Meleklere İman.

0
25

Meleklerin Özellikleri;

Melekler nurdan yaratılmış varlıklarıdır. İnsanlardan farklı özelliklere sahipler. Yemezler, içmezler, yorulmazlar, uyumazlar. Allah’a hiç isyan etmezler, hep itaat ederler. Asla günah işlemezler, görevleri ne ise onu yaparlar. Onların genci, ihtiyarı, kadını erkeği yoktur. Melekler güzel kokuları ve güzel sözleri severler. Müminlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar. Zor zamanlarda müminlere destek verirler, yardım ederler. Son derece güçlü ve kuvvetlidirler. Çok hızlı hareket edebilirler. Onların kanatları vardır. Ancak insanlar melekleri görmedikleri için kanatlarının nasıl olduğunu bilmezler.

 

 

 

Meleklerin Görevleri;

Meleklerin görevi Allah’a kulluk ve itaat etmektir. Bütün melekler;

  • Allah’ı hamd ve tesbih ederler.
  • Gece gündüz durmadan Allah’ı zikrederler
  • Allah’a secde ve rüku ederler.
  • Peygamberlere salat ve selam ederler.
  • Müminlere dua ederler.

Rabbimizin özel görevler verdiği bazı melekler de vardır. Örneğin Cebrail, Allah’tan aldığı vahiyi peygamberlere bildirir. Azrail, eceli gelenlerin canını alır. Mikail, insanların rızıklarını düzenler. İsrafil’in görevi kıyamet günündedir, Kıyamet kopacağı zaman birinci sura ve sonrasında ikinci sura üfler Kiramen katibin melekleri, insanların sağında ve solunda bulunurlar; sağda ki melekler iyilikleri, soldaki melekler ise kötülükleri kaydederler. Münker ve Nekir, kabirde insanları sorgularlar. Mukarrebun ve İliyyun melekleri ise durmaksızın Allah’ı anar. Hazzene-i cennet, melekleri cennete giren müminleri selamla ve dualarla karşılar. Hazenne-i cehennem, melekleri (zebaniler) melekleri ise cehenneme girenleri karşılar ve onların cezalarını uygular.

Bunlardan başka insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, namaz kılanlarla birlikte Fatiha’nın sonun da ”amin!” diyen, her gün sabah ve ikindi nazmazlarında müminlerle birlikte olan Kur’an okunurken yeryüzüne inen, Allah’ın anıldığı ve ilmin öğrenildiği yerlere gelen , peygamberlere ve müminlere dua edip rahmet okuyan melekler de vardır.

 

Meleklerin varlığına inanan kişi;

  • Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan uzak durur.
  • Meleklerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıklarından destek alır, yalızlık duygusundan kurtulur.
  • Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua ettiklerini bilir, zor ve sıkıntılı zamanlarında maneviyatı yükseltir.
  • Meleklerin doğruyu ve gerçeği ilham ettikleri bilinciyle iyiliğe çağıran her sese kulak verir, doğru olanı yapmaya gayret eder.
  • Meleklerin görevlerini yerine getirirken en küçük bir ihtimal de bulunmadıklarını bilir ve kendisine onları örnek alarak sorumlulukları konusunda daha titiz davranır.

Cin;

Cinler ateşten yaratılmışlardır. Tıpkı insanlar gibi doğarlar büyürler ve ölürler; yerler, içerler ve evlenirler. Yine insanlar gibi Allah’a kulluk etmekle görevlidirler. Onların da mümin olanları ve kafir olanları vardır. Sevgili Peygamberimiz insanlara olduğu gibi onlara da Allah’ın buyruklarını tebliğ etmiştir.

Cinlerin bazı özellikleri de insanlardan farklıdır: Bir yerden bir yere çok hızlı gidebilirler. İnsana göre daha güçlüdürler. İnsanlar onları göremez  ama onlar insanları görebilirler. Ömürleri insana göre daha uzundur.

Tıpkı insanlar gibi cinlerin de birbirlerine ve insanlara zarar verebilmeleri mümkündür. Nitekim Peygamberimiz de insanların ve cinlerin zararlarından korunmak için Allah’a sığınmıştır.

 

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here