Mehmet Akif Ersoyun’un Ölüm Yıl Dönümü

0
35
Mehmet Akif Ersoyun’un Ölüm Yıl Dönümü
Mehmet Akif Ersoyun’un Ölüm Yıl Dönümü

Mehmet Akif deyince hepimizin içi yanıyor. Tüyleri diken diken olmayam kimse yoktur bu isim zikredilirken.

Ay gibi parlayan Yazarımızın doğum tarihi 20.12.1873 tür.

Ölüm yıl dönümü ;

Ciğerimizi dağlayan  o acı gün ise; ölüm tarihi: 27.12.1936.

 

O ki İstiklal Marşımızın Mimarı.

Evet şuan duyar gibi oluyorum dediklerinizi…

Mimar mı?

Diye şaşıranlar olacaktır.

Her bir mısranın da ayrı ayrı anlamlar yüklü tıpkı bir kuyumcu edasıyla özene bezene dizilmiş bütün heceler. Bir mimar gibi her bir mısrası ayrı biz gizemli yıl 2017 olmuş biz hala bu mucizevi şaheserin farklı gizemli yönleriyle karşılaşıyoruz.

Ne kadar zeki ne kadar bilgili olduğunu görmemek mümkün değil.

Bu başarısı sadece İstiklal Marşın’da kalmıyor tabi.

Her yazısı Her şiiri ayrı Bir dehşete düşürüyor insanı öylesine derinden sarsılmış öylesine yaralanmış ki bunu bize yansıtmış.

Sosyal yaşantı o zamanlar da nasıldı?

Refah seviyesi ne haldeydi?

Bunlara her yazısı cevap niteliğinde.

Mehmet Akif’in Şu sözü ne kadar sağduyulu olduğunun göstergesidir.

Allah bu Millete Bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin.

Koşullardan  etkilendiğini görmemek elde değil.

Şairimiz acaba zengin miydi?

Sorusu hepimizin aklına geliyor ama kendisi İstiklal Marşını yazıp ödülü almamıştır bile. Zar zor geçimini sürdüren bir Şair yazarımızdır.

Yıllarca süre gelen unutulmayan dillerden düşmeyen bir sevdadır Mehmet Akif.

Bende hayranlarından biriyim. Böylesine zeki böylesine yazılarında o manzarayı canlandıran sayılı şairlerdendir.

Hiç unutmuyorum ilk okul zamanımda hayatını piyes olarak oynamışlardı.

O yaşım da çektiği zorluklardan hayat mücadelesinden etkilenip ağlamıştım. Bu kalitede bir gurur kaynağı kolay yetişmiyor.

Çanakkale savaşını görmeden yazması bir diğer beni hayran bırakan durumuydu .

İsmi Çanakkale Şehitlerine ;

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer. 
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da, 
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına. 
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
 Her okuduğum da Gözlerim buğulanır.
O Ciğer dağlayan Ebediyete Gerçek Dünyasına Uğurlagımız o gün bu gündür
Sevgi ve Rahmetle anıyor.
Sevenlerine Başsağlığı diliyoruz.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here