Roma İmparatoru Galerius

0

•ROMA İMPARATORU

GALERİUS

Asıl adı Gaius Galerius Valerius Maksimianus kısacası Galerius’tur. M.S. yaklaşık 250 yılında Sardika yakınlarında günümüz Sofya Bulgaristan’ında doğdu. Ailesi çiftçiydi, kendisi de gençlik yıllarında çobandı ancak çoban olmasına rağmen onun ruhunda imparatorluk ateşi yanmakta idi.

•GALERİUS KİMDİR?

Roma ordusunda ilerledi ve doğduğu alt tabakadan ayrıldı tabii ki her alt tabakadan ayrılan insanların yaşadığı geçtiği sınavlar kolay olmamıştır ama Galerus hedefini belirlemiş ve önüne çıkan her engeli aşmıştır ve Roma ordusunda üst rütbelere ulaşmıştır. Roma onun hükmüne geçecekti, buna inanıyordu ve dönemin  imparatoru  Dioklitianos büyük bir değişim yaptı. Roma İmparatorluğu’nun yönetimini, ortak yönetecek dört lidere verdi fakat dört liderin her biri ayrı coğrafi bölgelerdeydiler (Tetrarşi olarak bilinir). Bu dört parçadan bir tanesinin, Balkan yarımadasının, yönetimi de Galeriusa verildi. Artık o hayallerine bir adım daha yaklaşmıştı,  çocukken kurduğu o roma topraklarına sahip olmak için kendine hedef  belirlemiş ve hedefi için çok çalışmıştı bunun sonucundada Galerius Perslere karşı kazandığı son zaferde sonra yerleşmek için Selanik’i seçti.

•GALERİUS FAALİYETLERİ NELERDİR ?

Bu Roma şehrinin güney doğu bölgesinde 150.000 metre karelik Rotonda’dan denize, doğu tarafından Ayasoyfa kilisesine kadar uzanan çok büyük bir arazide gösterişli bir saray bloğu inşa etti. Burada sadece saray görevlileri ve uşakları kalmıyordu, şehrin türlü hizmet binaları ve tapınakları da yer alıyordu. Yani Roma’yı Roma yapan dönem özgürlük ve demokrasi içinde bir devletti. Galerius için ona bölge verilmesi onun imparatorluğuna yaklaşmak için son adım da diyebiliriz.

Ana saray günümüz Navariou (şuanki Bulgaristan sınırları içerisinde bir şehir) meydanı ve Dimitrious Gounaris sokağı arasında bulunuyordu. Denize karşı inşa edilmiş ve günümüzde toprak altında kalmış olan birçok binadan oluşuyordu. Kral dairesinin günümüze dek ayakta kalmayı başarmış bazı parçaları kötü durumda olsalar da, zamanında bu yapıların ne kadar gösterişli olduğunu anlatmaya yeter. (Şuan gezip görmek isteyen okurlarımız için kısa bir yol önereyim İstanbul Fatih’te bulunan Laleli otogarından Bulgaristan önemli yerlerine geziler düzenleyen ucuza turlar düzenlenmektedir) daire ve odalar, kemerli büyük bir daire, hamamlar, dıştan sekiz çaplı içten ise yedi kubbeli bir bina. Yer mozaikleri kalıntıları, mermer döşemeler sarayın ne kadar parlak, zengin ve gösterişli olduğunu gösteriyor. Bugün, kazı, kurtarma ve onarım çalışmalarıyla bu harika eserlerin bir kısmı gün ışığına çıkarmayı başarmıştır.

Toplumdaki adaletin, demokrasinin ve özgürlüğün sonucunda kendilerini bilime mimariye vermişlerdir. Galerius’un döneminde sadece mimari bilgi yoktu. Galerius din konusuna da önem vermekteydi. M.S. 317 yılında Roma imparatoru Galeriusun, Hıristiyanlığa karşı çıkardığı Tolerans Emirnamesi’nden ve 324 yılında da Hıristiyanlığın dostu olan Constantinus’dan kısa bir zaman sonra, Hıristiyan toplumunda dirlik ve birlik bozulmaya yüz tutmuştur. Bu birliğin ilk bozuluşu haberini veren Arius olmuştur”. Çünkü Arianizm, sadece bölücü bir fırka olarak kalmamış, müstakil bir kilise haline gelerek VII. Asnn sonuna kadar resmi Hıristiyan birliğini daima tehdit etmiştir. Bu tehdide karşı Roma imparatoru Constantin’in önderliğinde, miladi 325’de İznik’te bir konsil toplanmış ve Arius aforoz edilmiştir. Böylece itikadi sapma (Heresie) hareketlerini resmi kilise, yani Roma İmparatorluğu’nun bünyesindeki evrensel kilise aforoz ederek, kendi inancını bir defa daha açıklığa kavuşturuyordu.

Ancak Hıristiyan toplumundaitirazlarının arkası kesilmiyordu. Öte yandan sapma hareketleri belki sindiriliyordu ama hiçbir zaman kaybolmuyor ve toplumdan silinemiyordu. Hristiyanlığın bu döneminde Galerius’un, Batı İmparatorluğu’nun başkentinde [ROMA]’da bulunan Roma kilisesi ile 4. yüzyılın sonuna doğru İstanbul’da bulunan İstanbul kilisesi arasında, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu şeklinde iki ayın siyasi irade olsa da, dini yönden tam bir birlik vardı. Roma’nın, madam Pierre ve Senyor Paul’a varan manevi bir imtiyazı [ayrıcalık tanımak] vardı. Bu manevi imtiyazı Roma piskoposu [bizim dinimize göre müftü anlamına geliyor], daima elinde bulunduruyordu. Böylece 1054 yılında iki kilisenin ayrılmasına kadar, iki kilise arasında özellikle 8. yüzyıldan sonra zaman zaman ayrılıklar olmuştur.bunları engellemek için  Galerius çok çabalamıştır.

•GALERİUS ÖLÜMÜ

Hıristiyanlık olarak, bütün Hıristiyanitirazları karşısında Roma ile İstanbul müşterek hareket etmişlerdir. İşte Roma ve İstanbul kiliseleri arasındaki bu birlik, daha doğrusu iki imparatorluk arasındaki bu dini ahenk [dini uyum anlamına gelmektedir], uzun zaman devam etmedi. İki kilise arasındaki kopuş, 9. yüzyılın ortalarında başlamış ve nihayet 1054’de de kesin olarak sonuçlanmıştır. Galerius bu durum için çok heyecanlanmış ve sonuç yine değişmemiştir. Neticede Roma’da ve İstanbul’daki kiliseler, iki ayn temayülün mektepleştiği birer mekan olmuştu. Böylece Bizans kilisesi Rum Ortodoks (gerçek imanı muhafaza eden) kilisesi adını alırken, Roma kilisesi de Latin Katolik (Birlik içinde evrensellik) kilisesi adım alacaktır. Roma dünyasının tek sahibi olmasını umduğunu söyledi. Başarısız bir şekilde İtalya’yı istila ettikten sonra arkadaşı Licinius’u Augustus rütbesine yükseltti  ve hırsını yumuşatırken bir tarafta yaşadığı karmaşık aşk dünyasında yediği akıl almaz hüzünlü bir dönemi ve yılların getirdiği olgunlukla kendini son dönemlerinde romanın deniz kesminde bir sarayda hayatının az kalan birkaç yılını bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesine ayırdı. Galerius örneğinde, 24 Şubat 303 tarihinde Hristiyanlara karşı yapılan zulüm cetvelinin ilki yayınlandı ve baskı politikası, hoşgörü genel direktifinin ortaya çıkmasına kadar sürdürülüyordu (311), kendi adına ve Licinius ve Constantine’de yayınlandı. MS. 31 Mayıs’ta öldü ve bir döneme damga vuran Romayı Roma yapan asıl kurucu kişisi sayılan Galerus ölmüş ve bir dönem daha kapanmıştır.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here