Unutulmaz Bir Zafer: Kanije Savunması

0

 

Kanije Zaferi :
Kanije Kuşatması 1601 yılında Avusturya’nın yanı sıra İspanya,İtalya,Malta ve Papalık askerlerinin de yer aldığı bir Haçlı ordusunun Osmanlı himayesindeki Kanije Kalesine saldırıya geçmesiyle başlamıştır.Osmanlı Devleti 1600 yılında bu kaleyi ele geçirmiş ve kalenin komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa‘yı getirmiştir.Bu savunmada Avusturya ve müttefiklerin silah ve erzak gücünün Osmanlı Devletinden çok daha fazla olduğu bariz şekilde görülmektedir. Savaşın başladığı sıralarda Avusturya Arşidükü II.Ferdinand‘ın hatalı bir saldırısı Avusturya ordusunda büyük kayba yol açtı. Fakat bu durumda bile Haçlı ordusu çok güçlüydü. Kanije muharebesi sadece sıcak savaş olarak değil psikolojik savaş olarak da çok önemli bir savaştır. Bunun en iyi örneklerinden birisini Tiryaki Hasan Paşa’nın kalenin düşmesini geciktirmek  ve zaman kazanmak için yaptığı hareketlerdir. Osmanlı Devletinden, Kanije’ye dönemin şartlarına göre yeterli yardımın gelememesi bu yeni taktiğin ortaya çıkmasında en büyük etken olmuştur. Tiryaki Hasan Paşa esir edilen düşmanlara altı kum dolu fakat üstü erzak ve barut dolu olan fıçıları göstererek kalenin dayanma gücünün henüz çok fazla olduğu izlenimini oluşturmak istiyordu. Bunun yanında kalede her an mehter marşı çaldırarak hem askerlerini motive etmek hemde düşmana iyi olduklarını düşündürmek amacındaydı. Kuşatmanın bu anlarında Haçlı Ordusu ve komutanları artık kaleye saldırıları iyice arttırmış ve kalenin düşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Fakat Hasan Paşa’nın alındığı önlemler işe yaramıştı. Her ne kadar düşmana böyle izlenimler verilmişse de kalenin durumu vahimdi barut ve erzak konusunda büyük sıkıntılar baş gösteriyordu. Bunun üzerine kalenin içinde 2,3 hafta yetecek kadar barut üretilmeye başlandı. Kış mevsimi yaklaşmasına rağmen düşman kuşatmayı kaldırmıyor kaleyi almak istiyordu fakat bu durum müttefik kuvvetler askerlerinin de moralinin iyice düşmesine neden oldu. Kalede üretilen barutun da bitmeye başladığı görülünce Tiryaki Hasan Paşa düşmana gece baskını yapılmasını emretti. Düşman kuvvetler bu saldırıyı beklemedikleri için çok ağır kayıplar vererek ve ganimetlerini bırakarak kaçtılar. Böylece kuşatma 71.gecesinde Osmanlı Devletinin büyük bir zaferiyle sona erdi. Tiryaki Hasan Paşa’ya Vezirlik rütbesi verildi ve bu zafer Osmanlı’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here