UNESCO Dünya Mirasları Nelerdir?

0
Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Dünya Mirasları Nelerdir?

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.


UNESCO Nedir?

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Tam adı “United Nations Edurational, Scientific and Cultural Organisation” olan UNESCO; 14 Aralık 1946 yılında kurulmuştur. Teşkilat çalışmaları hakkında BM’ye rapor vermekle birlikte BM’den teknik yardım görür. Fakat kendi organizasyonları, statüleri ve bütçesi bakımından tamamen bağımsız bir kuruluştur. Tüm BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO üyesi olabilirler. BM’nin Ekonomik ve Sosyal konseyinin bir kolu olan UNESCO; sembolik bir kelimedir. Türkçe anlamı ise; “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü”dür. UNESCO bir amaç uğruna kurulmuş bir kurum olup ilk amacını şu şekilde açıklamıştır;  “UNESCO, milletlerarası bir işbirliğine dayanarak, ilim, kültür ve eğitim yolu ile dünyamızın barış ve güvenliğini korumak maksadıyla kurulmuştur”.
Diğer üç madde ise;

Ο Milletler arası karşılıklı tanışmayı ve anlaşmayı sağlayarak, dünya insanlarını birbirine yaklaştırmak. 

Ο Halk eğitimini sağlamak ve dünyanın geri kalmış yerlerindeki manevi karanlığa bilim ve kültür ışıklarını götürmek. 

Ο Barışın korunması yolunda yardımcı olmak. 


UNESCO Dünya Mirasları Nelerdir?

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Dünya üzerindeki tüm insanlığın ortak değeri sayılan ve koruma altına alınan doğal, kültürel ve karma eserlerdir. Bunların korunması ve ortak bir alanda birleşimi için; “17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında, Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul görmüştür. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılımımızın uygun bulunduğu bu sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.”

2014 yılında belirlenen verilere göre Dünya genelinde; UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiş olan toplamda 1007 kültürel ve doğal varlık vardır. Bunların 779 tanesi kültürel, 179 tanesi doğal ve 31 tanesi karma (hem kültürel hem doğal) varlık olarak kabul edilmiştir. UNESCO hakkında detaylı bilgi için http://whc.unesco.org adresine ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne giren 13 adet doğal ve kültürel varlık vardır. Bunların neler olduğunu öğrenmek için okuyalım.


Ο İstanbul’un Tarihi Alanları

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 356
Yeri: Marmara Bölgesi, İstanbul

Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Güzellikleri ile saymakla bitmeyecek olan bu büyük şehrin saklı kalmayan tarihini ve kulaklara fısıldayan eserleri UNESCO koruma altına almıştır. 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 bölge olarak dahil edilmiş olup bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet. Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye. Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir. MÖ 7. yüzyılda kurulan ve savaşlar, gelişimler, medeniyetler geçirmiş olan İstanbul; tarih boyunca çok önemli bir alan olmuştur.


Ο Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 358

Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Sivas
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Çeşitli bölümlerden meydana gelmiş olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bir külliyedir. Cami, darüşşifa ve türbelerden oluşmaktadır. Ulu Cami Süleyman Şah’ın oğlu olan Ahmet Şah tarafından, darüşşifa ise eşi olan Melike Turan Melek tarafından inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde, Devlete bağlı olan Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen yapı, 1228 yılında başlanıp 1243 yılında yapımı tamamlanmıştır.

Taş işçiliğinin en güzel örneklerini görebileceğiniz, en güzel motiflerin nakış gibi işlendiği bir yapıdır. Diğerlerinden farklı kılınmasının nedeni ise uzaktan bakıldığı zaman simetrik bir görümün veren, fakat bir çok geometrik şeklin taş işçiliği ile birleşimi sayesinde bu görüntüyü alan bir yapıdır. Evliya Çelebi; “Methinde diller kısır, kalem kırıktır” diyerek hayranlığını dile getirmiştir. Diğer bir deyişle “Divriği Mucizesi” denilen yapı Türkiye’nin Sivas ilinde yer almakta ve tüm dünyanın beğenisini toplamaktadır.


Ο Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1986
Liste Sıra No: 377

Yeri: Karadeniz Bölgesi, Çorum
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

1986 yılında kültürel miras olarak Dünya Mirasları listesine eklenen Hattuşa; tarihin en önemli medeniyetlerinden biri olan Hititlere ev sahipliği yapmıştır. Krallığın başkenti olan Hattuşa, 13 ve 17. yüzyıllar arasında başkent olup önemli bir konuma erişmiştir. Tarihte yolculuk yapıp günümüze kadar ulaşan Hititlerin ve başkent Hattuşa’nın kalıntıları günümüzde Çorum ilinde bulunmaktadır. Çorum iline bağlı olan Boğazköy ilçesinde MÖ 3000 yılından bu yana yerleşim olduğu söylenmektedir.

Bölgede ilk bulunan Hattiler tarafından Hattuş adında kurulan kent, Kuşşara kralı Anitta tarafından ele geçirilmiştir. (MÖ 1700) Kentin ilk kralı olan Anitta daha sonra Hattuş adını Hattuşa olarak değiştirmiş ve bir süre sonra kenti yaktırmıştır. Bugün ki kalıntılar da kentin yakıldığı doğrultusundadır.

Tarihin eskittiği fakat yok edemediği, bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Hattuşa şimdi ise ülkemizde görülmesi en önemlisi hissedilmesi gereken bir yerdir.


Ο Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1987
Liste Sıra No: 448

Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Nemrut dağı deyince dilinizin ucuna bir şarkı geliyor biliyorum. Peki ya Nemrut Heykelleri, gözlerinizde onlar da canlanıyor mu? 1997 yılında UNESCO tarafından dünyanın görmesi gereken yerlerden biri olarak seçilen Nemrut Dağı hakkında ki efsaneler ve hikayeler saymakla bitmez tabi ki. Kısaca bilgi verelim.

Van Gölü’nün batısında volkanik bir dağ olan Nemrut, eskiden çember biçimli olup yaşanan patlamalar ile eski sivriliğini yitirmiştir. Bunun yerine geniş bir krater oluşmuştur. Aynı zamanda Toros sıra dağlarının bir parçasıdır Nemrut. Dağın zirvesinde tarihin derinliklerinden gelen ve tarih kokan kalıntılar bulunmaktadır. Büyük İskender’in imparatorluğunun dağılmasından sonra; I.Antiokhos Suriye’nin ve Fırat Nehri’nin kuzeyinde Kommagene adında bir krallık kurmuştur. Bu dönemde Nemrut zirvesine inşa edilen tümülüste I.Antiokhos’un mezarı olduğu söylenmektedir. (Nemrut dağı bir yanardağ olduğu için yüksekliği 4000 metreden 2150 metreye düşmüştür.) Dağın zirvesinde beş tanrıyı temsil eden ve yedi metre yükseklikleri olan heykeller bulunmaktadır. Bu heykellerin bazılarının 9 ton kadar ağırlığı olduğu düşünülmekle birlikte, dağın zirvesine nasıl taşındığı da soru işaretidir.

Nemrut’un gizeminde kaybolmak ve zamanda yolculuk yapmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken bir mirastır Nemrut Dağı ve Heykelleri.


Ο Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1988
Liste Sıra No: 484

Yeri: Akdeniz Bölgesi, Antalya – Muğla
Kategori: Kültürel

1988 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan Xanthos ve Letoon Antalya’da bulunmaktadır. Hiç duymayanlar ve görmeyenler için birde görüp unutanlar için tekrar tanıyalım.

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Fethiye yakınlarında bulunan Letoon Antik Kenti, anlatılan bir hikayeye göre; Tanrı Zeus’tan hamile kalan Leto için kurulmuştur. Kentte rastlanan en eski yerleşim yerleri MÖ 73 yüzyıla kadar gitmektedir. Dinsel ve politik bir alan olduğu düşünülen Letoon’da 3 tane yan yana tapınak bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan Leto, ortada ki Artemis ve sonra ki de Apollon’a adanmıştır. Güneybatısında bir çeşme ve ve doğusunda bir kilise bulunmakla birlikte kentin kuzeyinde bir antik tiyatro bulunmaktadır. MS 7. yüzyılda terk edilmiştir.

 

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Yine Fethiye yakınlarında bulunan bir antik kent olan Xanthos Kaş kara yoluna 70 kilometre uzaklıktadır. Antik Çağ’da Likya’ya başkentlik yapmış olan kentte yapılan kazılar sonucu ele geçirilen kalıntılar MÖ 8. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Tarihin kalbinde atan kentten günümüze kalanlar; kaya mezarları, lahit mezarları ve Likya’ya özgü anıt mezarlarıdır. Likya Akropolü ise erken dönem eserleri arasındadır. Yapılan kazılarda elde edilen eserler British Museum’da sergilenmektedir.

Hikaye dinlemeyi ve keşfetmeyi seviyorsanız, mutlaka gidip görün derim.


Ο  Safranbolu (Karabük)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1994
Liste Sıra No: 614

Yeri: Karadeniz Bölgesi, Karabük
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Safranbolu Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesi olmakla birlikte, 1994 yılında Dünya Mirasları Listesine girmeyi başarmıştır. Osmanlı’nın klasik kent mimarisini görüp hayran kalacağınız evleri ile Safranbolu ismini içinde yetişen bir bitki olan safrandan almaktadır.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Safranbolu, tarihte Paflagonya olarak adlandırılan bölgede bulunur. Günümüzde 47.257 nüfuslu bir ilçedir. 1196 yılında kesin olarak Türklerin eline geçmiştir. Osmanlı zamanında (17. yüzyıl) İstanbul-Sinop yolu üzerinde bulunduğundan dolayı çok önemli bir rol oynamıştır.


Ο  Troya Antik Kenti (Çanakkale)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1998
Liste Sıra No: 849

Yeri: Marmara Bölgesi, Çanakkale
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Dünya üzerinde ki en ünlü antik kentlerden biri olan Troya, şehitlerimizin kanı ile yıkanmış kutsal toprakları ile tarihin en önemli şehirlerinden biri olan Çanakkale’de bulunmaktadır. 9 ,katman gördüğümüz Troya; 3000 yılı aşkın bir zamanda yerleşmiş olan medeniyetlerden izler bulmamızı ve onları tanımamıza olanak sağlar. En erken yerleşim MÖ 2500-3000 (Tunç Çağı), en geç MÖ 85 ve MS 8. yüzyılda Roma ile son bulur. Kazıların hala sürdüğü antik şehir de birçok eser çıkarılmıştır.

 

 


Ο Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

UNESCO Dünya Miras Listesine Alınma Tarihi: 2011Liste Sıra No: 1366

Yeri: Marmara Bölgesi, Edirne

Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

 

II. Selim’in emri ile Mimar Sinan tarafından Edirne’ye inşa edilen, Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” olarak adlandırdığı camidir. 1568 yılında yapımına başlayan ve 1575 yılında ibadete açılmıştır. Şehrin merkezinde bulunan caminin iç süslemeleri ve mimarisi çok önemli bir konumdadır. Osmanlı Devleti’nin en büyük eserlerinden biridir.

 

 

 


Ο Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2012
Liste Sıra No: 1405

Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Konya İli, Çumra İlçesi
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

2012 yılında Dünya Mirasları Listesine giren Çatalhöyük; Konya ilinin Çumra ilçesinde bulunmaktadır. Tarihte ki yolculuğu epey uzun olan Çatalhöyük, günümüzden 9 bin önce bir yerleşim yeri olmuş; Neolitik ve Kalkolitik bir yerleşim yeridir. Doğu ve batı yönlerinde birbirine bakan iki höyükten oluşur.

1958 yılında J. Mellaart tarafından keşfedilmiş ve 1961-1963-1965 yıllarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda 13 yerleşim katı bulunmuştur.

Tarihi ve kültürel bir yapı olan Çatalhöyük ülkemizin geçmişten geleceğe kalan ve kalacak olan en büyük miraslarından birisidir.


Ο Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2014
Yeri: Ege Bölgesi, İzmir İli, Bergama İlçesi
Kategori: Kültürel Peyzaj

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Kültürel Peyzaj Kategorisinden Listeye giren Bergama; Ege Bölgesi İzmir ilinde bulunur. Doğuda Kınık ve Manisa, batıda Dikili, güneyde Aliağa, kuzeyde ise Balıkesir ili ile çevrili olan Bergama Bakırçay Havzasında yer almaktadır. Tarıma dayalı ekonomisi ile toprakları verimli Bakırçay Havzasında tütün, pamuk, zeytin ve üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.

2014 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine girmeye hak kazanmış ve 999. miras olarak listeye eklenmiştir.

 


Ο Bursa ve Cumalıkızık (Bursa)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2014
Yeri: Marmara Bölgesi, Bursa İli
Kategori: Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

2014 yılında Dünya Mirasları Listesine girmiş olan Cumalıkızık; Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı olan bir mahalledir. Uludağ’ın kuzeyinde kurulmuş olup hala yaşayan beş Kızık köyünden sadece biridir. Diğer Kızık köyleri; Değirmenlikızık, Fidyekızık, Hamanlıkızık ve Derekızık’tır. Ne yazık ki diğer köyler günümüze ulaşamamıştır.

1300’lü yıllarda kurulan köy, bir vakıf köyü olup; Osmanlı mimarisini günümüze kadar korumuş ve tarihi dokuyu kaybetmemiştir. Sıklıkla tarihi filmlere konu olan köy, aynı zamanda sık sık ziyaret edilip ilgi çeken yerlerden birisidir.

 


Ο Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 357

Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Nevşehir – Kayseri
Kategori: Doğal / Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Göreme deyince aklınıza gelen Peri Bacaları ve uçan balonlar şuan yüzünüzde bir gülümseme yer ediyorsa çok şanslısınız demektir. Katolik dönemden bu yana devamlı yerleşim yeri olan Kapadokya; Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlarını çizer.

Kışın ılık ve yazın serin havası ile her koşula uyum sağlayan mükemmel bir turizm ve yerleşim yeridir. 7.13. yüzyıllarda baskıdan kaçıp gelen ve yerleşik hayat kuran Hristiyanlar için önemli bir bölge olmuştur. Dünya Mirasları Listesi içinde bulunan yerler ise; Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı’dır.

Doğanın sizlere sunduğu ve tüm dünyanın merak ettiği bu yer bizim ülkemizde. Hala gidip görmediyseniz mutlaka görmelisiniz.


Ο Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1988
Liste Sıra No: 485

Yeri: Ege Bölgesi, Denizli
Kategori: Doğal / Kültürel

Dünya üzerinde eski medeniyetlerin izlerini, farklı kültürlerin birleşimini yansıtan birçok eser vardır. Peki ya bu eserleri kim ya da kimler koruyor? Doğal afetlerin getirdiği tehlikelerden, beşeri unsurların vereceği zararlardan nasıl korunacak bu eserler. İşte bunun cevabını bizlere UNESCO veriyor. Dünya mirasları listesinde yer alan önemli ve korunması gereken eserlere gözü gibi bakan UNESCO hangi eserleri dünya mirası listesine eklemiştir? UNESCO nedir? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Pamukkale denilince aklınıza gelen şeyleri dilinize döküp gözleriniz ile görmediyseniz bu büyük bir kayıp olur öyle değil mi? Yunanca “Kutsal Şehir” anlamına gelen Hierapolis; Pamukkale yakınlarında bulunan antik bir kenttir.

II. Eumenes tarafından kurulan (MÖ 190) antik kent, MÖ2. yüzyılda Roma egemenliğine boyun eğmiş ve Roma’nın himayesi altına girmiştir. Şiddetli depremler sonucunda yıkılan şehir daha sonra tamamen Roma mimarisine teslim olmuş, Aziz Filipus’un orada öldürülmesi nedeni ile dini öneme de sahip olmuştur.

MS 395’te Bizans ve daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti’ne dahil olan antik kent öyle kalmıştır. Tarihten günümüze kadar gelen ve tedavi için kullanılan Pamukkale yer altı suları turistlerin ilgi odağı olmuştur. Ahmet Bice tarafından şehrin dışına inşa edilen hamamın amacı ise gelen misafirlerin yıkanıp, şehre girişini sağlamaktır. Şehrin giriş kapısında bizleri karşılayan Medusa figürü, şehri Tanrıça Medusa’dan korumak için yapılmıştır. 1988 yılında Dünya Mirasları Listesine eklenen bu antik şehir hem Türklerin hem de yabancı turistlerin ilgi odağı, uğrak yeridir.

 

Bu Yazıyı Okuyanlar Bunları da Okudu . . .

Share
Web sitemizden yazı kopyalayıp, başka platformlarda yayınlamak telif suçu kapsamında cezalandırılacaktır. Web Sitemize Hoş Geldiniz.Twitter Takip Edilesi Hesaplar >> @tarihnedio , @SerhatOner24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here