Literatür Taraması Nedir?

0

Literatür Taraması’nın anlamını çözebilmek için ondan bahsetmeden önce gelin Literatür’ün anlamına bakalım.

LİTERATÜR NEDİR?

Literatür’ü en kısa tanımıyla; “Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazıların, yapıtların tümüdür.” şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu tanımı dahada açacak olursak eğer;

Mevcut olan kaynaklar arasından istediğimiz, seçilen bir konunun detaylı bir şekilde araştırıldıktan sonra o konuya ait verilerin sistemli bir şekilde toplandığı süreçtir.

LİTERATÜR TARAMASI’NIN AMAÇLARI 

Literatür Taraması bazı aşamalardan oluşmaktadır;

  • Veri toplama ve toplanan verilerin öneminin tartışılması
  • Toplanan bu verilerin problemle ilişkisinin kurulması
  • Toplanan bilgilerin veya mevcut bilgilerin sınıflandırılması aşamalarından oluşmaktadır.

Araştırma yapacağınız konunun güncel olması  ve bu araştırmayı destekleyecek güçlü bir araştırma sorusuna ihtiyaç var bunun içinse literatür taraması önemlidir.

LİTERATÜR TARAMASININ AMACI NEDİR?

İlk önce “literatür” kavramından bahsettik ve sonra da “literatür taraması nedir?” onu inceledik.

Şimdi ise bu “literatür taramasının amacı nedir?” ona değineceğiz.

Genelde bu kavramla  bir konu üzerinde araştırma yapacak olan araştırmacılar daha çok ilgilidir.

Örneğin bir yüksek lisans öğrencisini ele alalım. Yüksek lisans öğrencilerini biz günümüzde ikiye ayırıyoruz.

Birincisi tez yazarak yüksek lisans yapanlar, ikincisi ise tezsiz yapanlar.

Aradaki en fark ise tez yazacak olan yüksek lisans öğrencilerinin öğretim görevlisi olarak kalmasıdır.

Eğer okulda kalmak istiyorlarsa tez yazmaları şart. Bu tez konularını da istedikleri bir konuda derin araştırmalar yaparak ulaşabilirsiniz.

Literatür Kavramının da burada sıkça işlevini görebiliriz.

Hadi gelin örneği bu konu üzerinden inceleyelim;

Bir tez yazacak bir yüksek lisans öğrencisi düşünelim, öğrenci yapacağı araştırma için öncelikle o konu ile ilgili daha önceki yazıları incelemeli ve o konu hakkında ki literatürleri bilmelidir.

Bu konuyu ilk kim ne zaman bakmış ?

Nasıl bir görüş izlemiş?

Neleri araştırarak bu konuya ulaştı ?

Araştırmadığı noktalar var mı, varsa bunlar neler? gibi soruların cevaplarını araştırması ve öğrenmesi gerek.

Literatür Taraması’nda araştırma sorusu, araştırma yapılan çalışmanın veya tezin temelini oluşturacaktır.

Doğru bir  için araştırma yapmak için araştırma sorusunun, mantıklı ve bir hipoteze dayalı olması önemlidir.

Bunun için iyi bir literatür taraması yapılmalıdır. İstenilen literatürün yapılması demek; araştırma ile ilgili bilgi içeren belgelerin sistemli bir şekilde taranması ve tasnif edilmesi önemlidir.

LİTERATÜR TARAMASININ ÖZELLİKLERİ

  • Araştırma problemleri ile ilgili çalışmaları içermesi
  • Kaynakların gazete,magazin gibi yayınlar ile değilde akademik yayınlarla olması
  • Farklı kaynak türlerinin olması, sadece internet araştırmalarına dayanmaması
  • Okunan metinlerin çok fazla alıntı yaparak değilde araştırmacının kendi öz fikirleri ve görüşlerinden oluşan kelimelerle özetlenmesi, anlatılması
  • Sadece listeleme değilde literatürdeki görüş ve bulguların güçlü ve zayıf yönlerini göstererek değerlendirebilmesi

ÖZET;

Kısacası literatür taramasına başlarken önce hangi konudaki kaynakların taranmasının istendiğinin  bilincinde olunması gerekir.

Bu aşamadan sonra buna dayanarak anahtar kelimeler belirlenir ve araştırmaya bunların taranması ile başlanır.

En son durumların ne olduğunu öğrenmek için son yayınlanan güncel konuların olduğu dergi vb kaynakların taranmasına özen gösterilmesidir.

Yayın taraması nasıl iyice yapılır ve listelenirse yapılacak değerlendirmede o kadar iyi olacaktır.

Listeler oluşturulduktan sonra güzelce incelenmeli ayıklanmalı ve toparlanmalıdır.

Buradan sonra yapılacak şey; bu belgeleri iyi anlamaya çalışmak güzelce belgeleri ayıklamak ve işimize yarayacak şeyleri toplamak ve genelde olan temel görüşü , uygulamaların var olduğunu belirlemeye çalışmaktır.

 

 

Profesyonel Literatür Taraması Yaptırmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Ezgi Özuyar

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here