Niğboludan İstanbul’un Fethine…

3
12
25 Eylül 1396 Niğbolu Savaşı nedenleri ve sonuçları bakımından çok farklı bir yere sahiptir.

   25 Eylül 1396 Niğbolu Savaşı nedenleri ve sonuçları bakımından çok farklı bir yere sahiptir. Osmanlı devletinin Balkanlarda yürüttüğü başarılı fetih akınlarından duyulan endişeyle Macar kralı Sigismund’un Avrupa ülkelerinden ve Papadan yardım istemesiyle planlanmış olan Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ile Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya, Macaristan, Avusturya, İtalya ve Rodos şövalyeleri arasında yapılmıştır.

Niğbolu Savaşı Ortaçağ Avrupasında kurulan son Haçlı birliği olma önemine sahiptir, Avrupa Niğbolu Haçlı ittifakı olarak Avrupa tarihinde yerini almıştır.

O dönem Doğu Roma İmparatorluğu yalnızca surların arasına hapsedilmiş ve etrafındaki birçok bölge Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu durum en çok Macarları tehdit eder olmuştur. Osmanlı Macar sınırına dayanmıştır.

Osmanlı tehdidi Avrupada o dönem neredeyse bir asır süren İngiltere Fransa düşmanlığını bitirmiş ve neredeyse Avrupadaki tüm ülkeler krallıklar derebeylikler Osmanlı tehdidini ilelebet bertaraf etmek için neredeyse tüm ordularını tek bayrak altında toplayıp Niğbolu Savaşına hazırlamışlardır. Bu savaşın kazanılması durumunda tehdit ortadan kalkacak Osmanlı Anadoludan bile atılacaktı ancak bir de kaybedilmesi durumu vardı aslında hiç sonuçlarını kestiremedikleri;

Gün gelmiş taraflar 25 Eylül 1396 yılında karşı karşıya gelmiştir . Bu harp Avrupa için o dönem varlık yokluk savaşı olarak nitelendirilir. Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu bu savaşı 12 günde kesin bir zaferle sonuçlandırmış olmanın yanı sıra o dönemlere kadar kurulmuş en büyük haçlı ordusunu savaş meydanında tamamen imha etmiş tüm ganimete sahip olmuştur.

 

Avrupa için bu savaşın çok büyük etkileri vardır o dönem kurdukları ordu yok olmuş silahları ele geçirilmiş ve bunun sonucunda Avrupa neredeyse 15. Yüzyılı kıtlıklarla ekonomik krizlerle yoklukla geçirmiştir.

Niğbolu zaferinin diğer zaferlerden ayrı bir yanı da Avrupanın fakirleşmesi ve fakir olan Avrupanın yoklukla boğuşması sebebiyle 57 yıl sonra gerçekleşecek olan İstanbul un fethinde Bizansa yardım gönderememesi ve bununla birlikte İstanbul un fethinin gerçekleşmesinin sebeplerinden sayılmasıdır.

 

Kesin olan bir şey vardır ki; Avrupa Haçlı ittifakı deyim yerindeyse Niğboluda yediği tokadı 100 yılda anca atlatabilmiştir. Etkileri Avrupada bu kadar çok olan bir başka savaş daha tarihte yoktur .İstanbul un fethi kimi tarihçilere göre Niğbolu zaferinden başlamaktadır ki bu doğru bir tespittir.

 

Türklerin Anadoludaki hakimiyeti nasıl 1071 de Malazgirt zaferiyle başladıysa Avrupada Osmanlı hakimiyetinin kesin olarak başlaması da Niğbolu zaferiyle mümkün olmuştur. Avrupa adeta dağılmış , Türkler o coğrafyadaki en büyük güç olmuştur. Daha sonra yardım edecek bir ordu bile gönderemedikleri İstanbul fethedilmiş Bizans İmparotorluğu tarih olmuştur.

Etkileri sonuçları açısından Niğbolu Savaşı Avrupa tehdidini öyle bir bertaraf etmiştir ki; sadece 6 yıl sonra yapılan Ankara Savaşında tamamen savunmasız kalan Osmanlı Devletine Avrupadan tek bir saldırı dahi olamamıştır.

Öyle bir zafer düşünün ki 6 yıl sonra savunmasız kalan devletin Avrupadan tek bir tehdit almadan tek bir saldırı yaşamadan yeniden toparlanmasına ve 57 yıl sonra gerçekleşen İstanbul kuşatmasında Bizans İmparatorluğunun yardımına kimsenin gelememesi ve fethin gerçekleşmesine zemin hazırlanmasına sebep olsun. Niğbolu zaferi iyi araştırıldığında sonuçları açısından Osmanlının Anadoluda hayatına devam etmesini sağlayan bir savaş olarak düşünülebilir. Niğbolu zaferi etkileri ve sonuçları iyi incelendiğinde  öncesinde ve sonrasındaki Haçlı savaşları arasında en önemlisidir…

 

You may also like

Share

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here