Münafıklık

0
49
İnsan'ı Etkisi Altına Alan 10 Değerli Hadis ve Anlamları

  Toplum hayatın da güvenli sağlıklı huzurlu mutlu bir ortamda yaşamın büyük önemi vardır. Bunların temelinde ise bir takım kurallara riayet etmek gerektiği olduğunu görebiliriz. Aksi halde toplumda kargaşa anarşi baş gösterir. Günümüzde toplum hayatında karşılaşılan bir takım olaylar insanların güvenini zayıflatır. Özellikle sıkça karşılaştığımız ‘sahtecilik ‘ örnekleri insanlarda kaygı , endişe uyandırmaktadır. Kur’an-ı Kerim bu konuyu ‘Nifak’ kavramıyla ele almıştır. Sahtecilik yapan münafıkları pek çok ayette anlatmıştır.
Münafık kalbi ile inanmadığı halde inkarını insanlardan veyahut da kendinden saklayıp dili ile inandığını söyleyen mü’min görünen kimselerdir.
İman esaslarına kalpten inanmadığı halde inanmış gibi görünme hastalığına düşmek aynı zamanda inançta sahtekarlıktır.
Münafığın bu davranışına ise NİFAK denir.
Hasal El-Basri (r.a) nifakı şöyle tanımlar “İnsanın içiyle dışının aynı olmaması, sözüyle işinin birbirini tutmaması, bir kimsenin yanındayken gösterilen davranış ile arkasından konulan tavrın farklı olmasıdır. “

  Demek ki nifak ikiyüzlülüğü de içinde barındırmaktadır. Nifak öyle kötü huydur ki Hz. Ömer (r.a) dahi ondan korkmuştur. “Nifaktan ancak mü’min olan korkar; münafık ise kendini tertemiz sanar. ” diyen alimlerimiz, bizi bu tehlikeye karşı uyarıyor. Çünkü mesele iman meselesi.
Nifakı kansere benzetebiliriz. Yavaş yavas yayılır hissetmezsiniz acı ağrı da vermez zamanında teşhis konulmazsa ölümcül pençesini takar ve kurtuluşu olmaz.

2 çeşit nifak vardır.

☆☆BİRİNCİSİ》》İTİKADİ NİFAK
Mü’min olduğunu söylediği halde aslında inanmayan dine düşman olan kimselerdir. Bir plan gereği müslüman gözükmesi gerekiyordur. Namazlarda hep en ön safta yer alır , yardımlaşır, müslüman olduğunu söylerler fakat niyet bambaşkadır. Oyunlarını oynarlar.

 

☆☆İKİNCİSİ 》》 AMELİ NİFAK
Bu nifak çeşidi ise gerçekten müslüman olup münafık ozellikleri taşıyan kimselerdir. Bu nifak ebedi cehennemde bırakmaz fakat terkedimezse kişiyi bir müddet azabta bırakır.
En tehlikeli nifak alametlerini Rasulullah (a.s) Efendimiz şöyle açıklıyor:
“Dört huy var ki, onlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Bu huylardan birisi kendisinde bulunan kimse ise o huyu terkedene kadar münafıklıktan bir huy taşımış olur. Bu huylar şunlardır; Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünü tutmaz . Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet eder. Birisi ile çekişmeye girince hak yer, haddini aşar.” (Buhari Muslim )
Kur-an’ı Kerim de ve Rasulullah Efendimizin hadis-i şerifleri ışığında münafıkların özelliklerini üc ana başlıkta topluyoruz.

 

》》》1.Münafıkların İtikatları 《《《《

En önemli özellikleri itikata yanlış inanışta olmalarıdır. Kur-an’ı Kerim’de münafıkların özellikleri arasında ilk zikredilen husus budur.
“(Münafıklar) “Allah’a ve peygambere inandık ve itaat ettik” derler Sonrada onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. ” (Nur 47)
“Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. (Nisa 145)

 

》》》》2.Münafıkların İbadet Anlayışları《《《《

Münafıkların bir özelliği ise inanmadıkları bir şeyleri yerine getirdikleri icin ibadetleri zoraki yaparlar. Ve Allah rızası için değil gösteriş olsun diye yaparlar.
Rabbimiz bu hususta şu ayetleri buyuruyor: “Münafıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar( Nisa 142)
İbadetler münafıklar için bir yük sıkıntı kaynağıdır. Yatsı ve sabah namazı onlara en ağır gelen ibadetlerdendir. Zekattan kaçınırlar.

 

》》》》3.Münafıkların Ahlaki Özellikleri 《《《《

Yalancı olmakla beraber yemin etmeyi kendilerine kalkan edinirler. Kur-an’ı Kerim’de ‘Munafikun’ diye münafıkların hayat tarzını anlatan bir sure vardır. Bu sürenin ilk ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “(Ey Muhammed !)Münafıklar sana geldiklerinde “Senin elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!.. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanarlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çeviriyorlar! O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Rasulü sizin için bağışlama dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.. Onlar “Allah Rasulu’nun yanında bulunanlara (muhacirlere ) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu ) anlamazlar.”(Munafikun 1-7)
Peygamber Efendimiz bir hadisinde münafıkların alametlerini şöyle bildirmektedir: “Münafığın alameti üçtür :Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar , kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder”

Konuyla ilgili bazı ayetler :

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ
“Allah’ı da mü’minleri de güya aldatırlar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar da yine farkına varamazlar ” ( Bakara 9)

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا
“Onlar mü’minleri bırakıp da kafirleri dost edinenlerdir. İzzeti onların yanında mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yanlızca Allah’a aittir.” (Nisa 139)

Afra Gamze Hakkan
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here