Osmanlı Alimi, Saçaklızade Mehmed Efendi

0
28

Saçaklızade Mehmed  Efendi 1070-1080/1660-1670 yılları arasında Maraş’ta doğdu. Hasan Maraşi, Darendeli Hamza Efendi, Ayıntabi Mehmed Efendi, Abdülgani Nablusi gibi isimlerden ilim tahsil etti. Hüseyin b.Haydar Bertezi Maraşi, Abdurrahman b.Ali Ayıntabi, Mehmed b.Ömer Darendevi gibi isimler ise kendisine öğrencilik yapmışlardır.

Tahsil hayatının ilk devresinde kelama olan ilgisi Şam’da Abdülgani Nablusi’den ders aldıktan sonra tasavvufa yönelmiştir. Çok çeşitli alanlarda pek çok eser telif etmiş ve pek çok esere şerh ve haşiye yazmış olan Saçaklızade 1145/1732′ de  vefat etmiştir.

Saçaklızade’nin pek çok eseri olmakla birlikte onun çeşitli ilimlerle ilgili görüş ve düşünceleri Tertibü’l-ulum isimli tasnifi eseri üzerinden takip edilebilir durumdadır.  Saçaklızade bir mukaddime ve iki bölümden oluşan bu eserinde bilimleri önce yararlı ve zararlı olmak üzere sonrada dini ve dini olmayan ilimler olmak üzere iki ye ayırmaktadır. Sonra da her bir ilmin din karşısındaki tutumundan bahsetmektedir. Buna göre o büyü, felsefe, derin kelam bilgisi, islam mezhepleri, astroloji, tabiat felsefesi ve metafizik gibi ilimlerde detaylı düzeyde meşgul olmayı çok iyi bulmamaktadır. Fakat Saçaklızade’nin bu ilimleri tahsil etmenin uygun olup olmayışı gibi konulardaki görüşlerini bölge, coğrafya, şart gibi koşullarla ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Saçaklızade mantık ilmiyle uğraşmayı önemli bulmaktadır.

Saçaklızade her bir ilmin literatürünü iktisar, iktisat ve istiksa mertebenin uygunluğundan söz etmektedir. Bunların en üstünde ise tebahhur bulunduğunu ifade etmektedir.

 

Öne Çıkan Eserleri 

》》Neşrü’t-Tavali (Kadı Beyzavi’nin Tavaliu’l-envar isimli eserine haşiye)

》》Haşiye ala Şerhi’l-Akaidi’n-Nesefiyye

》》Takrirü’l-kavanini’l-mütedavile min ilmi’l-münazara

》》Şerhu’r-Risaleti’s-Semerkandiyye

》》Tertibü’l-ulum

》》 Haşiye ala Şerhi Dibaceti’t-Tarikati’l-Muhammediyye

Yararlanılan Kaynaklar

●İslam Düşünce Atlası (Muhasebe Döneminde Nazari İlimler ) İhsan Fazlıoğlu sf. 1073

Afra Gamze Hakkan
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here