Sigara İçmenin Zararları, Sigara Günah Mıdır?

1
52

Belki komik gelecek belki saçma belki de hak vereceksiniz bu sözlerime. Düşündükçe akıyor gözümden yaşlar. Durmuyor bir türlü kalbimin derinliklerindeki sıkıntı. Derin bir nefes bile alamıyorum aklıma geldikçe. Ne hale gelmişiz biz böyle nalet olasıca şeytan ne yapmış benliğimize. Tebliğ emrini yerine getirmeyi bir kenara bırakın Allah (c.c) hakkında konuşamaz olduk. Günah olma ihtimali olan bir şeyi bile yapmayan peygamberin ,ümmetinin sebeplerden, dolayı mekruh, sonuçlardan,dolayı günah olan bir şeyi çekinmeden yapmak bir kenara şuursuzca savunabilmemiz ne kötü.

Allah (İsra süresi 32.ayetinde) “Zinaya yaklaşmayın”diyor. Bakın burada dikkat edilmesi gereken iki konu var bir ben zina yapmıyorum bahanesi altına sığınma Allah zaten yapma demeden önce yaklaşma diye emrediyor. Diyebilirsiniz ki sevgilimle dolaşıp gezmek hakkımdır. Eli elime değmiyor zaten. Lakin dikkat edilmesi gereken ikinci şey olan Allah’ın sizi sizden daha iyi tanıyor olması. Allah yaklaşma diyorsa. Yaklaşacağını bildiğinden.

Müslüman kardeşim bunları bana söylemek farz olduğu gibi senin de inandığın dinin getirilerini merak etmen araştırman,bakman, görmen farz. Korkma Allah’ı merak etmekten. Araştır, düşün, sor, soruştur. Ben bilmiyorum diyip kaçamazsın sormaz mı yaradan kılavuzu gönderdim bilmediğini bil diye hangi yüzle çıkabileceğiz huzuruna hangi yüzle dua edeceğiz. Düşünün ya hu düşünmeniz bile yeter Allah hidayet verirse. Sigarayı bırakamıyor musun? Ne yapsan etsen dayanamıyor musun? Her gece bir duble içmesen olmaz mı? Bunları söylemek bu kadar kolaysa bırakması da o kadar kolay. Sen Allah’ı seversen bütün benliğinle, teslim olur ve tevekkül edersen tüm imkansızlıklar imkanına kavuşur. Yeter ki iste. Bırakamıyorsun çünkü bırakmak istemiyorsun lafta keşke içmesem, maalesef içiyorum diye dert edebildiğin kelimeyi gönlüne dert edip açsan elini semaya açsan ihlaslı bir dua kabul etmez mi ‘Kun fe yekün ‘(ol der oluverir) her şeyi olduran. Sigara içmenin haram olduğu konusuna gelince. Sigara haram diyebiliyorum. Çünkü bunlar var. Bir konu hakkında nas bulunmamasının o konuda hüküm verilemeyeceği anlamına gelmeyeceğini, bu tür meselelerin delâlet veya kıyas yoluyla nasların umumi manaları kapsamında değerlendirilerek bir hükme varılabileceğini, aslî ibâha ilkesinin mutlak anlamda ele alınamayacağını, faydalı şeylerde mubahlık, zararlı şeylerde haramlık ilkesinin geçerli olacağını söyleyenler. (Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî, Mecâlisü’l-ebrâr, s. 586; Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, s. 216).

Bu prensiplerden hareketle tütünün özellikleri ve yol açtığı olumsuzluklar dikkate alınıp haramlığının gerekçeleri arasında bid‘at olması, pis, zararlı, uyuşturucu, başlangıç aşamasında sarhoşluk verici, özellikle Hanefîler’e göre yararsız bir oyun ve eğlence sayılması, israfa sebebiyet vermesi, sultanlar tarafından yasaklanması sıralanmıştır. Söz konusu gerekçelerden her birinin haramlık için yeterli sayılacağını ileri süren bu âlimler tütün içmenin;
– pis şeylerin kullanımını (A‘râf 7/ 157),
– insanların kendilerini tehlikeye atmalarını (Bakara 2/195),
– israfı (A‘râf 7/31; İsrâ 17/26-27),- şarap gibi sarhoşluk verici maddeleri kullanmayı yasaklayan ve idarecilerin dinî kurallara aykırı olmayan emirlerine uyulmasını emreden (Nisâ 4/59) ayetlerle
– bid‘atlardan sakınmayı emreden,
– soğan, sarımsak kokusu gibi başkalarını rahatsız eden şeyleri yemeyi, başkalarına zarar vermeyi ve uyuşturucu maddeleri kullanmayı meneden hadislerin (Müsned, VI, 309; Ebû Dâvûd, Eşribe, 5)
genel anlamları kapsamına girdiği görüşündedir.

Dolayısıyla tütünün;
– ağzı, elbiseyi, bedeni ve mekânı kokutması, dişleri çürütüp sarartması sebebiyle pis;
– bağımlılık yapması, bedeni gevşetip uyuşturması, insan sağlığına olumsuz etkileri ve kullanmayanları rahatsız etmesi yüzünden zararlı;
– dinî veya dünyevî bir faydasının görülmemesi sebebiyle israf;
– boş bir oyun ve eğlence olması, insanları Allah’ı zikirden ve namazdan alıkoyan, tiryakilik yüzünden oruçtan soğutan bir özellik taşıması bakımından kötü bir bid‘at sayıldığı belirtilmiştir.

Bir sünneti ortadan kaldıran yahut bir sünnetin hikmetine aykırı şekilde sonradan ortaya çıkan şeyler dinde kaçınılması gereken bid‘atlar şeklinde nitelendirilir.

Bu açıdan bakıldığında tütün kullanımının;
– misvak kullanma (dişleri fırçalama),
– abdestte ağzı ve burnu yıkama,
– güzel koku sürünme,
– kötü kokulu şeylerden uzak durma,
– bedeni, elbiseleri ve yaşanılan mekânı temiz tutma
gibi Hz. Peygamber’in çok önem verdiği hususlara aykırı sonuçlar doğuran bir davranış olduğu görülmektedir. (Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, s. 124-125, 131-132)

İsteyene bir cümle yeter bırakmaya. Burada onca cümle var istediğiniz cümlede bırakalirsiniz bırakmak isterseniz.

Bu beden sizin değil size emanet ve sigaranın “Damarların tıkanmasına, kansere, felce, körlüğe, baş dönmesine, adale ve sinirlerin gevşemesine yol açması, ciğerlere zarar vermesi gibi etkilerini sıralamışlardır. (tütünün zararlarına dair geniş bir derleme için bk. (a.g.e., s. 38-55)

Bu zararlardan bazılarının görülmemesi veya ortaya çıkmamasının onun haramlığını engellemeyeceğini belirtmişlerdir. (a.g.e., s. 212) ”

Umarım Allah cümlemize hidayet nasip eder.

You may also like

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here