybetmiştir.

➡ Yerleşik hayata geçtiler. Türklerde ilk defa yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir.

➡ Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret, bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.

➡ Yerleşik hayata geçmeleriyle duvar resimlerini(Fresk) kullanmaya başladılar.

Ösym Sınavlarına Girecek Arkadaşlar Dikkat Etmeli ;

➡ Duvar resimleri yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtıdır. Ancak unutulmamalı ki duvar resimleri ile mağara resimleri aynı kavramlar değildir !!!

➡ Uygurlar mani dinini kabul etmelerine rağmen ibadet dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Buda sorularda karşınıza kesinlikle çıkacaktır. Milliyetçi bir yaklaşımdır !!!

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here