Şarkın En Sevgili Sultanı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

0
38
Dünya’nın en eski şehirlerinden bir tanesi: Kudüs. Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs’ün nüfusu 800.000 üzerindedir ve 125.1 km2 bir yüzölçümüne sahiptir. Üzerine şiirler yazılan, Müslümanların ilk kıblesi, HZ. Peygamberin miraç’a yükseldiği belde, üç dinin kutsal mabedi Kudüs… ve ona aşık bir padişah sultanlar sultanı Selahaddin-i Eyyübi..
Dünya’nın en eski şehirlerinden bir tanesi: Kudüs. Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs’ün nüfusu 800.000 üzerindedir ve 125.1 km2 bir yüzölçümüne sahiptir. Üzerine şiirler yazılan, Müslümanların ilk kıblesi, HZ. Peygamberin miraç’a yükseldiği belde, üç dinin kutsal mabedi Kudüs… ve ona aşık bir padişah sultanlar sultanı Selahaddin-i Eyyübi..

Dünya’nın en eski şehirlerinden bir tanesi: Kudüs. Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs’ün nüfusu 800.000 üzerindedir ve 125.1 km2 bir yüzölçümüne sahiptir. Üzerine şiirler yazılan, Müslümanların ilk kıblesi, HZ. Peygamberin miraç’a yükseldiği belde, üç dinin kutsal mabedi Kudüs… ve ona aşık bir padişah sultanlar sultanı Selahaddin-i Eyyübi..

Selahaddin Yusuf bin Eyyub, 1138 yılında Tikrit’te doğar. Vefat ettiğinde ise tarihler 4 Mart 1193’tür ve Selahaddin-i Eyyübi Hanedanının Sultanıdır. Mezarı bugün Şam’da bulunan Emevi Camii’ndedir. Selahaddin Eyyubi’ye tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilir, çeşitli milletler mirasını sahiplenirler. Yaygın olarak kabul edilen görüş ise Selahaddin’in Kürt kökenli olduğudur. İbn Haldun Mukaddime’sinde Selahaddin Eyyübi‘den şu şekilde bahsediyor:   “Selahaddin Eyyubi el-Kurdi , Mısır ve Suriye mülküne sahip oldu.” Denilmiştir. 

Selahaddin eyyubi büyük komutan İslam sancaktarı küdüsu feth edecekleri gece çadırlar gezer ve bazı çadırlarda kuran sesi gelir ve der ki “ işte bu yarın ki galibiyeti gösterir alamettir. Sonra yürümeye devam eder ve başka bir çadırda da horlama sesi gelince “ bu da mağlubiyetin göstergesidir der”  sabah olur ve kuşatma başlar. Selahaddin Eyyübi Kudüs’ün fethi için: “ya bu uğurda ölür ya da şehri Haçlılardan kurtarırım” diye yemin eder. 20 Eylül 1187 günü̈ Kudüs’ü̈ kuşatır. Kuşatmadan sonra Selahahddin şöyle der:

                “Kudüs’ün, Allah’ın kutsal saydığı beldelerden biri olduğuna büyük bir inancım vardır. Sizin de kutsallığına inandığınız bu beldeye muhasara ve savaşın gerektirdiği yollarla hücum etmek ve girmek istemiyorum.” Müslüman Ordusu, Kudüs’ün Haçlı Ordusu’nu darma dağın eder ve Kudüs’ün surlarına dayanır. Şehrin savunması İbelin’in Baron’u İbelinli Balian’a kalmıştır. Asker olan olmayan herkes kılıç kuşanıp savunma duvarlarında yerini alır. Selahaddin’in kuşatma kuleleri ve topları Kudüs surlarını dövüyor ve harap ediyordur. İbelinli Balian ise sabırla sırasını bekler ve karşılık için uygun zamanı kollar. Kudüs surları Müslüman Ordusuna karşılık vererek surlardan geçirmemeye çalışır. Selahaddin Eyyübi‘nin Ordusu kayıplar verse de kuşatmaya devam eder. Kudüs’e karşı son derece merhamet duygusuyla dolup taştığı ve Mescid-i Aksa’nın hatırı için burayı yağmalamak istemez Selahaddin. Ancak Haçlılar şehri 60 bin kişilik bir kuvvetle savundukları için teslim olmaya yanaşmazlar.

KUDÜS İÇİNDE BİR FATİH

“Küdüs düşman işgalinde iken ben nasıl rahat bir şekilde yatarım yatağımda” diyen sevgili artık sevdiğine kavuşmak üzere bir saldırı yapar. 2 Ekim 1187 şafağı birkaç Müslüman Eyyubi Süvarisi surların gerisinde Beyaz bayrak sallar. İbelinli Balian ve Selahaddin karşı karşıya gelir ve 12 gün süren kuşatmanın ardından Kudüs teslim olur. Küdüs feth ettiği zaman Cuma namazına geç kalınmıştı. sonra ki namaz da selahaddin eyyübi mescidi aksayı ve bahçesini eline süpürge alarak kendisi temizler ve orada namaz kıldırır. Böylece Kudüs Müslümanların eline geçmiştir.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here