Modern Anlamda İstanbul Üniversitesinin Açılışı.

0
41

18.11.1933… İstanbul Üniversitesinin modern anlamda açılışının yıl dönümü. Üniversitenin kuruluşu aslında asırlar öncesine dayanmakta. Kimi fikirlere göre 30 Mayıs 1453 yılında alınan bir karar ile şehirde öğretim kurumu kurulması kararlaştırılmış ve eğitim başlamıştır. Üniversitenin logosunda da kuruluş tarihi olarak 1453 yazmaktadır. Diğer bir fikre göre ki bu fikrin sahibi İstanbul Üniversitesin de rektörlük görevi de yürütmüş olan hukuk profesörü Ord. Prof. Dr. Cemil BİLSEL‘e göre İstanbul Üniversitesinin kuruluş yılı 1470 senesine dayanmaktadır. Bunu da Sahn- ı Seman Medreseleri‘ne dayandıran BİLSEL, Sahn-ı Seman Medreseleri ile birlikte İstanbul Üniversitesinin temellerinin atıldığını ileri sürmekte. Daha sonrasında yıllar içinde çeşitli eklemeler ve düzenlemelerle 1900 yılına kadar gelen İstanbul Üniversitesi en köklü değişikliklerinden birini II. Abdülhamit döneminde yaşamıştır. 31 Ağustos 1900 yılında bir fermanla Darülfünûn-ı Şahane ismi altında Avrupai tarzda bir üniversiteye çevrilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında bir kanunla üniversiteye tüzel kişilik verilmiştir. İsmi de İstanbul Darülfünunu olarak değiştirilmiştir. Darülfünun kelime olarak “ev (dar)” ve “fenler (fünun)” kelimelerinin birleşimi ile oluşmuş ve üniversite anlamında kullanılmıştır. 1932 yılında Türk Tarih Kongresi‘nde bazı profesörlerin ATATÜRK’ün bu konudaki fikirlerine karşı çıkmaları üniversitenin sonunu hazırlar. İsviçre’den bir profesör getirip üniversite konusunda rapor hazırlamasını isteyen dönemin Maarif Vekili Dr. Reşit Galip, raporun olumsuz çıkmasıyla bunu ATATÜRK’e bildirir ve 1933 yılında 2252 sayılı yasa ile Darülfünun tüm kadrosuyla lağvedilir ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi kurulduğu dönemde Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi idi.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here