Sosyoloji Nedir?

0

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji toplumbilim demektir. Fransız kökenlidir. Sociology (Sosyoloji) kelimesi “socius” ve “logy” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Socius üye, logy ise bilim anlamına gelmektedir. Bu kelimeler 1838’ yılında Auguste Comte tarafından açıklanmıştır. Ve Comte sosyolojinin babası olarak bilinmektedir. Sosyolojiye ismini veren kişidir.
Toplumla ilgili her şey sosyolojinin konusudur. Toplumun yapısını, işleyişini ve değişimini inceler. İnsanları eleştirel, sistematik ve bilimsel bir biçimde inceler. Türkiye de sosyolojinin kurucusu ise Ziya Gökalp olarak bilinir. Çok geniş bir alanı vardır. Sosyal Bilimler’in bir dalıdır ve toplumbilim alanında çalışan kişilere ise sosyolog ünvanı verilir. Sosyologlar araştırma ve incelemelerle toplumda meydana gelen değişiklikleri ortaya koyalar. Ve bu toplumda değişiklikler meydana geldikçe sosyoloji de bunu yeniden yorumlamaktadır. Olduğu gibi kalmaz, sabit değildir. Toplumda bir şeyler değiştikçe sosyolojide de kendisini topluma göre yeniden yazar, yeniler. Ben bu böyle devam eder. Bunu yaparken de bilimsel yöntemleri kullanırlar. Hemen hemen her şeyin sosyolojisi yapılabilmektedir. 19. yüzyıldan itibaren adını duyurmaya başlamıştır. Sosyoloji bir nevi yaşam demektir. Yaşamda olan her şeyin, yaşadıklarımızın bir sosyolojisi vardır. Bunu insanlar oluşturur, toplum oluşturur.

Sosyolojinin genel özelliklerine bakacak okursak:
Sosyoloji olması gereken toplumu incelemez var olan toplum üzerinde durur ve onu inceler, onun üzerine düşünür, araştırır, çözüm üretir. Sosyoloji toplumla ilgilenir. Bu yüzden bireye ait sorunlar sosyolojinin ilgi alanına girmez. Sosyoloji toplumu parçalara ayırmadan ele alır yani bir bütün olarak inceler. Sosyoloji evrensel kurallar oluşturmaz. Her toplumun kendine özgü kuralları vardır. Bu yüzden her toplum kendi içinde baz alınır. Sadece ortak noktaları olduğunda genellemeler yapabilir. Objektiftir, araştırma ve incelemelerde kendine özgü yöntemler ve teknikler kullanır. 1919’da Almanya’da Ludwing Maximillans University of Munich’de Max Weber tarafından toplumbilimi bölümü kurulmuştur ve bu da büyük ölçüde sosyoloji bölümüne katkılar sağlamıştır. Üniversitelerde de bölüm olarak okutulmaktadır. İnsanların ufkunu geliştiren, çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını, araştırmasını, incelemesini sağlayan bir bölümdür. Çok farklı çalışma alanları bulunuyor. Sosyolojinin etkili olduğu bazı konu başlılarına bakarsak; çevre, teknoloji, yaşlılık, sağlık, ekonomi, günlük aktiviteler, bilgi, kent, sanat, siyaset, göç, ahlak, din, hukuk, aile. Daha sayamadığım pek çok alanda, hemen hemen her şeyin içinde sosyoloji vardır. İnsanın olduğu, toplumun olduğu her yerde sosyoloji yapmak mümkündür. Şimdi de sosyolojinin alt dallarına bakalım:
⇒ Din Sosyolojisi 
⇒ Hukuk Sosyolojisi 
⇒ Kent Sosyolojisi 
⇒ İktisat Sosyolojisi 
⇒ Sanat Sosyolojisi 
⇒ Ahlak Sosyolojisi 
⇒ Sağlık Sosyolojisi 
⇒ Siyaset Sosyolojisi 
⇒ Göç Sosyolojisi 
⇒ Tarih Sosyolojisi
Bunlarda sosyolojinin alt dallarıdır. Gördüğünüz gibi hayatın her alanında aslında sosyoloji vardır. Çok geniş bir alana yayılmıştır.
Şimdi de sosyolojiye önemli ölçüde katkıda bulunan düşünürlere bakalım. Bu isimler şu şekilde sıralanabilir:
1- Emile Durkheim
2- Karl Marks
3- Marx Weber
4- Vilfredo Pareto
5- Georg Simmel
6- Wright Mills
7- Talcott Parsons

Sosyolojin bakış açısı nedir?
Olayları daha geniş bir alan içinde değerlendirip sonra anlamlandırmaktır. Günlük yaşamdan uzaklaşarak, sıradanlıktan kurtularak düşünmek sosyolojik bakış açısını yansıtıyor.

Sonuç olarak ele almak gerekirse, sosyoloji bir toplumbilimidir. Toplumla ilgili, insanlarla ilgili ne var ne yoksa onun konusudur, onun alanına girer. Çeşitli incelemeler, araştırmalar yaparak sistematik bir biçimde topluma odaklanarak incelemelerde bulunur.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here