Osmanlı-Yükselişin Sonu Düşüşün Başlangıcı

0

Tarihler 17.yüzyılı gösterdiğinde Osmanlı Devleti’nin sınırları zirveye ulaşmış,Polonya’nın güneyinden Kafkasya’ya,Habeşistan’dan Mora ve Dalmaçya bölgelerine hakim duruma gelmişti.

(Osmanlı İmparatorluğunun 17.yüzyılda hakim olduğu topraklar)

 

Fakat zirve yükselişin sonu,düşüşün başlangıcıydı.17.yüzyılın sonlarına doğru devlet yönetiminde bozukluk ve aksaklıklar meydana gelmiş,Avrupa’da ki askeri ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış,liyakat sistemi ortadan kalkmış,tecrübesiz ve bilgisiz devlet adamları göreve gelmişti.Özellikle 1.Ahmet’in şehzadelerin sancağa çıkma yasağı kararı alması,şehzadelerin tecrübesiz kalıp yönetimde etkili olamamasına neden olmuştu.Yeni deniz yollarının keşfiyle İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi Osmanlı Ekonomisine derin bir yara aldırmış,kapitülasyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin azalması bu yarayı daha da derinleştirmişti.

1682 yılına gelindiğinde yönetimde büyük bir söz sahibi olan Sadrazam Merzifonlu Mustafa Paşa, askerin moral ve motivasyonunu arttırmak,Osmanlıya biraz olsun nefes aldırmak,Avusturya’nın Macar Halkına eziyet edici davranışlarına ve Avusturya’nın Macar içişlerine karışmasına son vermek amacıyla padişah IV.Mehmet ve divan üyelerini ikna edip Avusturya’ya savaş ilan edilmesini sağladı.Fakat Osmanlı Devleti bu savaştan mağlubiyetle ayrıldı.Bu mağlubiyetin ardından Avrupa’da Osmanlıya karşı moral motivasyon artmış,Papanın da çabalarıyla Avusturya,Lehistan,Venedik,Malta ve Rusya devletleri tarafından Osmanlıya karşı Kutsal İttifak oluşturulmuştur.Bu devletlerle yapılan bir dizi savaştan sonra Osmanlı Devleti büyük kayıplar vermiştir.Kayıplardan sonra Osmanlı Devleti barış isteğinde bulunmuş ve yapılan görüşmelerin ardından Karlofça Antlaşması imzalanmıştır

Karlofça Antlaşması Önemi

*Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetmiştir.

*Orta Avrupa’da ki Osmanlı egemenliği son bulmuştur.

*Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir.

*Avrupa,Osmanlı Devletine karşı savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmiştir

Karlofça Antlaşması Maddeleri

*Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya’ya bırakılmıştır.

*Mora ve Dalmaçya Kıyıları Venediklere bırakılmıştır.

*Padolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakılmıştır

*Bu barış antlaşmasının süresi 25 yıl olarak belirlenmiş ve antlaşmanın garantör devleti de Avusturya olmuştur.

Cihan Akhan

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here