Öteki Tarih: Tekke Ve Zaviyeler ‘in Kapatılması

1
83

 ➡  Bismillahirrahmanirrahim Hamd Alemlerin Rabbine salât ve selâm Muhammed a.s ‘a, ashabına ve O’nun güzide ailesinin üzerine olsun. Tekke ve Zaviye kelime anlamı olarak “İslam ahlakının ,tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği yer”anlamına gelir.Din eğitim ve öğretiminin yapıldığı müesseselerden biridir. İslamiyetin ögretilmesin de, mümin kimliğinin kazandırılmasında her şey den önce şuur ve karakter eğitiminde en az medreseler kadar tekke ve zaviyelerinde önemli hizmetleri olmuştur. Tevhid inancını bütün insanlığa yaymak ve bu inancın gerektirdiği imanı gönüllere nakşetmek adına kurulmuş,bugün ki vakıf esaslarına dayanan kuruluşlardır.

 

 ➡  Tekkeler bu hizmetlerin yanında çeşitli dert ve sıkıntıları, gönül yorgunlukları olan Müslümanların bir araya gelerek dertleşmelerine zemin hazırlar ve birbirlerine yardımcı olmalarını sağlardı.Yani başka bir deyişle kardeşlik şuurunu Müslüman halka aşılayan ilim meclisleriydi. Bir ferdin toplum hayatına kazandırılmasında mühim rol oynayan Tekke ve Zaviyelerin İslam’ın camiye kapanıp hayattan kopuk bir din olarak kalmasına müsaade etmeyen bir anlayışları vardı.Nitekim bu anlayışla yetişen talebeler de yetiştirdiler.La ilahe illallah Muhammed’in Rasulullah davasını yüklenmiş tazecik yiğitler ve genç kızlar…

 

 

 

 ➡  Vaziyeti Osmanlı Devleti’nde bu halde olan Tekke ve Zaviyeler Cumhuriyetin ilanından sonra”Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Kanunu”ile 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiş, 13 Aralık 1925 de ise Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yasaya aykırı davrananlara hapis ve para cezası getirilmiştir. Yasanın çıkmasında Şeyh Said’in tepkisinin hızlandırıcı rolünün olduğu söylenebilir.Zamanla yasada birtakım değişiklikler yapılmış günümüzde ise tekke ve zaviyeler , vakıf ve dernekler olarak İslam’a hizmete devam etmektedir. Somut olarak da görülmektedir ki bir diriliş nesli adeta yeniden dünyaya geliyor.Bir zamanlar bu kurumların yaptığı bazı yanlışlıkların olduğu doğru olsa bile beş parmağın beşi bir midir! Tevhid peygamberi bir metodla anlatılmalıdır esas olan Ebu Cehil’e sövmek değil ,Ebu Cehiller arasından Ebu Bekir yetiştirmektir,son olarak Allah c.c ayeti ışığında tarihe bakalım. Estaizubillah Ey müminler !Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız?Onlara yoksulluk ve sıkıntı öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler”Allah’ın yardımı ne zaman gelecek ?”demişlerdi.İyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır (Bakara2/214) Gayret bizden başarı Allah’tan dır…

You may also like

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here