Tanzimat Fermanı

0

Osmanlı’da eşitlik çabalarının ilk adımlarından biri olan Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 yılında Sultan Abdümecidin döneminde Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkında okunarak ilan edilmiştir.Bu parkta okunduğu için Gülhane Hattı Hümayunu‘da denir.
Fermanın ilan nedenleri,devlet kademelerinde düzenlemeye gitmek,halk içinde eşitliği sağlamak,aksayan devlet düzenini yeniden tesis etmek vb.nedenlerdir. Avrupanın içi işlerini karışmasını engellemek ve Fransız İhtilalinin etkilerini azaltmakta Tanzimat Fermanının amaçlarından sayılabilir. Tanzimat Fermanı sadece bir bildiri olarak kalmamış aynı zamanda edebiyat,düşünce gibi dallarda da büyük yer kaplamıştır. 

Maddeler:
1) Herkesin can, mal ve namusunun koruma altına alınması,

2) Mahkemelerin herkese açık bir şekilde oluşturulması,

3) Kimsenin yargılanmadan idam edilmeyeceği,

4) Kazanca göre vergi uygulaması yapılacağı,

5) Askerliğin 4 yıl olarak mecburi yapılacağı,

6) Rüşvetin ortadan kaldırılması,

7) Mal ve mülkün kişiye ait olup miras olarak bırakabileceği (özel mülkiyet)
gibi maddeler vardır.

Bu maddelerdede görüldüğü gibi eşitlik,adalet,özel hak gibi konularda düzenlemeye gidilmek istenmiştir.Hukukun üstünlüğü ilkesininde toplum ve devlet kademeleri içinde yerleşmesi sağlanmıştır.

Tanzimat Fermanı Osmanlıda ilk demokratikleşme adımlarından birisidir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here