Hilafet Makamının En Büyük Yardımcısı MELİKŞAH’ın Ölümü (19 Kasım)

  Nizâmülmülk’ün de söylediği gibi, “Melikşah, Alp-Er-Tunga neslinden olup dindâr, âlimlere hürmet, zâhidlere iyilik, fakirlere şefkat ve halka adâlet gibi

Share
Devam
Scroll Up