Le Beirut

0
12

Le Beirut

1985 Lübnan ‘da on yıllık iç savaş sona erdi.

Ne değişti? 1990’dan günümüze Orta Doğu’nun yıprandığı toprakların hüznüne BM sesini dinletiyor mu? 1947’den değin İsrail ordusu Filistin Özgür Devlet anlayışını haritadan silmiştir. Irak iç savaşına benzeyen Suriye’ye PYD saldırısı, Kudüs’e cüret, Süleyman Şah Türbesi’ne abes teşebbüs, Fahreddin Paşa Kutsal Emanetler temsilciliğimize dil uzatılmıştır.

Konuyu Sykes Pıcot Antlaşmasından ele alarak incelememiz gerekir. Pek fazla araştırma yapılamayışı ve tasnif yetersizliği tarihçilerimizin doğru analiz etmesi açısından zaruriyet taşır.
Tam da şu sıralar 100.yıl Cumhuriyet devletine giderken Hatay Musul hattında fay gerilimi pörtledi. Fenikelilerden bu yana Lübnan ‘da sadece sünni Araplar değil, Dürzi, Hristiyan, Maruni, Şii, Rum gibi pek çok inançta vatandaş yaşamaktadır. Mezhep kavgaları iç savaşa maruz bırakmış, Güney Kuzey toprak algısının kabullenmeyişi dolayısıyla direniş örgütlerinin odağı haline evrilmiştir. Hareketli göç dalgasının temel sorunu 1958 Pan Arap yönetimine ortak olunmasıdır.Etnik denge tutarsızlığı, mülteci nüfusun artışı 1967 İsrail savaşına, akabinde Kemal Canpolat girişimi durumu daha da alevlendirmiştir. Kahire Antlaşması ile saldırmazlık paktı ortadan kaldırıldı.Silah alışverişine başlandı. 1970’lere gelindiğinde sırf Lübnan vatandaşlarının yerleşkesi sokak barikatlarıydı. Ürdün’den domino etkisi de yapışınca Melkart Protokolü ile Filistinliler özel hak elde ettiler.

Bardağı taşıran son damla Maruni Kilisesi saldırısıydı. 1975’de Suriye Özgür ordusu ile İsrail arasında çatışmanın kan davasına bürünmesi diğer partilerce de örgütte militan yetiştirme aşamasına getirdi. Hizbullah, Baas, Asala türü yapılanmalar durumu körükledi.Lübnan Cephesi kuvvetleri ise 1977’de 18000 kişilik orduda 6.000 sayı kayba uğradı. SSCB ve Kızıl Ordu müdahilliği de içler acısı.

2000’lerde tamamen terk etmiş olsalar bile günümüzde izini taşır. Demokrasi, meşrûtiyet emparyalist dayatmasında yönetim ne olursa olsun iktidar nabzı zayıf olanı ezerek hakimiyet kurmaya devam ediyor.

Tuğba Şahin
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here