Tarih Nedir ?

0
2018 Saatler geri alınacak mı, ne zaman hangi tarihte? Kış ve Yaz saati...
2018 Saatler geri alınacak mı, ne zaman hangi tarihte? Kış ve Yaz saati...

TARİH NEDİR ?

   Tarihsel olgu; başlangıç ve bitişi belli olmayan, geniş bir zaman diliminde meydana gelen olaylara tarihsel olgu denir. Buna örnek olarak Anadolu’nun Türkleşmesini örnek verebiliriz. Burada tarihsel olgu neden önemli çünkü olgu; zaman içinde olduğu için en küçük bir ayrıntının bile önemi var olgucular da buradan hareketle tarihsel olgunun daha önemli olduğunu dile getirir. Olay birden olup bittiği için olayın o içinde yaşanılan topluma pek bir katkısı olmadığını dile getirebiliriz. Peki burada tarihçinin rolü ne olacak ona baktığımız zaman tarihçi de bunun araştırırken olgunun nedeninin ne olduğu hakkında kesin bilgiden kaçınması lazım kesin hükümlerden ön yargılarından kaçınması lazım bir olayı araştırırken o olay hakkında sanki ilk defa görüyormuş gibi davranması lazım ki daha nesnel daha geçerli bilgiler ortaya çıkarsın. Bundan dolayı tarihçi savaşlarla değil aslında savaştan sonra ortaya çıkan tahribatla uğraşması lazım, savaşın o topluma, insanlığa getirdiklerini iyi bilmesi lazım araştırması lazım. Örneğin Malazgirt savaşı 1071 de yapıldı ve bitti. Bu tarihi olay sadece o zamana içinde oldu bitti, fakat ondan sonra Anadolu da neler değişti bunda oradaki insanlar ne gördü ne oldu bunu tarihsel olgu dediğimiz  tabirin ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkmış oldu.

Toplum ve birey açısından nasıl bir önemi var peki;  toplumsal bir varlık olan insan içinde yaşadığı toplumdan soyutlanamaz tarihçi de içinde yaşadığı toplumun bir sözcüsüdür. Toplumun yeni nesillere yeni bir şeyler aktarmasında onlara yol göstermesinde hiç şüphesiz tarihçiye çok iş düşmektedir. Yani tarihçi hem olayın kahramanıdır. Hem de rol alan kişidir. Peki, tarihteki büyük adam nasıl oluyor? Bu büyük adamı tarihsel olgu yapan nedir? ona bakmamız gerekir. Büyük adamdan kasıt kişinin tarihe mal olmak için arkasında ne bırakmış ve adından ne kadar söz ettirmiş. Tarihi şahsiyetlere baktığımız zaman örneğin; Mimar Sinan yapmış olduğu eserlerle halen adından söz ettiren koca Sinan,  Zeki Velidi Togan, Mehmet Fuad köprülü vs. insanlığa verdiği hizmetlerle İbn-i Sina, Yunus Emre, Mevlana bunlar büyük adam dediğimiz  kişiler yakıştırması en iyi hak edenler olarak bilinmesi lazım.

Peki tarih bilim ahlak ilişkisi nasıl oldu ona bakmamız lazım şimdi tarihe mal olmuş insanları yada tarih için önemli bir yerde olmuş insanların yazdıklarını tarihe mal olmuş büyük insanları yazmak ve onlara gereken değeri vermek gerekir. Bundan dolayı etik açıdan tarihçi bunu yazması lazım hangi buluşun, hangi eserin kime ait olduğunu yazması gerekir. Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği tarih yazan, tarih yapana sadık kalması lazım” sözü buradan gelmektedir.

Tarihte nedensellik nedir. Tarih doğuş noktası neden sorusunun peşinden gitmesidir. Çünkü neden Türkler Orta Asya dan göç etti, neden Türkler Anadolu ya geldiler, neden Avrupa da yüzyıl savaşları çıktı… gibi soruları sorarak tarihte yeni kavramlar ve yeni fikir akımları ortaya çıkarır.  Yani tarih neden sorusuna cevap aramak için doğmuştur. Yani tarih neden sonuç ilişkisidir. Neden niçin den doğmuştur.

İlerleme olarak tarih anlayışı ise; tarih tanımı sürekli değişebilir herkes kendisine göre bir yorum katabilir fakat tarih olaylara her zaman aynı şekilde yanaşmıştır. Her zaman doğruyu nesneli bulmak için sorular sorar ve araştırmalar yapar. ilk çağ uygarlıklar hakkında sürekli bilgiler değişebilir tarih bu değişimi yaparken bundan önemli sonuçlar çıkarmak gerekir. Tarihin tek amacı vardır eskilerin tarihin geleceğe taşımak ve yenilerinde eskiden ders çıkararak buna göre hareket etmesidir.

Genişleyen ufuklara tarihin bakış açısı: tarihin babası olan Herodot hikayeci tarih anlayışı içinde tarihi açıklarken daha sonra insanların kendini geliştirmesi ile öğretici tarih, araştırmacı tarih vs. şeklinde gelişmiştir. İşte insanlar ne kadar kendini geliştirirse tarihe de  sürekli yeni kavramalar ve yeni araştırma yöntemleri girecektir, fakat tarih Heredot’tan bu yana sürekli sorduğu niçin ve neden sorularını sürekli sormuştur. Bunun için tarih genişleyen ufuklara ışık tutabilir. Fakat tarih yaklaşım olarak aynıdır. Eskiden tarih sadece arkeolojik kalıntılar ile açıklanmaya çalışılırken şimdi günümüzde artık video, fotoğraf, resim gibi yazılı ve basılı medya sayesinde artık insanlar daha çok bilgiyi öğrenmekte tarih daha çok nesnel bilgi paylaşmaktadır. Bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile tarihi değişiklikler yaşandı. Artık herkes tarihin bir objesi oldu tarih artık Afrika daki kabileleri de yazmaya başladı, Almanya’daki hans’ı da yazmaya devam etti. Ufukların genişlemesi tarihçilere yeni tarihi objeler ve tarihi malzeme getirmiş oldu.

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here