Tarihte Bugün; İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açtı!

0
19

Türk Milletinin geçmişten günümüze tarihi başarılarla doludur. Bunlardan en önemlilerinden biri de şüphesiz 9 Eylül 1922’dir. Şanlı Türk Ordusu’nun tarihe altın harflerle yazdığı zaferlerinden biri olan 9 Eylül 1922 İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşudur.

İzmir’in Kurtuluşunu anlatmadan önce kısaca tarihinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda İzmir’in tarihi M.Ö. 3000 senesine dayandığı tespit edildi. M.Ö, Hititler, İyonyalılar, Lidyalılar, Persler ve Bergamalıların işgali altında kalan İzmir, M.S da Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun payına düştü.


1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açan şanlı Malazgirt Zaferinden sonra Batı Anadolu’ya ilerleyen Selçuklu Türkleri, Ege kıyılarına vardılar. 1076’da Anadolu Fatihi ve Türk Devletinin kurucusu Süleyman Şah tarafından İzmir fethedildi. 1086 yılında ise Türk komutanı Çaka Bey İzmir’i hakimiyeti altına aldı. Çaka Bey’in öldürülmesi üzerine Bizans 1097’de İzmir’i geri aldı ve 10.000 kişiyi katletti.

Sultan Yıldırım Bayezid devrinde İzmir, Aydın Beyliği ile birlikte Osmanlı Devletine katılarak Kütahya’da bulunan Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak oldu. Sultan Abdülhamit Han döneminde İzmir’i demiryolu ile Aydın’a ve Manisa’ya bağlandı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri Anadolu’yu işgal altına almaya başladılar. Türk Milleti ise şanlı tarihi boyunca işgal altında yaşamayı daima reddettiği için vatanını kurtarmak adına 1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı. Bu süreçte kazanılan Birinci İnönü, İkinci İnönü, Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı.

26 Ağustos 1922’de kusursuzca hazırlanan taarruz planı ortaya konuldu. İstiklal Harbinin son safhası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi şanlı Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlandı.

Ve tarih 9 Eylül 1922.. Kurtuluş sırası İzmir’e gelmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri!” emriyle şanlı Türk Ordusu tarihe altın harflerle yazdığı zaferlerine bir yenisini daha ekledi. 9 Eylül sabahı da ilk birlikler İzmir’e girdi. Türk askeri halkın sevinç gösterileri ile karşılaştı. Hükümet Konağı’na ve Kadifekale’ye Türk Bayrağı çekildi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, bir incir ağacının altında Kadifekale’de şanlı bayrağımızın dalgalandığı İzmir’i seyretti.

Tunus’un Kairouan şehrinde yaşayan Bouhdiba Efendi haberi alır almaz şükür secdesine kapandıktan sonra duaya durdu: “Bize de Mustafa Kemal Paşa gibi bir serdar, Türk ordusu gibi bir ordu nasip et ey yüce Allah’ım.”

Mustafa Kemal Atatürk ise İzmir’in kurtuluşunu Nutuk’ta şöyle anlatır,

“Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ile ondan sonra düşman ordusunu bütünüyle yok eden ya da tutsak eden ve kılıç artıklarını Akdeniz’e, Marmara’ya döken harekâtımızı açıklamak ve niteliklerini anlatmak için söz söylemeyi gereksiz sayarım.

Her safhası düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subaylarının ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren büyük bir eserdir”

Bu eser, Türk Milleti’nin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evlâdı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur”

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

          

 

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here