Şans Getirdiğine İnanılan Şeyler

1

Herkesin kendine özgü uğur getirdiğine inandığı bazı şeyler vardır. Bunlar kimi zaman bir nesne kimi zaman ise bir rutin davranış olabilir. Kendimizi iyi hissettiren bu şeyler bilinçaltında olumlu yer tuttuğu için doğruluğuna inanırız. Peki gerçekten bunlar doğru mu ? Yoksa bilinçaltının bize bir oyunu mu ? Bu konuda pek çok farklı inanç sistemi vardır. Özellikle dini yönden düşünüldüğünde aslında hiçbir gerçekliği ve kanıtlanabilirliği olmayan inançlar olduğu gibi bazı menkıbelerden yola çıkarak da var olduğuna ,gerçekliğine inanabileceğimiz şeylerin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türk kültüründe özellikle Şamanizmden günümüze kadar gelmiş pek çok inanç vardır. Bunları farkında olmadan Müslümanlık ile harmanlayarak kendimize uyarlamışız. Aynı zamanda hemen hemen dünyanın her yerinde farklı inançlar yer almakta. Bazı kişiler bireysel şans getiren şeyleri kendileri oluştursa da toplumun bir çoğunun ortak olarak inandığı çeşitli şeyler vardır.Bu yazımızda Türk kültüründe ve dünyadaki farklı kültürlerde şans getiren şeylere değineceğiz.

Türk Kültüründe Şans Getirdiğine İnanılan Şeyler:

1-Fatma Ana Eli :
Pek çok kültürde de Fatma Ana Eli’nin şans getirdiğine inanılmaktadır. Evinizde, dükkanınızda bulunması oradaki ortama şans getireceğine inanılır. Bunun yanında sadakat ve sabrın da sembolü olarak görülür.

2-Nazar Boncuğu : Nazar boncuğu Müslüman, Musevi ve Hristiyan toplumların dışında Budist ve Hindu toplumlarında da görülür. Kem göz ve nazardan kişiyi koruduğuna inanılır. Göz şeklinde olan nazar boncuğu kimi inançlara göre mavi üzerine sarı göz kimi inançlara göre ise beyaz üzerine siyah göz şeklindedir.Nazar boncuğu elde yapılmalıdır, fabrikalarda üretilenler sadece süs niteliğindedir. Eski Türk toplumlarında nazar boncuğuna munçuk, moncuk, monşak, monçak, monçok, muyınçak gibi bazıları farlı isimler kullanılsa da günümüzde boncuk olarak adlandırılır. Attila Han’ın babasının adı Muncuk’tur ve Türk halk inancında Albıs’ın korktuğu şey olan Gökçe Munçuk yani mavi boncuk aslında nazar boncuğu kavramının kökenidir. Günümüzde de halen yeni bir araba,ev alındığında iş yeri açıldığında nazar boncuğu ihmal edilmez. Doğan bebeklerin yakasına, evli çiftlere de nazar boncuğu takılır.

2-At Nalı :
Eski dönemlerde U şeklinin özel bir anlamı vardır bu ayın hilal şekline benzemesinden dolayı bolluğu ve şansı, koruyucu gücü temsil eder.Bir başka inanca göre ise cadılar ve büyücüler atlardan korkar bu nedenle at nalı bulundurmak onlardan uzak olmak için önemlidir. Hatta büyücüler öldüklerinde mezarlarına bir daha gelmemeleri için at nalı çakılırmış. At nalı, kapının tam üzerinde ve uçları yukarı bakacak şekilde asılmalıdır bunun sebebi şansın uçlarından süzülüp aşağı gitmemesine olan inançtır. Bazı insanlar ise kabus ve karabasan görmemek için at nalını yatak odalarına asarlar.

3-Sarımsak :
Şamanizmden günümüze kadar gelmiş olan bu inanç evdeki huzuru ve enerjiyi korumak için kapıya asılan sarımsak ile gerçekleşir. Sarımsağın kötü enerjiyi nötrlediğine inanılır.

4-Fil
Dekoratif 7 farklı boyuttaki mavi renkli fil figürlerinin başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi anlamlar ile şans getirdiğine inanılmıştır. Fillerin kapıya doğru bakıyor olması ev sahibi olmak için şans getireceğine inanılır.

5-Aynalı Süpürge:
Çok eski dönemlerden günümüze kadar gelen bu inanç Edirne aynalı süpürgesi olarak bilinir. Süpürgenin üzerindeki çiçekler sevgiyi,ayna ise saflığı temsil eder. Evde bulunmasının uğur getirdiğine inanılır.


6-Nar Şekil itibari ile tane tane olan nar bolluk ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda mavi rankli nar figürleri ev ve ofis içerisinde şans getirdiğine inanılan bir objedir.

7-Kırmızı Kurdele / Kırmızı Taç
Düğünlerde özellikle kullanılan kuşakların kırmızı olması şans getireceğine inanılır. Bazı yörelerde kurdelenin küçük bir parçası yutulur ve onun yutan kişinin kısmetini açacağına, şans getireceğine inanılır. Bunun yanı sıra kırmızı taç ise genellikle lohusalarda görülür. Halk arasında al karısı diye adlandırılan bir kötü cadının bebeğe ve anneye zarar verdiği düşünülür fakat bu inanca göre kırmızı taç onu bebekten ve anneden uzak tutar.

8-Sağ Ayak :
Eski Şaman kültüründe de bulunan bir yere sağ ayakla girme ritüeline göre sol ayakla girmek bir işe sol ayakla başlamak uğursuzluk getirirken sağ ayak ile başlamak şans getirmektedir.

9-Gidenin Arkasından Su Dökmek
Yola çıkan birinin arkasından su dökeriz hala… Bu inanç yine Şaman kültüründe bize kalmış bir mirastır. Su berekettir ve kutsaldır, yola çıkan kişinin kazasız ve belasız gideceği yere varması için onu koruyacağına inanılır,” su gibi git , gel” diyerek de bu inanç gerçekleştirilir.

10-Ağaçlara Çaput Bağlamak
Bir Şaman geleneği olan çaput bağlama, kişinin dileğinin daha çabuk olması için ona şans getireceğine inanılan bir ritüeldir.

11- Muska :
Siyah üçgen deri muskaların içinde elle yazılmış özel duaları boyunda taşımanın kişiye şans getireceğine ve kaza, nazar gibi şeylerden koruyacağına inanılır.

12-Uğur Böceği:
Evinize girmiş ya da üzerinize konmuş bir uğur böceğinin size şans getirmek için geldiğine inandığınız oldu mu? Bu inanca göre uğur böceğinin girdiği eve huzur ve bereket girer, üzerine konduğu kişinin dileği kabul olur.

13- Talih Kuşu
Bir kuşun kişinin üzerine pislemesi ona şans getirdiğinin bir ifadesidir. Genellikle kafasına kuş pisleyen kişiler şans oyunları oynayarak bu inanca olan bağlılıklarını devam ettirir.

14-Okunmuş Pirinç :
Özellikle sınavlarda ve mülakatlarda pirinç tanelerinin üzerine çeşitli dualar okunur ve bu pirinçler yutulur. Kişiye uğur getireceğine ve işlerinin yolunda gideceğine inanılır.

 

 

Farklı Kültürlerde Şans Getirdiğine İnanılan Şeyler :

*Çin’de 8 rakamı çok değerlidir.Bu sayının şanslı olarak görülmesinin sebebi, Çince sekiz anlamına gelen kelimenin söylenişinin şans ve refah kelimelerinin söylenişine benzemesinden kaynaklanır.
*Dört yapraklı yonca pek çok farklı ülkede şans getirdiğine inanılan şeyler arasındadır.
*Arjantinlilere göre yeni yıla girerken fasulye yemek başarı ve işsiz kalmama güvencesi sağlıyor.
*Japonya’daki bir inanışa göre tütsü yakmak kötü ruhları uzaklaştırır ve şans getirir .
*İngiltere halkı her ayın ilk günü uyandıklarında yataktan çıkmadan önce “tavşan” diyorlar. Bu batıl inanç 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar gelmiştir ve insanlara başlayacak olan ayda iyi şans getirdiğine inanılıyor.
*Tayland’da kemikten veya ahşaptan yapılan bir penis muskası olan palad khik’i taşımanın erkeklere iyi şans getirdiğine inanılıyor.
*İspanyollar şans getirdiğine inandıkları için yeni yıla girerken çanlar her çaldığında yılın her yeni ayı için bir tane olmak üzere toplam 12 adet üzüm yiyorlar.
*Danimarkalılar bozulan yemekleri saklarlar ve ardından sevdiklerinin evlerine fırlatırlar. Bu ev sahibine şans getireceğine inanılan bir ritüeldir.
*Tıpkı bizde olduğu gibi Rusya’da da üzerinize, evinize veya arabanızın üzerine kuş pislerse bir yerlerden para geleceğine inanılır.
*Sırbistan’da bizim kültürümüzde olduğu gibi birinin arkasından su dökmek giden kişiye şans ve huzur getireceğine inanılan bir inançtır.
*Fransızlara göre yolda yürürken pisliğe sol ayak ile basmak şans getirirken sağ ayak ile basmak ise uğursuzluk getirdiğine inanılan bir durumdur.

*Ukrayna’da kedilerin şans getirdiğine inanılır ve pek kedi figürlü çok süs eşyası günlük hayatlarına yer alır.

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here