Thomas Hobbes Kimdir ?

0

THOMAS HOBBES KİMDİR?

Thomas Hobbes 5 Nisan 1588 yılında Britanya Wiltshire’de doğmuş bir ingiliz felsefecisidir. Bugün, bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da matematik, tarih, fizik, etnik ve genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir. Bu nedenle Hobbes’ı belli bir sınıfta belirlemek zordur. Locke, Berkeley ve Hume’ den farklı olarak matematik düşkünüdür. Evrenin maddeden oluştuğunu ve her şeyin maddenin hareketleri sonucuyla açıklanabileceğini savunmuştur. Aynı zamanda matematik ve fizik alanındaki uygulamaları da takip etmiş ve bu alanlardaki uygulamalarla ilgilenmiştir.

Hobbes, henüz 15 yaşındayken Oxford’a gitmiş ve orada Aristoles felsefesi öğrenmiştir. 22 yaşına geldiğinde Loɾd Hardwick’in öğretmenliğini yapmış ve 1610 yılında onunla büyük bir geziye çıkmıştır. Genelde Bacon’dan çok  Galilei’den esinlendiğinden dolayı Kepler ve Galilei üzerinde araştırma ve çalışmalarda bulunmuştur. Gezi sırasında uğradığı İtalya’da Galilei’yi ziyaret etmiş, ardından bazı önemli politikacıların 1640 yılında Londra Kulesi’ne hapsedilmesi olayından sonra korkup Fransaya kaçmış ve on bir yıl boyunca da geri dönmemiştir.

Bir süreliğine geleceğin kralı II. Chaɾles’a matematik öğretmenliği yapmış ve ardından yayımlamış olduğu Leviathan (Tevrat’ta geçen bir canavarın adı) adlı eseriyle büyük yankı yapmıştır.

1660 yılında II. Chaɾles’ın tahta geçerek monarşiyi yeniden kurmasıyla Hobbes, öne çıkma olanağı kazanmıştır. Din adamları ve adalet bakanı Hobbes’in saraya alınmasına karşı çıkmış olsa da Hobbes’in sivri zekasından hoşlanan kral ona yıllık maaş bağlamış ve portresini saray galerisindeki duvara astırmıştır. 1666’da ateizm ve dine saygısızlığa karşı Avam Кamarası’nın hazırladığı tasarı Hobbes’ı zor durumda bırakmıştır. Yasa tasarısının gönderildiği yarkurul’a Hobbes’ın eseri olan Leviathan’ın incelenmesi emri geldiğinde, yazılarını tehlikeli bulan Hobbes sayesinde büyük yankı yapmış olduğu kitabını yakmıştır. Leviathan eserinin din dışı ruhu insanların canını sıkmış, Hobbes de bu kez gizlice Londraya kaçarak İngiliz hükümetinden korunma istemiştir. Yaşadığı bunca kaçıştan sonra orada boyun eğmiş ve siyasetten uzak durmuştur.

Burada geçen boş zamanlarını doldurmak için 84 yaşındaki İngiliz felsefeci Hobbes, kendi yaşamını kaleme almıştır. 87 yaşında da Homeros çevirisini yayımlamıştır.

Francis Bacon’dan etkilenen İngiliz felsefeci, evrenin mekanik hareketler tarafından yönetilen cisimlerin bütünü olduğunu savunmuştur. İnsan, hayvan ve bitkilerin bu hareketlerin birer parçası olduğunu söylemiştir. Bu bakımdan din, ruh, melek, şeytan ve tanrı gibi inançlar onun bu tasarısına göre yoktur. Sadece birer imgelerden oluştuklarına inanmaktadır.

Hobbes’a göre evrende tek olan şey maddedir. Maddenin biçim almış şeklini cisimler oluşturur. Cisimler de ancak gözlem ve deney yoluyla incelenir. Maddenin dışında kalanlar (tanrı, ruh gibi) ise, ilahiyata ait inanç konularıdır.

Thomas Hobbes Derbyshire’da felçten öldüğü zaman 91 yaşındaydı.

Thomas Hobbes: ‘’ Bu dünyada en büyük mutluluk, diğer bütün şartların eşit olması koşuluyla, karamsarların mutluluğudur.’’

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here