Osmanlı Devleti Sadrazamı Mithat Paşa

1
97

Mithat Paşa Aslında Kimdir ?

Kökeni itibari ile bu şekilde mevcuttur. Bulgar yahudisinin oğludur. Türk bir soydan gelmemektedir. Batıda bu şekilde geçmektedir.

Babası Osmanlı Adliyesi’nde hakimlik görevindedir. Mithat Paşa’nın kökeni itibari ile böyle bir şey söz konusu değildir. Hiç bir Osmanlı kaynağında yeri yoktur. Bu Batı’nın bir iddasıdır. Gerçeklik payı yoktur. Osmanlı Devletinde zaten gayrimüslimler Devlet teşkilatında yer almazdı. Osmanlı Devletin’de sistem bu şekilde ilerlemektedir. 

Mithat Paşa Anayasa çıkması taraftarıydı. Güzel bir yazı kültürü vardır. Valilik görevinde bulunmuştur. 

Mithat Paşa Doğumu 

• Tam ismi, Ahmet Şefik Mithat Paşa’dır .

•  18 Ekim 1822’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

• Babası Ahmet Şefik Efendi’dir.

• 8 Mayıs 1884’te Taif’te vefat etmiştir. 

• Bir çok eserleri mevcuttur edebiyatımızda .

• Divan-ı Hümayun adlı eserini 13 yaşında yazmıştır.

• Bir süre Lofça’da yaşamıştır.

• Osmanlı Devleti sadrazamıdır. 

• Kanun – i Esasi’yi hazırlamıştır ve yürürlüğe koymuştur.

Mithat Paşa Faaliyetleri Nelerdir ?

Devlet İdaresi alanın da maliye, idare, eğitim alanların da bir çok düzenlemesi mevcuttur. 1. Meşrutiyet’in ilanın da yer almıştır.

Çok başarılı bir yazardı. Kanun – i Esasi ilk anayasa olma özelliği taşır. 

19. yy Osmanlı Devleti’nin en uzun yaşanan yüzyılıdır. 1. Meşrutiyet onun döneminde ilan edilmiştir. Osmanlı’da ilk kez halk yönetime katılma hakkı kazanmıştır. Meşrutiyetin gereği yasama yetisi meclise aittir. Yürütmeyi padişahın seçtiği hükümete aittir. Valilik görevinde bulunmuştur. Hüririyet, adalet, eşitlik konularını Osmanlı Devleti’ne getirmek istemiştir. Dönem’in Osmanlı Padişahı  olan Abdülhamid Han arasında ilişkileri bozulmuştur. Tersane konferansının sonuca bağlanmasında etkili olmuştur. İşlerine karışmasını ve söz geçirememesini iddia ederek onu sürgüne yollamaya, Osmanlı Devleti dışına çıkarmaya çalışmıştır.

 

Mithat Paşa Valilik Görevinde Nerelerde Bulunmuştur ? 

Bir çok Osmanlı Devleti Vilayetin’de valilik görevinde bulunmuştur. Niş, Viden, Silistre illerinin birleşmesiyle oluşan Tuna vilayeti valiliğinde görev aldı. Bağdat valiliğin de görev almıştır.  Suriye Valiliği görevinde de daha önceki olduğu gibi üstün bir başarı göstermiştir. Oradan’da Osmanlı Devleti Sadrazamlığına getirilmiştir.

Mithat Paşa Zamanı Bulgar İsyanı 

1868 Bulgar İsyanı; Mithat Paşa’nın Tuna Valiliğinden  ayrılmasından sonra Bulgar İsyanı Meydana geldi. Kaliteli bir idare kurmak için ayaklanma başlamıştır. Tuna Nehri’ni geçerek Ziştovi yakınlarına ilerlemişlerdir. Bu isyanı bastırma görevini Sultan Abdülaziz; Mithat Paşaya vermiştir. 21 gün süren ayaklanmayı bastırmayı başarmıştır. 

Mithat Paşa Şura-yı Devlet Başkanlığı  

5 Mart 1868’ de atanmıştır. 

Şura= Osmanlı Devletin’de Danıştay anlamına gelmektedir.

1 yıl bu görevde çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmıştır.

Mithat Paşa Adliye Nazırlığı 

Sadrazamlık görevinin düşmesinden sonra bazı görevlerde yer almıştır. Burada ki görevini üç ay sürmüştür. Kendisi istifa ederek bırakmıştır.

Mithat Paşa 1876’da Gerçekleşen İhtilaller ve Kanun -i Esasi 

Abdülaziz Devrilmiştir. Yerine Abdülhamit gelmiştir. Tahta çıkma şartı olarak Kanun -i Esasi ve 1. Meşrutiyet’i kabul etmesi istenmiştir.

Kanun -i Esasi Ne Demektir?

İstanbul Konferansı sırasın  da hazırlanmıştır. Osmanlıların batı tarzında yaptığı kanun şeklidir.

1. Meşrutiyet: Osmanlı padişahı olan 2.Abdülhamit tarafından imzalanan anayasal düzen şeklidir.

 

Mithat Paşa Sürgün Hayatı ve İnfaz Edilmesi 

Abdülhamithan gücü elinden toplamasının ardından Mithat Paşa’yı yanından uzaklaştırmak istemiştir.

Sultan Abdülaziz’in öldürülmesinden dolayı Yıldız Mahkemesi’nde yargılanmasını sağlıyor. Abdülhamit ondan kurtulmak istiyor bu yüzden çeşitli şekilde faaliyetlerde bulunuyor. Taife sürdürüyor. Ancak Mithat Paşa’nın idamı ile bir alakası olmadığı biliniyor. Son derece insanlığı olan ve kendisine suikast girişiminde bulunan bir saldırganı bile affetmiştir. Bu yüzde bu konu hakkı da bağlantısı olmadığı bilinir. 

 

Taif Zindanı Nedir ?

Taif nerededir ?

Arap yarımadasının Hicaz bölgesinde yer alır. 

Taif Zindanı ; Taif’te yer alan bu zindan Arabistan çölünün ortasında bir yerdedir. Mitat Paşa’nın buraya sürgüne gönderildi. Uzun zaman bu zindanda tutuldu. Boğularak öldürülmüştür. Hangi insan demeye dilim varmayan şahıs katilce soğukkanlılıkla bunu yapabilir ki vahşet, psikopatça bir şey kimse kimsenin yaşama hakkını elimden almaz.

Nasıl bir zihniyet nasıl bir acımasızlıktır ? Bazen diyorum idam olsa, ülkeye getirilse bu tarz cani insanlar bunu fırsat bilecekler. Bir yandan içeride haksızca beslenmelerine göz yummak, sonra diyorum ki “ Allah yaptıklarının bedelini ahirette verecektir”. Kanı kanla sulamak bize yakışmaz.

 

You may also like

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here