Korsanlıktan Osmanlı Kaptan-ı Deryalığa “BARBAROS HAYRETTİN PAŞA”

0

Ulu çınar Osmanlı öyle bir devlet ki korsan da olsan, gayri Müslim de olsan yada Bosnalı bir fakir çiftçinin oğlu da olsan zeka ve başarın sayesinde devletin önemli kademelerine gelebilirsin. Nasıl ki Sokulu Mehmet paşa Bosnalı bir fakir ailenin oğlu ise ve devletin en önemli adamı olduysa ve bir devre ismini vermişse hiç şüphesiz Barbaros hayrettin paşa da bir korsanken bir devre ismini vermiştir. Bugün ki yazımda Barbaros hayrettin paşanın hayatı ve Cezayir’i almasından bahsedeceğim

Ünlü, Türk denizcisidir (1474 – 1518). Barbaros Hayreddin Paşanın ağabeyidir. Küçük kardeşi ilyas ile birlikte denizciliğe başladı. Akdeniz çevresindeki ülkelerde  konuşulan dillerin hemen hepsini öğrendi. Rodos şövalyeleriyle yaptığı bir çarpışmada tutsak düştü. Kaçıp kurtulunca Memlüklerin hizmetine girdi. Daha sonra, Antalya sancakbeyi şehzade Korkut’un verdiği bir gemiyle korsanlığa başladı.

Gemisinin Rodos şövalyelerinin eline geçmesi üzerine şehzade Korkut ona bir gemi daha verdi. Oruç Reis, Yavuz Sultan Selim padişah olunca, Anadolu kıyılarından ayrılarak Batı Trablus ile Tunus arasında bulunan Cerbe adasına yerleşti. Kardeşi Hızır da (Barbaros Hayreddin Paşa) burada kendisine katıldı (1510). İki kardeş, küçük donanmalarıyla Kuzey Afrika kıyılarında denizcilik yapmaya başladılar. Tunus sultanından, kazançlarının beşte birini vermek koşuluyla Tunus limanı ağzında bulunan Halkuvad kalesine yerleşme izni aldılar. Bundan sonra daha başarılı seferler yaptılar, İspanyolların ve İtalyanların gemilerini ele geçirdiler. Ünleri Batı Akdeniz’e de yayıldı. Türk korsanlarından tanınmış yedi reis gemileriyle onlara katıldı. Böylece büyük bir korsan donanması meydana geldi. Türk leventlerinin “Baba Oruç” dedikleri Oruç Reis, gerektiğinde yardımını görmek için Yavuz Sultan Selim’e Piri Reisle hediyeler, gönderdi. Osmanlı padişahı da ona iki kılıç, iki hil’at ve donanmış iki kadırga yolladı. Kuzey Afrika kıyılarındaki İslam devletlerinin karışıklık içinde bulunmasından yararlanan İspanyollar, buralarda bazı yerleri ele geçirmişlerdi. Cezayirliler, İspanyolları Becaya’dan (Buci) çıkarmak için Oruç Reisle Hızır Reisten yardım istediler. Bunun üzerine iki kardeş kuvvetleriyle denizden ve karadan o tarafa gittiler. İspanyollarla savaştılar. Becaya’yı alamadılar; fakat Cezayir şehrini işgal ettiler.

İspanyollar, Cezayir’in karşısındaki Penon adasına sığınmak zorunda kaldılar. O zaman İspanya kralı olan Şar İken (Charles Quind), Cezayir’e bir donanma ile ordu gönderdi. Bu kuvvetler, Cezayir’i almak istedilerse de başaramadılar. Oruç Reis, Cezayir’de hükümdarlığını ilan etti. İspanyolların yönetimine girmiş olan Telemsan’ı aldı. Burasını kuşatan İspanyollar ve yerli halkla yedi ay savaştı. Kuşatmayı yarıp dışarı çıktığı şırada iki yerinden vurularak şehit düştü. Cezayir hükümdarlığı kardeşi Hızır’a geçti.

 

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here