Tekke Ve Zaviyeler

0

Alimlerin Ortak Noktası: Tekkeler

Arapçası Tekye olan ve “dayanmak,dayanılan” anlamlarına gelen tekkeler, derviş denen tasavvuf ehlinin toplandıkları, barındıkları ve türlü ibadetler yaptıkları yerlerdir. İnsanlar tekkelere, dünya hayatının çeşitli sıkıntılarından yorulan ve bunalan ruhlarını dinlendirmek için giderlerdi. Tekkeler kimi zaman yollarda kurulurdu. Tekkeler yetiştirdiği şairler ile de Türk Edebiyatına katkılarda bulunmuştur. Burada yetişen şairler, ilahi aşkın verdiği haz ve zevki, kaside, naat gibi şiir türleriyle dile getirmişlerdir. Bünyesinde Mevlana, Yunus Emre, Erzurumlu İsmail Hakkı gibi yaşadıkları döneme ve hatta günümüze söz ve düşünceleriyle damga vuran kişiler yetişmiştir.

Zaviyeler

Büyük kervanların geçtiği ıssız yollar ve köylerde kurulan zaviyelerde dini ilimler, İslam ahlakı ve Fen bilimleri gibi konular işlenir gelen misafirlere gerekli hizmetler yapılırdı.

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Osmanlı toplumunda eğitim ve kültür açısından önemli bir yere sahip olan Tekke ve Zaviyeler zamanla yozlaşmış, eğitici özelliklerini yitirmiş ve dini kullanarak yenilik ve karşıtlığın simgesi olmuştur. Halkın dini duygularını kullanıp siyasi çalışmalarda bulunan Tekke ve Zaviyeler bir çok ayaklanmanın çıkmasında etkili olmuştur. Nitekim 30 Kasım 1925’de çıkarılan yasayla Tekke ve Zaviyeler kapatılmış;şeyhlik, dervişlik, müritlik, seyitlik, çelebilik, falcılık, büyücülük, gaipten haber verme, muskalık gibi eylem ve sıfatların kullanılması ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklanmıştır.

Nutuk’tan: Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması

“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir Biz uygarlığın bilim ve fenninden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz Başka bir şey tanımayız” 

“Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere hayatlarını emniyet eden insanlardan oluşan bir kitleye medeni bir millet nazarıyla bakılabir mi?” 

“Efendiler ve ey millet; biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler ve müritler memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır (yoludur) ” 

“Biz medeniyetin ilim ve fenninden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz Başka bir şey tanımıyoruz “

Cihan Akhan

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here