Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

0
Ödemelerin dengesindeki açığı kapatmak ve Türk parasının değerinin düşmesini önlemek amacıyla 30 Ocak 1930 tarihinde kurulmuş bir cemiyettir.

MİLLİ İKTİSAT ve TASARRUF CEMİYETİ

 

Ödemelerin dengesindeki açığı kapatmak ve Türk parasının değerinin düşmesini önlemek amacıyla 30 Ocak 1930 tarihinde kurulmuş bir cemiyettir.“En yüksek ölçüde tutumluluk ulusal amacımız olmalıdır.” diyen Atatürk, 30 Ocak 1930 tarihinde Ankara’da  bizzat kendi gözetiminde, Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanı Kazım (Özalp) Paşa’nın başkanlığıyla ve o zamanın Ekonomi Bakanı Rahmi (Köken) Bey’in genel müdürlüğüyle “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”ni kurdurmuştur.

 Cemiyetin kurucuları: TBMM Başkanı Kazım (Özalp), TBMM Başkan Vekili Hasan (Saka), Yusuf Kemal (Tengirşek), Saffet (Arıkan), Mahmut (Soydan), Celal (Bayar), Fuat (Umay), Rahmi (Köken), Reşit Saffet (Atabinen), Besim Atalay, Ziraat Bankası Genel Müdürü, Şükrü (Ataman), Emlak Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffet (Tan). Cemiyetin kurucular kurulu, Mayıs 1930 tarihinde yapılmış olan bir toplantıda bir “Neşriyat Encümeni”, bir de “İktisat Encümeni” kurulmasına karar vermiştir.

Cemiyetin amaçları:

a) Halkı israf etmemeye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarruf yapmaya alıştırmak,

b) Yerli mallarımızı tanıtıp, sevdirip, kullanmalarını sağlamak,

c) Yerli mallarımızın miktarını artırmak, sağlamlık, ilgi çekicilik ve ariflik itibariyle yabancı mallarla aynı düzeye getirmek ve fiyatları azaltmaya çalışmak,

d) Yerli mallarımızın üretimini artırmak.

 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti,

⇒ Milli sanayi kurumlarını ve eserlerini memlekette ticaret yapan kişilere tanıtmak ve reklam yapmak,

⇒ Yerli malları gösterebilmek için sergileri kurmak,

⇒ Yerli malların üretimi ve tasarruf faydalarının göstermek için yerli mal ve tasarruf haftaları düzenlemek,

⇒ Yabancı ülkelerin yaptığı sergilere yerli mallarımızın katılmasını sağlamak ve yerli malların araçlarını iyileştirmek, 

⇒ Milli sanayi ve ziraat kongreleri toplamak,

⇒ Geniş ölçülü milli iktisat, tasarruf yayını yapmak gibi birçok alanda uğraşlar verir.

 

17 Temmuz 1939 tarihinde Ankara’da kurulan“Türk İktisat Cemiyeti” ile birleşmiş ve “Türkiye Ekonomi Kurumu” olmuştur. 

 

 

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here