Çokan Velihanov’dan Manas Destanı

0
18

Manas Destanı’nı dünyaya tanıtan Çokan Velihanov, destan hakkında şunları yazar:

Sarp kayalarda yaşayan Kırgızların bir tek destanı var. Bu destan Nogay devrine ait Manas Destanı’dır. Destan Kırgızların bütün mitolojisini, masallarını, her türlü geleneklerini bir kahraman çevresinde toplamış bir eserdir. Kırgızların hayat tarzları, görenekleri, ahlak ve dini inanışları, coğrafyaları, tıp bilgileri, başka milletlerle olan ilişkileri bu destanda ifadesini bulmuştur. ” 

 

”Bu çırıçı’dan bir erkek oğlum olsa

Çizmesi gümüş çivili, gök pabuçlu

Noygut’u yercesine bozup yense.

Kuşbaşı eğerli, mavi halatlı

Hokantlıları yercesine bozup yense.

Yaralı eşekli, delik damlı

Sartları yercesine bozsa.”

 

 

Ala başlı yörük, çakır atı

Alıp gelip eğerletti;

Yakası altın, bakır tenli

Serçe gözlü ak zırh aldı,

Altından süs yaptırdı.

Gümüşten süs döktürdü

 

İşte bu Manas oğluma

Aş pişirip ateş yakıp

Yanına yoldaş ol Bakay!

Görmediğin göster Bakay!

Bilmediğin öğret Bakay!

 

AÇIKLAMALAR: 

  1. Bu parçada Manas’ın doğuşu, on yaşında usta bir binici ve silahşör, on dördünde kahraman bir yiğit oluşu anlatılır. 
  2. Manas Destanı, Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve hayat görüşlerini anlatması açısından önem taşımaktadır. 
  3. Genellikle 7’li, 8’li hece ölçüsüyle söylenen bu destanda yarım uyaklar ve mısra başlarında görülen aliterasyonlar vardır. 
  4. Alman Türkolog Prof. Radof, Manas Destanı’nı Kırgızlar arasında yaptığı derleme çalışmalarından sonra 1885’te yayımlamıştır. 

[mtouchquiz 2]

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here