Şarkın Sultanı Selahaddin Eyyübi ve Kudüs ün Fethi

0
19

Selahaddin Eyyübi tarihe damga vurmuş 14. Yy. a kadar avrupada ders kitaplarında saygıyla okutululmuş olan komutan ve devlet adamıdır. Bugünkü Irak devletinin Tikrit kasabasında doğmuş olan Selahaddin Eyyübi Musul ve Şam atabeyliği görevinde bulunmuş Anadolu Selçuklu Devletine hizmetleriyle sivrilmiştir askeri alanda deha sayılabilecek bir kişidir. Savaş stratejilerinde Selçuklu izleri sıkça görülür katıldığı birçok savaş ve kumanda ettiği orduları olan Selahaddin Eyyübi Kudüs ü ilk kez fetheden ve haçlı hakimiyetini sona erdiren kişi olarak tarihe geçmiştir.

Kudüs ün fethinden öncede selçuklu hizmetinde olduğu dönemlerde Mısırda o dönemki Fatımi hakimiyetini sona erdirende bizzat Selahaddin Eyyübi dir bir bakıma ortadoğuda Emevi hakimiyetinden sonra o coğrafyada hakimiyet kuran başka bir asker daha yoktur. Mısır a hakim olmakla kalmayıp bölgede ticareti ekonomiyi de canlandırmış iyi bir devlet adamıdır aynı zamanda ancak o dönemlerinde özellikle Selçuklu Halep Atabeyi  olan Nurettin Zengi ile ters düşmemeye çatışmamaya dikkat etmesi Mısırda ki hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. 

Ancak bu cesur zeki ve aynı zamanda tevazu sahibi olan komutanın asıl amacı kendi halkına bile zulmeden Kudüs Latin Krallığını yıkmak İslam’ın ilk kıblesi olan kutsal şehir Kudüs ü almaktır aklını fikrini bu amaca adamıştır şüphesiz kolay olmayacağınında farkındadır. Kudüs Latin Krallığı tarihte çok meşhur olan haçlı birliklerinden olan St. Jean şövalye takımı tarafından korunmaktaydı ki bu şövalye ordusu gaddarlıklarıyla meşhur haçlı tarihinin en tehlikeli orduları arasında gösterilir. Selahaddin Eyyübi her büyük komutan gibi sezgileri kuvvetli ön hazırlıkları eksiksiz ve çok planlı hareket eden bir komutandı öncelikle şehre abluka uyguladı su ve yiyecek yollarını keserek şehri açlık ve susuzlukla dirençsiz bir hale getirdi daha sonra Kudüs’ün etrafına ateşten bir halka ile kuşattı ki şehrin etrafına yaktığı alevler kitaplara konu olacak kadar büyük ve etkiliydi. Haçlı ordusu bu halkayı yarmak istesede Selahaddin in karşı hamleleriyle bunu başaramamışlardır ve nitekim 2 ekim 1187 yılında  bir miraç gününde Kudüs ilk kez müslümanlar tarafından fethedilmiş haçlı hakimiyeti sona erdirilmiş o meşhur St. Kean şövalye ordusu bizzat Selahaddin tarafından tamamen imha edilmiştir.

Eyyübi Devleti ortadoğunun tamamına hakim olmuş ve daha sonra gerçekleşecek olan haçlı baskınlarına zaman zaman yenik düşsede müslüman ve hristiyan ve yahudilerin mevcut devletin yönetiminden memnun olması sebebiyle haçlı hakimiyetine bu coğrafya birdaha girmeyecektir. Kudüs ün fethi o dönemlerin şüphesiz en büyük olayıdır bu haberi alan Papa III. Urban aniden fenalaşmış ve ölmüştür bu kadar etkileri büyük bir olay olmasının en güçlü örneği şüphesiz bu ölümdür.

Bir sonraki papa nın davetiyle çok güçlü bir haçlı ordusu kurulmuş ve bu ordu krallar ordusu olarak avrupa tarih kitaplarına geçen Aslan Yürekli Richard ( ingiliz) , Frederick Barborossa (alman) ve Philip August (fransız) gibi büyük kumandanlarının ordularının birleşmesiyle oluşan ordudur bu savaşta Selahaddin yenilmiştir.

Haçlılardan Kudüs ü alıp müslüman yurdu yapan bu büyük komutan 1193 yılında Şam vilayetinde ölmüştür ancak yaptıkları hem avrupa tarihinde hemde bizim tarihimizde yerini ebedi olarak almıştır bir devlet adamından ziyade komutanlığıyla meşhur olan Şarkın Sultanı bu ünüyle günümüzde bile hayranlıkla okunmaktadır. Kudüs ün haçlılardan kurtulması tarihi bir milat niteliği taşır bu fethin bizdeki karşılığından çok avrupa tarihindeki yerine bakarsanız adeta batıyı felç etmiş bir olaydır…

Şarkın Sultanı nın öldüğünde cenaze masrafları yakınları tarafından karşılanmıştır savaşta sert ve kudretli olan bu insan yoksula ve ihtiyaç sahiplerine bir o kadar merhametlidir bu sebepten gördüğü duyduğu tüm ihtiyaç sahiplerine kendi mülkünü tüketene kadar vermekten kaçınmamıştır…

Günümüzdede pek değişen birşey yoktur Kudüsle ilgili olarak. Oraya sahip olan Ortadoğuya hükmeder ve orda geçmişte varolan haçlı zulmüne dur diyen Selahaddin Eyyübi çıkmış ve Ortadoğuya barış gelmiştir şimdilerde ise bir terör devleti olan İsrail in oraya BM tarafından yerleştirilmesiyle başlayan kan zulüm gözyaşı hala devam etmektedir Kudüs zalimde ise Ortadoğuda barış hayaldir Kudüs e bir Selahaddin lazım yeniden Ortadoğuda barışı sağlamak için….

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here