Şair, Yazar Ve Devlet Adamı Süleyman Nazif Aslında Kimdir?

0
Osmanlı İmparatorluğu sonları ve Genç Cumhuriyet döneminin Türk aydın, şair, yazar ve Edebiyatımızın önemli şahsiyetlerinden biri olan Süleyman Nazif 29 Ocak 1889’da Diyarbakır’da doğmuştur. Babası tarihçi ve edebiyatçı Sait Paşa, Annesi Ayşe Hanımdır. Takma olarak İbrahim Cehdi, Selim Sakit ve Abduhahrar Tahir isimlerini kullanmıştır. Kuranı Kerimi 4 ayda hatmetmiştir. Babasının tuttuğu özel hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça eğitimi almıştır. Küçük yaşta babasını kaybeden Süleyman Nazif, 15 yaşında Diyarbakır Vilayetinde katip olarak görevlendirilir ve ilk yazılarına da burada başlar. Görevini başarıyla yürütür ve önce Vilayet matbaa müdürlüğüne, bir yıl sonra da Vilayet Gazetesi baş yazarlığına atanır.

Süleyman Nazif

Osmanlı İmparatorluğu sonları ve Genç Cumhuriyet döneminin Türk aydın, şair, yazar ve Edebiyatımızın önemli şahsiyetlerinden biri olan Süleyman Nazif 29 Ocak 1889’da Diyarbakır’da doğmuştur. Babası tarihçi ve edebiyatçı Sait Paşa, Annesi Ayşe Hanımdır. Takma olarak İbrahim Cehdi, Selim Sakit ve Abduhahrar Tahir isimlerini kullanmıştır. Kuranı Kerimi 4 ayda hatmetmiştir. Babasının tuttuğu özel hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça eğitimi almıştır. Küçük yaşta babasını kaybeden Süleyman Nazif, 15 yaşında Diyarbakır Vilayetinde katip olarak görevlendirilir ve ilk yazılarına da burada başlar. Görevini başarıyla yürütür ve önce Vilayet matbaa müdürlüğüne, bir yıl sonra da Vilayet Gazetesi baş yazarlığına atanır.

Süleyman Nazif, Paris’e gider ve 8 ay kalır. Bu zaman zarfında Catulla Mende ve Henry Barbous ile tanışır ve istibdat aleyhine yazılar yazar. Ahmet Mithat Efendi’nin Parlamenter rejim aleyhtarlığı yazılarına Abdulahrar Tahir adını kullanarak Paris’te basılan Malum-u İlam eseriyle cevap vermiştir. Bahriyelilere Mektup» ve Elcezire Mektupları adlı eserleri ise İsviçrede yayınlanmıştır.

Geri döndüğünde ise Bursa’da Vilayet Mektupçusu olarak çalışmaya devam etmiştir ve ilk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde İbrahim Cehdi adıyla yayınlamıştır. Bursa’dan Konya Vilâyet Mektup­çuluğuna atanmış, ancak kabul etmemiş ve İstanbul’a dönüp Ebuzziya Tevfik’le beraber «Yeni Tasvir-i Efkâr»’ı çıkarmıştır. Bu gazete tutunamamış ama, Süleyman Nazif’in sanat gücünün ortaya çıkmasında büyük hizmet etmiştir. Sırasıyla Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul ve Bağdat Valiliklerinde görev almış ve aynı zamanda eserlerini yayınlamaya devam etmiştir.

 

Süleyman Nazif Bey, 1915de İstanbul’a döner ve hayatım yazdığı makalelerle kazanmaya çalışır ve en heyecanlı günlerini mütareke yıllarında, İstanbul’un yabancılar tarafından işgali günlerde yaşamıştır. Fransız kumandanı­nın mağrur bir eda ile ve azınlıkların çılgınca gösterileri arasında İstanbul sokaklarında dolaşması şairimizin milli duygularını galeyana getirmiş ve ünlü «Kara Bir Gün» isimli protesto makalesini kaleme almıştır. Bu yazısının düşman üzerinde bıraktığı etkiyle kurşuna dizilmesi emredilmiş, ancak son dakikada kurtulmuştur. 23 Ocak 1920’de İstanbul Darülfünun konferans salonunda, Pierre Loti’yi anma toplantısında yaptığı konuşma, İngilizler tarafından Malta’ya sürülmesine sebep olmuştur. Malta’da sürgündeyken yazdığı makalelerini «Çal Çoban Çal» isimli eserinde toplamıştır. Yapıtlarında süslü bir dil kullanarak Osmanlıca’nın ve aruz kalıplarının şiir sanatını zenginleştirdiğini savunan Süleyman Nazif, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy ve Fuzuli gibi inceleme kitapları da yazmış; yergi, nükte ve fıkraları derleyerek kitaplaştırmıştır. Servet-i Fünun Dönemi sanatçıları arasında olan, Türk Edebiyatının büyük ustalarından sayılan Süleyman Nazif Bey, 4 Ocak 1927’de İstanbul’da zatürre hastalığından vefat etmiştir. Cenazesi Türk Tayyare Cemiyeti tarafından kaldırılmıştır. Edirnekapı’da bulunan mezarı, İstanbul Belediyesi tarafından yaptırılmıştır.

Eserleri

➡ Batarya ile Ateş

➡ Çal Çoban Çal

➡ Hazreti İsa’ya Açık Mektup

➡ Yıkılan Müessese

➡ İki Dost

➡ Tarihin Yılan Hikâyesi

➡ Gizli Figanlar

➡ Alçak-ı Irak

➡ İki İttifakın Tarihçesi

➡ Süleyman Paşa

➡ Nasıruddin Şah ve B’aibiler 

➡ Malta Geceleri

Bu Yazıyı Okuyanlar Bunları da Okudu . . .

Share
Web sitemizden yazı kopyalayıp, başka platformlarda yayınlamak telif suçu kapsamında cezalandırılacaktır. Web Sitemize Hoş Geldiniz.Twitter Takip Edilesi Hesaplar >> @tarihnedio , @SerhatOner24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here