Türk Edebiyatının Önde Gelen İsimlerinden Yahya Kemal

0

Yahya Kemâl Beyatlı diğer adıyla Ahmed Agâh 2 Aralık 1884’te Üsküpte dünyaya geldi.1897 yılına kadar Üsküpte eğitim gören Yahya Kemal bu tarihten sonra ailesiyle beraber Selanik’e yerleşti.1902 yılında eğitimi için geldiği İstanbulda çeşitli dergilerde yazmaya başladı.1903 yılında ise dönemin yönetiminden uzaklaşarak Paris’e gitti.Burada çeşitli JonTürk lerle tanışıp Fransızca öğrendi.1913 yılına kadar burada kaldı ve sonra tekrar İstanbula döndü.İstanbulda tarih ve edebiyat alanında dersler vermeye başladı.Bu arada çeşitli fikir adamlarıyla tanıştı ve onlardan etkilendi.1918 yılında “Yeni Mecmua” adlı dergide ilk defa şiirlerini yayınladı ve Türk Edebiyatında tanınmaya başladı.1922 de Kuvayı Milliye hareketlerinden etkilenerek Ankara’ya geldi.Burada çeşitli siyasetçilerle tanıştı.Ve o yıl Lozan Görüşmelerinde danışman olarak görevlendirildi.Lozandan dönünce TBMM’de milletvekilliğine başladı.Daha sonra Pakistan,İspanya,Portekiz’de elçilik görevleri yaptı.1949 da tekrar yurda döndü.Emekli olduktan sonra çeşitli geziler yaptı.Ziyaretler düzenledi.Genel olarak İstanbulda yaşamaya başlayan Yahya Kemal 1 Kasım 1958 de İstanbulda hayata gözlerini yumdu.

EDEBİ ANLAYIŞI: 

Yahya Kemal genel olarak“Divan Şiiri”ni ve aruz ölçüsünü kullanmıştır.Genel olarak şairliğiyle bilinen Yahya Kemal eskiyi yorumlayıp günümüzle birleştimek amacındadır.Bunun yanında hece ölçüsüyle yazdığı tek şiirin adı”Ok”dur.Sentezciliğiyle bilinen şair Sembolist ve Parnasyen olarakda tanınır.

BAZI ESERLERİ:
Kendi Gök Kubbemiz(1961)
Aziz İstanbul (1964)
Edebiyata Dair
Edebi Hatıralarım
Eski Şiirin Rüzgarıyla (1962)
Çocukluğum,Gençliğim,Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1972)
Sessiz Gemi
Hazan Bahçeleri
Eylül Sonu
Süleymaniyede Bayram Sabahı
Vuslat

NOT: Yahya Kemal “İstanbul Sevgisini” şiirlerinde çok sık işlemiştir.

Örnek Şiir:

AZİZ İSTANBUL

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

YAHYA KEMAL BEYATLI

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here