Marksizm, Leninizm ve Kapitalizm Hakkında

1

Marksizm ve Leninizm Kavramı Ortaya Çıkışı

Marksizm-Leninizm terimi ilk defa 1930’lu yıllarda Stalin’in etkisiyle Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkmıştır. Lisiçkin’e göre, Marksizm-Leninizm’in ayrı bir ideoloji olarak ortaya çıkışı Stalin’in “Leninizm’in Soruları” adlı kitabında başlamaktadır. 

Temel İlkeler ise Klasik Marksizm’e ek olarak Leninizm “Proletarya Partisi”, “Emperyalizm” “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı” ve “Demokratik merkeziyetçilik” gibi konuları kapsamaktadır.

Marksist Maddeci Diyalektik

Görmek istediğimiz her şeyi görebilmenize yarayan birçok aynanın optik esaslarına göre tertibi.

Marksizm ve Leninizm fikri bugünlere kadar ulaşmış ve halen peşinden milyonları sürükleyen proletarya diktatörlüğünü sağlayacak hareketin adıdır.

Tabi bunun tanımı “Proletarya ve müttefiklerinin iktidara el koymasıdır.”demek eksik ve dolayısıyla her eksik bilgi gibi yanlıştır. Hareketin politik devrim olabilmesi için , bu hareketin sonucunda oluşan yönetim ilerici ve demokrat olması gerekmektedir.Çünkü politik devrim ihtilalci atılımın eseridir.

Görüldüğü üzeren Karl Marx ve Friedrich Engels’in ön gördüğü devrim sürekli devrimdir.

Kendimce Kapitalizm Fikri

Emperyalizme boyun eğenler şuan uşaklıktan başka hiçbir şey yapmamaktadır. Çünkü kapitalizm ile doğrudan bağlantılı olan emperyalizm bir sömürünün ve yok oluşun temelini atar. Kapitalizm ise yok eden temel yani emperyalizmin bir koludur. Kapitalistler idam edileceğini bilseler bile o ipin bile kârını hesap eden kimselerdir. Bugüne kadar çıkan savaşlarda kapitalistler arasında çıkan anlaşamamazlık durumundan kaynaklanır. Paylaşım savaşlarından başka bir şey olmadığı açıktır ve nettir. Buna karşı gelenler yani kapitalizm, emperyalizm, faşizm ve şu anlarda gündem olan siyonizme karşı savunulacak olan fikirlerden birisinide  Friedrich Engels’in ve Karl Marx’ın sunduğu fikirdir. Tabi doğru bir şekilde pratiğe dökülecek olursa.

Vladimir Lenin’in dediği gibi : “Emperyalizmin neden can çekişen kapitalizm olduğu sosyalizme geçit teşkil ettiği kolayca anlaşılabilir; kapitalizmden doğup gelişen tekel, artık kapitalizmin ölümüdür ve onun sosyalizme geçişinin başlangıcıdır.”

”Peki Tekel Nedir?” Onu Açıklayalım

“Herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata egemen olma.” durumuna denir.

THKP-C’nin kurucusu olan Mahir Çayan’ın dediği proleter devrimler çağı yıl 1971 Nisan ayını gösteriyordu. Şuan yıl 2018 ve zayıflamış bir fikir, hareket, oluşum veya ne derseniz birçok terör örgütünün benimsediği olarak gözüken bir fikir olmuştur. Dediğim gibi benimsemiş olarak gözüken çünkü nedeni çok açıktır; Dünya biliyor ki proleter bir devrim tüm dünyayı titretir. Sol örgüt olarak gösterilen terör örgütleri vatan hainleridir, katillerdir ve emperyalizmin neferidir. Hiram Abas’ın ölümünü üstlenen Devrimci Sol şimdi ki adı DHKP-C olan örgüt emperyalizmin kuklasıdır, Amerikancıdır.  Böyle terör örgütleri hiçbir fikri savunamaz bunlar Türk savcımızı şehit eden soysuz şerefsizlerdir bunların mücadelesi emperyalizm ve hain mücadeledir. Bu fikirler sapkın ve bugüne kadar emperyalizmle mücadele eden birçok gruba hakarettir böyle terör sevicilerin fikri de eylemide ülkenin huzur ve refahını bozmak ve bölmektir, taviz vermeyeceğiz.

Son Olarak Lenin 

” Devrim teorisi işçi sınıfının zayıf olduğu, nüfusun büyük çoğunluğunun köylülerin teşkil ettiği bir ülkede ,emperyalist zinciri parçalamak mümkündür.” diyerek Leninizm’i bir kez daha anlaşılır bir hale getiriyor.

Marx ve Lenin’in fikirlerini sizlere kendimce anlatmaya çalıştım bu yazı hiçbir görüş içermemekle birlikte yalnızca benim Marksizim ve Leninizm’den çıkardığım sonuçtur. Kendinize iyi bakın.

Share

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here