Türk Şair Cenap Şahabettin

0

Cenap Şahabettin Kimdir ?

? Cenap Şahabettin 1870 yılında Türkiye’de değil Balkan topraklarında Manastır’da doğmuş ve burada dünyaya gözlerini açmıştır. Babası bir asker olan Canap Şahabettin’in babası Plevne savaşında şehit düştükten sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göçme kararı almıştır. İstanbul’a göçtükten sonra burada yaşamaya başlayan Cenap Şahabettin ve ailesi ilk öğrenimini görmesi için Cenap Şahabettini Tophane de bulunan Fevziye Mektebine Yazdırmıştır. Burada ki öğrenimini başarıyla bitiren Cenap Şahabettin bu okulun ardından Gülhane Askeri Rüştiyesine gitmeye başlamıştır. Askeri Rüştiyeyi de bitirdikten sonra Tıbbiye İdadisine geçen Cenap Şahabettin bu okulu da bitirdikten sonra Askeri Tıbbıyeye başlamıştır. Burada ki öğrenimini de başarıyla bitirip tamamlayan Cenap bu okuldan yüksek bir puanla mezun olarak Hekim Yüz Başı oldu ve bu görev de vatanına hizmet etti. İhtisas için Fransa’ya giden Cenap Şahabettin Fransa’nın başkenti olan Paris şehrinde 4 yıl boyunca cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Fransa’dan yurda geri döndükten sonra Mersin, Rodos ve Cidde gibi çeşitli şehirlerde karantina hekimliği ve sıhhiye müfettişliği yapan Cenap Şahabettin 1914 yılında ise emekliye ayrılmıştı. Emekli olduktan sonra boş durmayan ve Türk edebiyatı dersleri veren Cenap Şahabettin Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayı Milliyet karşı oluşu nedeniyle çok fazla tepki almış ve öğrencileri tarafından istifaya zorlanmıştır. Daha sonrasında Cumhuriyetti desteklerse de bu ona pek fayda getirmemiş ve yalnızlıktan kurtulamamıştır. Cenap Şahabettin 12 Şubat 1934 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

Edebi Kişiliği

? İlk şiirlerini 1885 yılında henüz öğrenciyken kaleme almıştır. İlk başta şiirinde Muallim Naci’nin etkileri görülür bu şiirler de divan şiirlerini de etkisi vardır hatta bir ara Cenap Şahabettin divan şiiri ile de uğraşmıştır. Ardından Üstad Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek batı tarzı şiirler yazmaya yönelmiştir.

? Ardından Serveti Fünun dergisinde şiirler yayınlamaya başlamıştır. Bu derginin Teyfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf ile birlikte bu derginin en önemli dört yazarından biri olmuştur.

?   ServetiFünun dergisinde Teyfik Fikret ten Sonra en önemli ikinci şair Cenap Şahabettindir.

? Serveti Fünun dergisinde yazdığı yıllar Cenap Şahabettinin edebiyettaki altın yıllarıdır.

Edebiyat Hayatında ki Dönüm Noktaları

? Muallim Naci’nin etkisindeki yıllar.

?Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem etkisi ile ilk kez  yeni şiiri yöneldiği yıllar.

? Paris yılları Fransız sanat ve algısını benimsediği yıllar.

? Serveti Fünun Dergisi dönemi.

? Ve 1908 sonrası dönem.

 

 

Dil ve Edebi Görüşleri

? Latin alfabesinin kabulünden yanadır.

? Edebiyatın toplumsal bir görevi yoktur yani sanat sanat içindir.

? Sık sık musikinin önemini vurgular.

? Kapalı ve süslü bir anlatımı benimsemiştir.

? Düz yazıda en büyük korkusu tekdüzeliktir.

?  Fransız edebiyatına sık sık atıfta bulunmuştur.

? Aruz ölçüsü tercih etmiştir.

? Sembolizmin ilk başarılı temsilcisidir.

? Serbest müstezatın en başarılı iki isminden biridir.

? İlk şiirleri gazel şeklindedir

? Sone nazım biçimi  kullanan ilk sanatçıdır.

 

 

Bütün Eserleri

 

Şiir:

? Tâmât(1887)

? Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)

? Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)

?  Terâne-iMehtap

Tiyatro:

? Körebe(1917)

? KüçükBeyler

? Yalan

Düzyazı:

?  HacYolunda (1909)

? Evrak-ıEyyam (1915)

?Afak-ı Irak (1917)

?Avrupa Mektupları (1919)

?Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)

? Vilyam Şekispiyer(1932)

? Tiryaki sözleri (Özdeyişler)

? Suriye Mektupları

 

 

Kerem Aşıgül

Marmara Üniversitesi / İşletme
Okur ve Yazar
Kerem Aşıgül

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here