Küffara Karşı Var Olma Mücadelesi “Sırpsındığı Savaşı”

0

Sırpsındığı savaşı Osmanlının haçlı ordusu ile yaptığı ilk savaştır. Savaş 1364 yıllındı yapıldı. Sırpsındığı Edirne ilimiz sınırları içerisinde bulunan Meriç nehri kıyısındaki sarayakpınar köyü civarıdır.

Sırpsındığı savaşı Osmanlı padişahlarından Hüdavendigar lakaplı I. Murat zamanında yapılmıştır. Osmanlı ordusu komutanı lala şahin paşadır. En büyük başarı payı ise hacı İlbey’e aittir.

Osmanlı cihat aşkı ile çıktığı mücadele sonucunda balkanlarda var olma yada yok olma mücadelesi vermişti. Haçlı ordusu “Macarlar, Bulgarlar, Sırplar, Eflak ve Bosnalılar dan kurulmuştur. Savaş asıl nedeni ise Osmanlı ordusunun Edirne ve Filibe de yeni yerler fethetmesidir. Bu ilerleme neticesinde tarihte İslam ordularına karşı her zaman birlik olan Avrupa güçleri tekrar papa önderliğinde tekrar toplandı.

Murad Gazi, bu durumu haber aldığında Karabiga’nın fethiyle meşguldü. Karabiga, bir dönem Bizans’a hizmet eden ancak sonradan isyan eden Katalanlı paralı askerler tarafından idare edilmekteydi. Marmara denizinin güvenliği ve Gelibolu hattının emniyeti açısından bu asi deniz haydutlarının bertaraf edilmesi gerekiyordu. Kendisi Karabiga’yla meşgul olduğu için Şahin Paşa’ya düşmanları yavaşlatma vazifesi verdi

Fakat lala şahin paşa ve hacı İlbey gibi yetenekli komutanlar sayesinde Osmanlı ordusu haçlılar Meriç nehrine yaklaşmadan onları oyaladılar ve gecenin ilerleyen saatlerine de orduda ki her bir gaziye ikişer meş’ale takarak onların daha kalabalık görünmesini sağladı. 26 Eylül 1364 de düşmanı psikolojik olarak etkiledi . Meş’aleleri gören haçlı ordusu Osmanlı ordusunun kendisine karşı taarruza geçtiğini sanarak ordu birbirini ezmeye ve Meriç nehrinde çoğu boğuldu ve bu şeklide Avrupalı devletlerin tarihine utanç diye geçen 30 bin kişiyi birkaç bin atlı süvari birliğinin yenmesi büyük bir zafer olarak tarihe geçti.

Savaş neticesinde 5 devletten teşkil edilmiş 30 bin  kişilik haçlı ordusu hacı İlbey komutasındaki orduya yenilir. Meriç nehri Osmanlıya geçer.  Macarlar balkanlardaki tartışılmaz üstünlüğünü yetirmiş olur. Bulgarlar da vergiye bağlandı. Türklerin balkanlarda ilerlemesi hız kazandı.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here