Mason Locaları Atamızın Emriyle Kapatıldı

0

Bu konu sadece burda kalmamalı ve tüm Atatürk’e hakaret edenlere ithafen tüm Atatürk düşmanlarına bu yazı iletilsin.

13-14 Ekim tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün kesin emriyle kapatılan yerin adı mason locasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kapatma sebebi ise ülkenin geçmişinde yani Osmanlı Devleti’nde bulunan masonların ki bu masonlar Devletin yönetiminde kısacası devletin önemli kadrolarında yer alan kişilerdi. Mustafa Kemal bunlardan haberdar olmakla birlikte ülkenin düzenini bozduklarını görmüş ve buna müdahale edeceği aşikardı ve bunu yaptı. İsterseniz Ulu Önderimizin masonların teklifi hakkında ne dediğini bir öğrenelim.

Mustafa Kemal, Mahmut Esat Bozkurt’u yanına çağırır. Kendisine masonların örgütlenme şemalarını ve amaçlarını anlatan bir kitap verir. “Bunu gizlice mutalâa et, bir takrir ile Halk Partisi Grup Başkanlığı’na ver ve grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve grupça kapanmasına delâlet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır.” Mahmut Esat Bozkurt bunun üzerine gereğini yapar ve takriri gurup toplantısında okutur: Bizim eba ancet gelen atalarımızın mensubu bulunduğu tarikatları kapattık. Masonluk da kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun ne işi vardır?” Bunun üzerine mason olan Şükrü Kaya ve Doktor Mim Kemal önderliğinde bir grup Atatürk’ün yanına gelerek;

– Biz zaten maiyet-i devletindeyiz, fakat siz meşrik-i azamız olursanız pervane gibi etrafınızda dolaşırız.

– Peki bir şey soracağım. Bana cevap veriniz. Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve metbuunuzun ismi nedir?

– Biz Cenova’ya tabiiyiz ve reisimiz de Borca Mişon Cenapları’dır.

– Haydi defolun buradan, cehennem olun gidin. Yahudi uşakları. Benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi çıfıt Yahudiye uşak mı olacağım. Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki tüm localarınızı kapatmadığınız taktirde yarın teşkil edeceğim divan-ı harp örfiye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan.

Der ve masonlara büyük bir darbe vurarak Yahudi uşağı değilde Türk milletine kendisini adadığını bir kez daha göstermiştir.

Açıp bakarsanız masonlar bu döneme “Uykuya yatma devri” adını verirler. Sonra bütün mason localarına el konulup Halkevlerine çevrilmiştir. Tabi bunu isteyen Mustafa Kemal’den başkası değildir.

Atatürk’ün kökü dışarıda milletimize, devletimize zarar verir bu masonları bir an önce ortadan kaldırmak istemesi ile bu olaylar gerçekleşmiş ve büyük masonlardan olarak bilinen David Rockefeller ;” ATATÜRK yüzünden planlarımız yarım yüzyıl ertelmek zorunda kaldık.” sözü akıllara gelmektedir.

Batıyı örnek alacağız derken bu masonlara da kapılarımızı açmış ve büyük yanlıştan Atatürk döndermeye çalışmış ve kısmen de olsa başarılı olmuştur. Basın ve yayıncı kuruluşlar hala da onların elinde olmasına rağmen Atatürk bunlara aldırış etmemiş ve Türk Milletini masonlara bıraktırmamıştır.

5 Şubat 1948 yani Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü ani bir kararla mason localarını yeniden açmıştır.

Atatürk’e Mason Diyenler:

Nizam duruşu diyenler Bilge Kağan oturuşuna bir baksın size göre Bilge Kağan’da bir mason olmuyor mu ? Sahte bir belge ile Atatürk’e mason denilirse bende bir tane hazırlayayım da sizin gibiler soysuz olun.

Atamıza saygı ve minnetlerimi sunar bu yazıda Atatürk masondur diyenlere büyük bir tokat olmuştur. Üstad diye peşinde dolaştıkları Kadir Mısıroğlu’nun yaptıklarını bizler yapmayacağız, cumhuriyetimizin edebi bekçileri olmaya devam edeceğiz.

YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA!

 

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here