Mısır’ın Kalbi Nil Nehri

0

Nil, Afrika’nın en önemli nehridir. Zaten Afrika’da çok az sayıda su kaynağı bulunmaktadır. Nil, kıtanın en önemli nehridir. Dünyanın da en uzun nehri ünvanını almıştır. Kaynağı bilinmemektedir.

Nil güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır. Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbarah Nehri.

Nil adının kaynağı Yunanca’da nehir yatağı anlamına gelen Neilos sözcüğünden gelir. Antik Mısır’da İteru, “büyük nehir” diye adlandırılmıştır.

Mısır halkı Nil’in sularını hesaplayarak kurmuşlardır düzenlerini. Onun için kurbanlar vermişler, onun kıyısında aşklar yaşamışlardır. Bilinir ki Nil olmasa Mısır da olmazdı.

Nil Nehri sayesinde insanlar tarım yapabiliyor, nehir balıkçılık ve taşımacılık için eşsiz bir kaynak oluyordu.

Nil Nehri hakkındaki en önemli hikaye Hz. Musa’nın daha bebekken onun sularına bırakılması olmuştur. Firavun, bir kahinden aldığı görüş nedeniyle o dönem tüm erkek çocuklarını öldürüyordu. Hz. Musa’nın annesi Allah’ın emriyle onu bir sandık içinde Nil’in sularına bırakır.

“Hani, annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik, (şöyle ki:)” “Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın; onu Benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır.” (Taha Suresi, 38-39)

Onu, firavunun karısı sayesinde bulurlar ve onun hatrına öldürmezler. ” Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi. (Kasas Suresi, 8-9)

Ayrıca, Hz Musa’nın, Mısır’a getirdiği 12 bela, Nil’den başlamıştır. Firavun’un, İsrailoğullarını serbest bırakmaması nedeniyle, Hz Musa değneği ile Nil’in sularına dokunur. Dokunduğu gibi su kana boyanır. İnsanlar susuz kalırlar. Firavunun serbest bırakacağım sözü üzerine nehir eski haline döner. Fakat firavun vazgeçer. Bu sefer Hz. Musa yine nehrin suyuna asasıyla vurunca ülke sudan çıkan kurbağaların istilasına uğrar. Firavunun sürekli sözünden dönmesi nedeniyle Mısır ve firavun halkı on iki kere lanetlenir.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here