Baştan Sona Osmanlı Devleti

0

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Oğuzların Bozok kolunun kayı boyundan olan Osmanlılar, Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’ya gelmiş ve ilk olarak Alaattin Keykubat’ın emriyle önce Karacadağ’a, daha sonra Ertuğrul Gazi’nin emriyle de Söğüt Domaniç’e yerleşmişlerdir. 1299 yılında ise Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt Domaniç de Osmanlı Devlet’i kurulmuştur.

Osmanlı Devleti ilk başta Selçukluya bağlı kalsa da, son Selçuklu hükümdarı olan 2.Mesut’un vefatıyla artık tamamen bağımsız hale gelmiştir.


Osmanlı Devleti’nde Yönetim

Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli her zaman mutlak monarşi olmuştur. Osmanlı’da devletin başında padişah bulunur ve en üst yetkili odur. Yönetim merkezi yönetim ve taşra yönetimi olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi yönetim ülke yönetiminin merkezden, tek elden yapılmasıdır. Taşra yönetimi ise Osmanlı Devleti’nin fetihlerle sürekli genişlemesinden sonra yönetimin kolaylaşması için eyaletlere ayrılması durumudur. (merkeze bağlı eyaletler, özel yönetimi olan eyaletler, imtiyazlı eyaletler)

Osmanlı Devletin’de İnanç

Şeriatın çok önemli olduğu Osmanlı Devlet’inde her zaman Allah’ın yasalarına göre hareket edilmiştir. Hatta padişah Allah’ın yeryüzünde ki halifesi sayılmaktadır. Halifelik Osmanlılara 16. Yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in Memluklar’a son vermesi ile geçmiştir. Osmanlı toplumunda semavi dinlerden olanlardan da mevcuttu ve kendi dinlerine göre yargılanır, hoşgörü içinde yaşarlardı.

 

Osmanlı Devleti’nde Adalet

Osmanlı Devleti’nde hukuk şeri hukuk ve örfi olarak ayrılmıştır. Şeri hukuk, İslam hukukudur. Kuranı, Allah’ın emir ve yasaklarını esas alır. Örfi hukuk ise Türklerin gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmiş padişahın emirlerinin yer aldığı hukuk sistemidir. Örfi hukuk her zaman şeri hukuka uygun olmuştur.

 

Osmanlı Devleti’nde Askeri Teşkilat 

Osmanlı askeri teşkilatı kara ordusu ve deniz ordusu olarak ikiye ayrılmaktadır. Kara ordusu da kendi içinde kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak ayrılmaktadır. Bunların altındaki askerler ise dönemlere göre değişiklik göstermiştir.

Osmanlı Dönemleri

Kuruluş Dönemi                   : 1299-1453
Yükselme Dönemi                : 1453-1579
Duraklama Dönemi              : 1579-1683
Gerileme Dönemi                 : 1699-1792
Dağılma ve Yıkılış Dönemi : 1792-1918

Kuruluş Dönemi Padişahları (1299-1453)

Osman Bey,
Orhan Bey,
I. Murat,
I. Beyazıt,
Fetret Devri (padişah yok),
I. Mehmet,
II. Murat.

Yükselme Dönemi Padişahları (1453-1579)

I. Mehmet,
II. Beyazıt,
I. Selim,
I. Süleyman,
III. Murat.

Duraklama Dönemi Padişahları (1579-1683)

III. Murat,
III. Mehmet,
I. Ahmet,
I. Mustafa,
II. Osman,
IV. Murat,
Sultan İbrahim,
IV. Mehmet,
II. Süleyman,
II. Ahmet,
II. Mustafa.

Gerileme Dönemi Padişahları (1699-1792)

I.Mustafa,
III. Ahmet,
I. Mahmut,
III. Osman,
III. Mustafa,
I. Abdülhamit,
III. Selim.

Dağılma ve Yıkılış Dönemi Padişahları (1792-1918)

III. Selim,
IV. Mustafa,
II. Mahmut,
Sultan Aldülmecit,
Sultan Abdülaziz,
V. Murat,
II. Abdülhamit,
V. Mehmet Reşat,
VI. Mehmet Vahdettin.

Bu Yazıyı Okuyanlar Bunları da Okudu . . .

Share
Web sitemizden yazı kopyalayıp, başka platformlarda yayınlamak telif suçu kapsamında cezalandırılacaktır. Web Sitemize Hoş Geldiniz.Twitter Takip Edilesi Hesaplar >> @tarihnedio , @SerhatOner24

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here