Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı Seçildi 1917

0
Petrograd Sovyeti ya da tam adıyla Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti , Sank Peterburg şehrinde 1917 Şubat Devrimi ile Çarlık Rusya'nın dağılmasından sonra şehirde işçi ve cephedeki askerler tarafından kurulan temsil organı.

Petrograd Sovyeti ya da tam adıyla Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti , Sank Peterburg şehrinde 1917 Şubat Devrimi ile Çarlık Rusya’nın dağılmasından sonra şehirde işçi ve cephedeki askerler tarafından kurulan temsil organı. Geçici Hükümeti ile sürekli rekabet halinde olmuş, Temmuz Günlerinden sonra bastırılmış, Ekim Devrimi ile birlikte iktidar organı haline gelmiştir.

 

Öğrenciliği yılları sırasında sosyal demokrat çevrelerle temasa geçti ve devrimci gruplara dahil oldu. Marksizm görüşünü benimsedi. 1897 yılında Nikolayev şehrine taşındı. Burada Güney Rusya İşçi Birliği adlı gizli bir örgütün kurucuları arasında yer aldı. Sosyalist fikirleri halk arasında yaymak için çeşitli broşür ve bildiriler yazdı. Bu dönemde yazılarında Lvov ismini kullanıyordu. 1898 yılında bu gizli örgüte mensubiyetinden dolayı Çarlık polisi tarafından yakalanarak hapse konuldu. İki yıl tutuklu kaldı.

Hapis hayatından sonra Sibirya’ya sürgüne yollandı. Sürgünde iken Marksist bir felsefe öğrencisi olan Aleksandra Sokolovskya ile evlendi. İkilinin Nina Nevelson ve Zinaida Volkova adlarındaki iki kızı bu dönemde dünyaya geldi. “Troçki” takma ismini bu süreçte kullanmaya başladı. Bu ismi Odessa Cezaevi’ndeki bir gardiyandan almıştı. Yaklaşık iki yıl sürgün kaldıktan sonra 1902 yılında Sibirya’dan firar ederek önce Viyana’ya, akabinde Londra’ya gitti. Burada Georgy Plekhanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra dergisinin editör grubuna katıldı ve “Pero” takma adıyla yazılar yazdı. Bir yıl sonra Londra’da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kongresine katıldı. Bu kongrede parti içinde Bolşevikler ve Menşevikler olmak üzere iki hizip oluştu. Bolşevik Lenin’e karşı Troçki Menşevik kanatta yer aldı. Ancak, bir yıl sonra Menşeviklerin görüşlerine katılmadığını belirterek Menşeviklerden ayrıldı. 1905 devriminin yenilgisinden sonra Sibirya’ya sürüldü ama firar etti. Firarın öyküsünü 1905 adlı kitabına yaptığı ek bir bölümde anlatmaktadır. 1917 yılında devrim öncesinde Lenin’in davetiyle Bolşeviklere katıldı. Lenin’in Nisan Tezleri’ni kaleme almasından sonra aralarında teorik bir fark da kalmadığından 1917’de Bolşeviklere katılmıştır.

1897’de mücadeleye Narodnik düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün şartlarında okuduğu Marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini dönemin devrimci akımı olan ‘sosyal demokrat’ ilan etti. 4 Mayıs 1917’de ülkeye döndüğünde geçici hükümete karşı Bolşevik Parti’ye yakın bir tutum aldı ve Enternasyonalistlerle birlikte hereket etti ve Bolşeviklere dahil oldu.

Lenin “son yazıları” dahil olmak üzere iki metninde Troçki için “aramızdaki son Bolşevik olmasına karşın, kabul etmeliyiz ki en yetenekli Bolşevik odur” demiştir.

Troçki, Rusya’ya döndükten sonra Petrograd Sovyeti Başkanlığı’na seçildi. Bu sıfatıyla Rus devriminin alt yapısının hazırlanmasında, ayaklanmaların örgütlenmesinde ve yönetiminde etkin ve önemli bir rol üstlendi. Devrimin gerçekleşmesinde ve Rus Çarlığı’nın yıkılmasında büyük pay sahibi oldu. Ardından kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kilit isimlerinden birisi olmuştur. Rusların benimsediği Lenin,Troçki,Galiyev üçlüsünden birisiydi. Stalin yoldaşını sırf liderlik ve proleteryayı ezmek için öldürtmüştür.

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here