Yetim Ahıska Türkleri, Sürgünün 73. Yıl dönümün’de

Ahıska 1518 de Çıldır Savaşında fethedildi ve 250 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. 1829 Edirne Anlaşmasıyla savaş tazminatı olarak Ruslara verildi

Share
Devam
Scroll Up