Küreselleşme Nedir?

0

Toplumsal politika ve yönetim bilimlerinde son on yılda küreselleşme en çok kullanılan kelimelerin başında. Özellikle 21. yüzyılın başından beri küreselleşme, ülkeler ve toplumları derinden etkileyen bir olaydır.

Küreselleşme Nedir ?

*Küreselleşme, ekonomik, siyasi ve kültürel bütünleşme ve birleşme sürecidir.
*Küreselleşme birçok ülkeyi ve büyük işletmelerin çoğunu içerir.

Küreselleşme: Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlayan değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Küreselleşmenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

1970’lerin Sonunda;

*Gelişmiş ülkeler için sermayenin kâr oranındaki düşüş,
*Gelişmiş ülkeler yeni pazarlar aramaktalar,
*Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik alanlarındaki devlet müdahalelerinin kaldırılması,
küreselleşmenin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

1980’de;

*Özelleştirmek,
*Serbestleşme,
*Bilimsel ve teknolojik alanlardaki hızlı gelişmeler,
dünya gündeminin küreselleşmesinde etkili olmuştur.

Küreselleşme süreci bir paradoks haline geldi. Paradoks, kendi içinde bir çelişki olan doğru ya da yanlış olduğu ispatlanmış bir önermedir. Bu bağlamda, küreselleşme fenomeni, küreselleşme karşıtı olanlar ve küreselleşmeyi öngören olanlar gibi iki dinamik faktör getiriyor.

Küreselleşmeyi Destekleyen Görüşler

Küreselleşmenin savunucularına göre, gelişmiş bir ülke az gelişmiş bir ülke olarak pazar görecek ve gelişmiş ülkelere az gelişmiş ülkelere yatırım yapmak, küresel normların baskısı nedeniyle yüksek kalitede bu ülkelere ürün ve teknoloji alacaktır.Rekabetin artması, fiyat rekabeti ile tüketim mallarında ve hizmetlerde daha fazla seçeneğe izin verecek ve bu da yaşam düzeyini artıracaktır. Bu nedenle, küreselleşme insanların yaşamları üzerinde önemli etkilere sahip olacaktır.

   Sonuç olarak, neoliberal ekonomistler için küreselleşme beklenmedik bir nimet haline geldi. 1980’lerin monetarist ve radikal bireysel politik deneylerinin başarısızlığından sonra tekrar hayata döndü. Ulusal ekonomik yönetim döneminde uygulanan emek ve sosyal refahın refahının, Asya’nın yeni sanayileşen ekonomileri karşısında Batı toplumunun rekabet gücünü zayıflatacağı ve ciddi şekilde kısıtlanması gerektiğini savunmaya başlamışlardı.

Küreselleşmeye Karşı Görüşler

Günümüzde, küreselleşme, sermaye ve finansal piyasalarda en yoğun olarak gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, üretim faktörlerinin emek sermayesine benzer bir hareket özgürlüğü yoktur. Bu bağlamda, küreselleşme kendi içinde bir çelişki içine girmekte ve çoğu zaman bu noktada eleştirilmektedir.Küresel kapitalist sistem bir imparatorluğa benzetilir. Bu bağlamda, bir imparatorluk gibi merkezi ve çevresel bir birimi vardır. Merkez, çevre birimleri pahasına fayda sağlamaktadır. Daha da önemlisi, küresel kapitalist sistemin bir takım emperyalist eğilimler sergilediği savunulmaktadır. Buna göre, bu sistem dengeden uzaktır, genişlemekte ve dağınık eğilimler sergilemektedir. Yayılma, coğrafi anlamda değil, insanların yaşamları ile ilgili faaliyetler bağlamında burada kullanılıyor.

   Sonuç olarak, sermayenin akışkanlığını artıracak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak olan küreselleşme, dünya üretimini ve ticaretini büyük saate bırakıp büyük sermayenin kârlılığını artırıp spekülasyon zemini hazırladığı için eleştiriliyor. Küresel bir toplumu gerçek anlamda yaratma konusundaki küresel düşünce, hükümetler ya da şirketler için henüz çözüme kavuşmamış gibi görünüyor.

Küreselleşmenin Temel Avantajları

*Uluslararası ticaret ve şirketlerin geliştirilmesi.

*Bilgi hızını arttırma.

*Bir savaş başlatma olasılığının azaltılması.

Küreselleşmenin Ana Dezavantajları

*İşsizlik

*Çevrenin aşırı kirliliği

*Bir ülkenin başkalarına büyük bağımlılığı.

Sonuç

*Küreselleşme, hükümetlerden kalıcı kontrollere ihtiyaç duyar.

*Küreselleşme, tüm insanların yaşamlarını etkiler.

*Küreselleşmenin avantajları ve ciddi dezavantajları vardır.

*Küreselleşmenin olumsuz taraflarının etkisinin azaltılması, modern bilim insanlarının ana hedefidir.

Gülay Demir

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here