Osmanlı Tarihini Araştırmak İçin Tarihi Osmanlı Encümeni Kuruldu

0
19

Tarih-i Osmanlı Encümeni Kuruldu (30Kasım 1909)

Osmanlı zamanında kendi tarihini kendi elinden bizzat yapabilmek adına “Tarih-i Osmanlı Encümeni” kuruldu ve çalışmalara başlanıldı.

Encümen başkanlığına tarihçi ve siyâset adamı Abdurrahman Şeref getirildi. Ahmed Refik (Altınay, Ahmed Tevhid (Bilge), Ahmed Mithat, İskender Yanko Hoçi, Efdaleddin (Tekiner), Diran Kelekyan, Ali Seydi, Necip Asım (Yazıksız), Zühdi Efendi, Karoldi ve Mehmed Arif gibi isimler üye olarak görevlendirildiler. 20 kişi de yardımcı olarak çalışıyordu.

Merkezi Bab-ı Ali’ de Sadrazamlık binasının içindedir. Tarihi açıdan önemli kitaplar seçilerek bir kaynak kitaplık kuruldu.

Mecmuaya konulacak yazılar konusunda 6 maddeden oluşan ilkeler belirlendi. Bu ilkeler şunlardı:

1-)Osmanlı târih kitaplarında bulunmayan veya yetersiz bilgi ihtivâ eden ve Türkçe’den başka bir dille yazılan ve Encümen tarafından bilinmeyen olaylar hakkında araştırma yapmak ve görüş oluşturmak,

2-)Elde edilecek târihî vesikaları yayınlamak,

3-) Benzeri cemiyetler ve bu cemiyetlerin üyeleri ve diğer muhabirler ile gerçekleştirilecek yazışmaları inceleyip uygun görülenleri yayınlamak,

4-) Encümenin alacağı kararları yayınlamak,

5-) Kâtip Çelebi’nin Keşfüzzünun gibi… târihimizle ilgili yazılan ve henüz yayınlanmayan târihî risâleleri tefrika suretiyle yayınlamak.

6-)Mecmuanın yayınlanmasından maksat; basılmakta olan târihimizin metnine aynen ve bütünüyle giremeyecek olan araştırmaların ve bilgilerin, vesikalarla kitabelerin, Türkçe ve diğer dillerden tercüme edilmiş metinlerin bu güne kadar yayınlanmamış olanlarını yayınlayarak târihimize zemin hazırlamak ve inceleme yapacaklara malzeme sunmak.

Yani amaç tamamen milli bir araştırma merkezinde yapılan çalışmalarla kendi tarihimizi en doğru şekilde aktarabilmek idi.

Üzerinde kanıt bulunan bilgileri toplamaya gayret edilerek gerçekliği bulunmayan bilgilerden uzak bir şekilde titizlikle çalışıldı.

Osmanlı’nın öncesi hakkında bilgiye çok az yer verilmiştir genellikle Osmanlı Dönemi tarihinin aktarımı üzerine çalışmalar sürdürüldü.

 

Bu kadar çalışmaya karşın çıkan karışıklık ve savaşlar nedeniyle merkezden önemli bir eser meydana getirilemedi.

Dağılan üyeler tarafından birbirlerinden bağımsız olarak daha sonraki yıllarda kıymetli ve elle tutulur eserler meydana geldi.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here