Kosova Savaşı

0

Tarih 1339 yılını gösterirken Osmanlı zaferlerine yeni bir zafer daha katmaktaydı.

Sırplar ve onların önderliğinde birleşen; Bosna, Hırvat, Bulgar, Arnavut, Macar ve Çek karşılarında bulunan Osmanlı Devleti bir savaşa hazırlanmaktaydı.

Osmanlı Devleti o zamanlar, 3. Osmanlı Padişahı  I.Murat tarafından yönetiliyor ve savaşın komutanlığında da o bulunuyordu.

Sırpların önderliğinde ise Sırp Despotu Lazar bulunmaktaydı.

Tarihi kayıtlar savaşın ilk kıvılcımlarını Osmanlı Devleti’nin  ateşlediğini göstermektedir.

O zamanlarda Sırp Kralı Lazar, bulunduğu bölgede oldukça güç kazanmaktaydı ve bu Osmanlı’yı oldukça rahatsız ediyordu.

I.Murat bu duruma daha fazla dayanamamış ve 1388 yılında Lazar’ın üstüne yürümüştür ve Osmanlı Birlikleri Plonçik’te yenilgiye uğramıştır.

Bu durumu  Osmanlı’nın savaşa başlama yada daha doğru bir ifadeyle savaşın filizlenmesine sebebiyet oluşturduğunu  söyleyebiliriz.

Savaşın Nedenleri 

Savaşın nedenlerine kısaca değinecek olursak yukarıda ki sebebi temel sebep olarak alabiliriz.

1388 yılında kaybedilen Savaş’ın Bleka’da Bosna Kralı Tvrtko ile yapıldığı ve bunun üzerine bunun üzerine I.Murat Tvrtko ile Lazar arasında gizli bir antlaşma olduğunu düşünmüş ve bunun üzerine savaşın temelleri atılmış olmuştur.

İşte tüm bu olayları savaşın nedenleri arasında sayabiliriz.

Savaş Başlıyor

Osmanlı Devleti ve Sırplar ile müttefikleri, Kosova Ovasında savaşa başladılar.

Araştırmalara baktığımızda her iki devleti de ayrı ayrı baza alırsak Osmanlı Devleti’nin süvari güçleri açısından Sırpların ise hücum konusunda avantajlı ve iyi oldukları söyleyebilmekteyiz.

Savaşı aşamalı olarak incelersek eğer,  Sırplar ilk saldırıda dağılmış ve Sırp Despodu Brankoviç ve Bosno Kralı Tvrtko savaştan çekilmiş ve savaşın sonunda I. Murat ve Lazar ölmüştür.

Savaş’ın en dikkat edici detayı olarak  Yıldırım Beyazıd’ın Sırpların sol kanadının çökmesi üzerine kahramanlık göstermesi savaşın seyrini değiştirmiş ve savaşı Osmanlı’nın kazanmasını sağlamıştır.

Savaşın sonunda I.Murat’ın ölmesi Savaşı kimin kazandığı konusunda çekişmeler yaratmasına sebep verse de Lazar’ın  oğlunun yanında Kostantin tarafından Osmanlı’nın kazandığının söylemesi üzerine netlik kazanmıştır.

Savaşın Sonuçları 

Savaşın Osmanlı açısından önemi yerli fedorel beylerin direnişinin kırılması ile güneye doğru ilerlemesidir.

Aynı zamanda Osmanlı’nın Balkanların güney kesimlerine yerleşmelerine sebep olmuştur.

Sonuçları madde şeklinde sıralayacak olursak;

Türkleri balkanlardan atma amacındaki bu haçlı girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Sırp Krallığı Osmanlı’ya vergi vermeye başlamıştır.

I.Murat savaş alanını gezerken yaralı bir Sırp askeri tarafından öldürülünce yerine oğlu Beyazıd (Yıldırım) geçmiştir.

Osmanlı ordusu ilk defa bu savaşta top kullanmıştır.

Osmanlı’nın Balkanlarda ki durumu iyileşti ve sağlamlaştı.

Önemi Açısından Bakarsak

Bu savaş bizim balkanlarda tutunabilmemiz için verdiğimiz en büyük mücadelelerden biridir.

I.Murat savaş alanını gezerken şehit oldu.

Yıldırım Beyazıd , bu savaşta yaptığı başarısı ve yeteneğiyle Yıldırım adını almıştır.

Savaşın’ın Komutanı I.Murat Kimdir?

Sultan I.Murat Osmanlı’nın 3.Padişahıdır.

1326’da Bursa’da doğdu. Babası Orhan Gazi annesi Nilüfer Hatun’dur.

Sultan Murat giyiminde oldukça sade olmaya dikkat eden, uzun boylu bir insandı.

Eğitimini Bursa’da alan I. Murat fethettiği Hristiyanlara  karşı oldukça kibar ve anlayışlı davranmasıyla bilinirdi.

“Murat Hüdavendigar” adını 1382 yılında kazanmış ve 1989 yılında Sırf Kralı Lazar’ın damadı tarafından savaş alanını gezerken öldürülmüştür.

Sultan Murat’ın; Yakup Çelebi, Yıldırım  Beyazıd, Savcı Bey ve İbrahim adlarında oğulları ve Nefise, Sultan Hatun adı altında iki tane kızı vardır.

 

 

 

 

Ezgi Özuyar

En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here