Peygamberlere İman

0
42

Peygamberlere İman Ederiz Çünkü…

Canlı cansız bütün varlıkları yok iken var etti Rabbimiz. Yarattıktan sonra da tek başına bırakmadı, onları yalnız iken kimsesiz koymadı. İyi, güzel ve doğru olanı tanısınlar, öğrensinler ve hayatları boyunca uygulasınlar diye elçilerini gönderdi.

Elçiler, Allah’ın mesajlarını Allah’ın kullarına bildirdiler. Peygamberler insanlara hem önderlik yaptılar hem sahip çıktılar hem de en güzel uygulayanlar olarak örnek oldular.

En güzel selamları ve saygılarımızı sunarız bütün peygamberlerimize . Çünkü bizler biliriz ki peygamberlerimizin sözlerini ve davranışlarını öğrenip uygulamak, bize güzellik ve mutluluk getirir.

💡 Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: ”İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir”

➡ Peygamberlerin Özellikleri;

İnsandırlar. Dünya ve ahiret hayatında mutluluk yollarını kendilerinden öğrendiğimiz peygamberler, bizim gibi insandırlar; uluhiyyet vasfı taşımazlar. Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar. Bu insani özellikler onların kusuru değildir. Aksine, insanlarla ilişki kurarak aldıkları ilahi vahiyleri onlara tebliğ etmelerine ve kendilerinin rehber kabul edilmelerine daha uygundur.

Allah tarafından seçilmişlerdir. Bir insanın üstün ahlaki maziyetleri, çok ibadet etmesi gibi bir takım nitelikleri onu peygamberlik mertebesine eriştirmez. Allah, lutfuyla bu görev için kimi insanları kendisi seçer.

Vahiy alır ve tebliğ ederler. Peygamberlerin hepsi, kendi iradelerinin dışında ve diğer insanlar tarafından tecrübe edilmesi mümkün olmayan bir şekilde Allah’tan vahiy alırlar.

Günah işlemekten korunurlar. Tebliğ ilahi emirlere uymak hususunda örnek olmakla görevlendirilen peygamberler, günah işlemekten korunmuşlardır. Peygamberler, Allah’a olan yakın mertebesinde ki imanları ve derin sevgileri sayesinde O’nun Buyruklarına itaat edip yasaklarından kaçınırlar.

Doğru sözlü ve güvenilirdirler. Peygamberler her konuda doğru (sıdk) ve her alanda insanlara güven vericidirler (emanet). İlahi emaneti ulaştırmakta görevli olan peygamberlerin ve doğrulukları güven telkin edicilikleri, onları her türlü ihanet, yalan ve zulümden uzak tutmuştur; davranışlarına ölçü hükümlerine delalet getirmiştir.

Son derece akıllı ve zekidirler. Peygamberler akli yetenek bakımından toplumlarının önde gelenlerinden ve zeki kimselerdir. Böylelikle Allah’tan aldıkları vahyi iletirler iken muhataplarından gelen itirazlara, onların akıllarına hitap edecek karşılıklar vermişlerdir.

💡 Kur’anda ismi geçen peygamberler; Adem İdris, Nuhi Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Ykub, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davut, Süleyman, Eyyub, Zulkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed.

➡ Peygamberlerin Görevi;

Peygamberler, Allah’tan vahiy alan ve bu vahiyleri insanlara ileten (tebliğ eden) kişilerdir. Tebliğ görevi kapsamında insanlara Allah’ın ayetlerini okumuş; kitabı, hikmeti ve bilmedikleri şeyleri öğretmişlerdir.

İbadetlerinde, diğer insanlarla ilişkilerinde ve gündelik yaşantılarında ilk uygulamalarını bizzat kendileri gerçekleştirmişler, gönderildikleri insanlara en güzel rehber olmuşlardır. Alemlerin Rabbinin hoşnutluğu kazandıracak inanç ve davranışların insanlar arasında kabul görmesi ve uygulamaya konulması için sürekli bir şekilde çalışmışlardır. İnsanları eğitmiş, her türlü pislikten insanları arındırarak ahlaki güzelliklerin insanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Allah’ın emirlerine uyanları cennetle müjdelemişler, uymayanların ise cehennem azabı ile cezalandıracaklarını haber vermişlerdir.

💡 Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: ”Nitekim kendi aranızdan, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik” 

➡ Mucize;

Hiçbir peygamber yoktur ki gönderildiği toplum tarafından yalanlanmış olsun. Allah’ın kutlu elçileri kendilerine ulaşan vahyi tebliğ görevlerini yerine getirirken hep itiraz ve kınamalarla karşılaşmışlardır. Yüce Rabbimiz, elçilerini bu zor görevi yerine getirirken desteksiz bırakmamış, onlara her türlü yardımını göndermiştir. İşte bu yardımlardan biri de mucizedir.

Mucize, Allah’ın peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü bir durumdur. Örneğin Hz. Nuh’a inanmayanların tufan ile helak olması, atıldığı ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması, oğlunun gömleği yüzüne sürülünce Hz. Yakub’un görmeyen gözlerinin açılması, Hz. Musa’nın asası ile denizi yarması, Hz. Süleyman’ın karıncanın konuşmasını anlaması, Hz. İsa’nın, Allah’ın izniyle, ölüleri diriltmesi…

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here