Uluslararası Holokost Anma Günü

0
54

ULUSLARARASI HOLOKOST ANMA GÜNÜ

 

İkinci Dünya Savaşı Dönemi'nin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen, 27 Ocak günü, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu bir karala, 2005 yılında, Birleşik Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Holoskost Anma Günü ilan edilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen, 27 Ocak günü, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu bir karala, 2005 yılında, Birleşik Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Holoskost Anma Günü ilan edilmiştir. 

Holokost, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biridir ve asla tekrarlanmaması gereken büyük bir vahşettir. 

İkinci Dünya savaşı yıllarında başta Yahudiler olmak üzere: roman, engelli, eşcinsel ve muhaliflerden oluşmuş 10 milyon insan Naziler tarafından oluşturulan toplama kampında yok edilmiştir. O kadar vahşet bir durum ki, aynı anda daha fazla insanı öldürebilmek adına plan ve çalışmalar yapılmıştır. İşte, Holokost böylesine eşi benzeri görülmemiş bir vahşettir. Bir insan, tabi eğer insan ise büyük bir katliam gerçekleştirip, ve bu katliamı az görüp daha fazla insanı öldürebilmek adına nasıl çalışmalar düzenleyebilir ki. 

Holokost farklılıklara duyulan kin, nefret ve korku’nun bir yansıması’dır. İnsanlık tarihi’nin en karanlık sayfalarından biri, benzeri olmayan bir vahşet ve insanlığın geçmişten günümüze gelen bir kara lekesi ve utanç kaynağıdır. 

İkinci Dünya savaşı yıllarında başta Yahudiler olmak üzere: roman, engelli, eşcinsel ve muhaliflerden oluşmuş 10 milyon insan Naziler tarafından oluşturulan toplama kampında yok edilmiştir. O kadar vahşet bir durum ki, aynı anda daha fazla insanı öldürebilmek adına plan ve çalışmalar yapılmıştır.

 

Holokost Vahşeti Nedir?

Holokost 1933-1945 yılları arasında Nazi rejimi’nin ve yandaşları’nın yaklaşık 6 milyon Yahudi’yi işkence ederek öldürmesi olayıdır.

1933 yılı Ocak ayı’nda Almanya’da yönetime geçen Naziler Alman’ları “üstün ırk”, Yahudileri ise Alman ırkını tehdit eden bir güç olarak görüyorlardı. Yahudilerin yanı sıra: çingeneler, romanlar, zihinsel ve bedensel engelliler, Polonya’lılar da ırksal, etnik veya milliyetçi nedenlerle yok edilmek için hedef haline gelmiştir. 

Yahudiler Hakkında Bilgi;

Yahudilik dünya’nın yaşayan en eski kültürlerinden biridir. Yüce varlık ya da varlıklara inancın genel adı olarak da özetleyebileceğimiz klasik din anlayışını aşan bir kavramdır. Yahudilik söz konusu olduğunda en önemli kavramlardan biri, Yahudilerin ortak bir tarih anlayışına sahip olmalarıdır. Bu ortak tarihin önemli bir unsuru da, kendilerine tarih içerisinde İbrani, İsrail ve Yahudi hatta bunlara Türkiye de Musevi de eklenebilir. Bu dinlere mensup insanlar ile Tanrı’nın yapmış olduğu bir sözleşme vardır. Bu sözleşme gereği İsrail bir Tanrı’ya inanacak, onun koyduğu emir ve yasaklara uyacak, Tanrı da buna karşılık İsrail oğullarına refah ve varlık içinde bir hayat bahşedecektir. Verilen söz tutulmadığında ise ilahi ceza beklenecektir. 

Yahudiliğin geçmişte Asur, Babil ve Roma gibi büyük medeniyetler ile yolları kesişmiş ve çoğu zaman bu karşılaşmalar beraberinde Yahudilere acı ve ıstırap getirmiştir.

Asurluların MÖ. 720’de İsraillerin yaşadığı Kuzey Krallığını yıkması, Babillerin MÖ. 587’de Yahudaların yaşadığı Güney Krallığını yıkması ve sonucunda Babile sürgün edilmeleri, Yahudilerin İspanya’dan sürülmesi Yahudi tarihi’nde dönüm noktası niteliğindeki felaketlerden bazılarıdır. Holokost, acı ve ıstırap dolu Yahudi tarihi’nde en facia bazılarına göre de eşi benzeri görülmemiş bir felakettir. Nazi rejimi’nin toplama kamplarında uyguladığı çeşitli işkencelerin sonucunda, gaz odalarında ve yakım evlerinde 6 milyon Yahudiyi öldürmesi, geleneksel Tanrı anlayışını derinden etkilemiştir.

Hatta bu dini benimseyen insanların Tanrı ile yaptığı sözleşmesine göre: Yahudilerin günah işleyerek Tanrı ile yaptıkları sözleşmeyi ihlal etmelerine karşılık Holokost vahşetini ilahi bir ceza olduğunu düşünmüşlerdir.

 

Holokost Nedir?

Holokost (Holocaust) sözcüğü Yunanca da bütün anlamına gelen holos ve yanık anlamına gelen kaustos’tan aldığı bilinmektedir. 

Holokost;

 • Irkçılık ve ayrımcılık bataklığına saplanıldığında insanın insana nasıl zulmedebileceği’nin bir kanıtıdır. 
 • Tüm insanlığa ve insan onuruna karşı yapılan acımasız bir katliamdır. 
 • İnsana dair tüm ahlaki değerlerin, masumiyetin, merhametin, vicdanın, insanlığın olmamasıdır. 

Bir insan da birazcıkta olsa merhamet, vicdan olsa bu katliam gerçekleştirilmezdi. İnsanlık kavramından yoksun olan insan bunlar.

İnsanlık;

 • Dil, din, ırk fark gözetmemektir. 
 • Eşitliği ve hiçbir kimliğin bir diğerine üstünlüğün olmadığını kabullenmek, dünya vatandaşı olabilme bilincine ulaşmaktır. 
 • Hoşgörüsüzlükten, her türlü nefret, kin söyleminden ve şiddetten uzak durmaktır. 
 • Yaşanan acıları anlamak, kalbinde hissetmektir.

Ama görüyoruz ki bu vahşeti gerçekleştirenlerde insanlık namına hiçbir şey kalmamış.

 

 

Naziler Kimdir?;

1933 yılında tüm Almanya’ya karanlık çöktü. Yıllardır yaşanan sokak çatışmaları, kin ve nefret mitingleri, ırkçı saldırılar ve Almanya’yı sarsan Nazi Partisi, iktidara geldi.

Nazilerin lideri Hitler, seçimlerde en yüksek oyu alması ile Şansölye (Almanya’da ve Avusturya’da hükümet başkanı, başbakan) ilan edildi. Kısa sürede Almanya’nın diktatörü haline geldi. 

1933 yılından 1945 yılına kadar geçecek 13 zorlu yıl, giderek artan bir vahşete dönüşmeye başladı. 

Naziler önce siyasi rakiplerini öldürmeye başladı. Sonra kendi saçma ırk teorilerine göre zararlı buldukları masum insanları katletmeye başladı. Bir yandan da Yahudilere ve Almanya da yaşamakta olan diğer azınlıklara karşı baskı ve işkence yapmaya başladılar. Baskı ve işkenceler, 1939 yılından itibaren toplu katliamlara dönüşmeye başladı. Nazilerin kurmuş olduğu korkunç çalışma kamplarında toplam 11 milyon insanı göz kırpmadan öldürdüler.

Naziler, hastalıklı derede ideolojileri uğruna başlattıkları II. Dünya Savaşı boyunca, işgal ettikleri her ülkede, öncelikle de kendilerince aşağı ırk olarak gördükleri Doğu milletlerinin topraklarında sayısız toplu cinayet gerçekleştirdiler. Bu savaşta toplam 55 milyon insan öldürüldü ve öldürülen insanların en az 30 milyonu Naziler tarafından öldürülmüş sivil, masum insanlardı.

Nazi Partisi Ne Zaman Kuruldu?;

Nazi Partisi, 1920 yıllarında kurulmuştur.

Hitler ve Nazi kurmayları da bu yıllarda ortaya çıkmışlardır.

Nazi Partisi’nin Kurulmasındaki Amaç;

Nazizim, ırkçılık yanlısıydı. Alman ırkı’nın üstün olduğunu bu üstünlüğün aşağı ırklar tarafından tehdit edildiğini, bu tehdidin kaldırılması içinde eyleme geçilmesi gerektiğini düşündükleri için bu partiyi kurma ihtiyacı hissetmişlerdir.

 

Holokost Sırasında Kaç Yahudi Öldürüldü?;

Avrupa da yaşayan 9 milyon Yahudi’den 5-6 milyonu Holokost sırasında öldürüldü. Dört yıllık bu süreç içinde yer alan değişik olaylardan dolayı kesin bir sayı vermek imkanısz. Ölenlerin yarısı toplama veya Auschuitz gibi ölüm kamplarında öldü. Diğer yarısı da Nazi askerleri’nin başta Almanya, Polonya ve Soyvetler olmak üzere değişik yerleşim bölgelerinde toplu öldürmeleri ile gerçekleşti.

O dönemlerde Avrupayı etkisi altına alan antisemitizm, (Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı; Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık) ırkçılık ve aşırıcılık gibi olguların yol açtığı felaketler zihinlerimizdeki yerlerini korumaktadır. Asıl üzücü olan ise tarih: ırkçılığın ve farklılıklara duyulan nefretin yarattığı bunca felaketler ile doluyken, bugünde dünya’nın farklı bölgelerinde antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi olgular hala çokça görülmektedir.

1990 yılları başlarında hayata geçirilen müze Holokost
1990 yılları başlarında hayata geçirilen Holokost Müzesi

 

İşte bugün burada;

 • İnsanlığı konuşuyoruz
 • Bu alçak soykırımda yaşamını kaybeden milyonlarca insanı anıyoruz
 • Holokost’un benzeri’nin bir daha yaşanmaması için, bu tarihi olayı hep birlikte anıyoruz
 • Ağır hasar gören insani değerlerin ve insan onuru’nun nasıl onarılabileceğini konuşuyoruz
 • Hakkını verecek şekilde Dünya vatandaşı olabilmeyi, acı çekmiş ve acı çeken her bir canın acısını yüreğinde hissedebilmeyi, günümüzde barış ve huzur ortamı’nın korunması ve tesis edilmesi gerektiğini ve özünsenmesi’nin önemi üzerine konuşuyoruz.
 • Benzeri suçların bir daha asla tekrarlanmaması için mücadele ediyoruz

Bu nedenle, bugün bizlere düşen, bu olgularla var gücümüzle mücadele etmek, Holokost’u hatırlamak, tarihten ders çıkarmak ve bu tecrübeleri gelecek nesillere aktararak böylesine bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını sağlamaktır.

 

DÜNYA’DA BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR DİLİYOR, TÜM HOLOKOST KURBANLARINI SAYGIYLA ANIYOR VE BU ACILARIN BİR DAHA ASLA YAŞANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here