Mevlid Kandili; Efendimiz Doğdu.

2
37

➡ Mevlid Kandilinin Önemi Ve Anlamı;

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam’da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

➡ Hz. Peygamber’in Doğumu;

Ebrehe’nin olayı Miladın 571inci yılında olmuştu. Bundan 50 gün sonra Nisan ayında Rebiu’l-Evvel ayının 12’nci gecesi. Mekke’de Haşimoğulları mahallesinde Hz. Muhammed Aleyhisselam dünyaya geldi. O’nun doğduğu sabah, alem başka bir alem oldu. Cihan nurla doldu. Babası Abdullah, az zaman önce vefat etmiş olduğundan biricik oğlunu göremedi. Annesi Amine, nur topu gibi bir oğlan doğurunca dedesi Abdulmuttalib, büyük bir ziyafet verdi. Kureyş ulularını davet etti. Sevgili torununa ne ad verdiğini soranlara:

-Muhammed ismini verdim dedi.

Onlar:

-Ataların arasın da bu adı taşıyan yoktur, bu adı koymaktan maksadın nedir? diye sordular.

-Umarım ki O’nu gökte Hak, yerde halk pek çok medhedip övecektir, diye cevap verdi. 

Peygamber Efendimiz’in doğduğu gece bir çok olağanüstü haller meydana geldi. Tarihçiler şunları kaydederler: ”O gece İran’da Kisra’nın sarayın da sütunlar yıkıldı. Mecusiler’in tapınak için yanan ateş ocakları söndü, Sava gölü battı, etrafında ki kiliseler yıkılmıştı…”  

Annesi’nden sonra onu ilk defa amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, Mesruh adında ki oğlu ile birlikte emzirdi.

Peygamber Efendimize Selam;

 1. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
 2. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
 3. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
 4. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
 5. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
 6. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
 7. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
 8. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
 9. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
 10. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
 11. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
 12. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
 13. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
 14. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
 15. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
 16. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
 17. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
 18. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn

Güller açtı Gönüller’de!
Ümmetinin sevgilisi HZ MUHAMMED’diye(sav)!
O gül ki kullarının özleminde!
Allah’ım bizi af eyle!
Hatası ile günahı ile biz aciz kullarını af eyle!
HZ Muhammed(sav) yolunda gidenlerden eyle!

ALLAH’ım(cc)
Akıyor su gibi dualar,
Gül kokuyor buralar,
Bu geçici ve ebedi hayatta,
Her günü bu gece gibi,
Bu aciz kullarına yürekten sevgiliyi,
Hep özlemle sevenlerden eyle!

Allâhûmme
Sâllî Âlâ
Seyydiînâ Muhâmmed

You may also like

Share

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here