İslam Ahlakının Öngördüğü Model İnsan.

➡ Doğruluk; Doğruluk insanın dudağı ile kalbi arasında bir uyumsuzluk veya çelişkinin bulunmaması; özün, sözün, amelin, ahenk içinde olmasıdır. Doğruluk,

Share
Devam
Scroll Up