Komünizm ve Sosyalizm Nedir?

0

Komünizm ve Sosyalizm Nedir?


Komünizm
 hem her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem hem de sınıfsız, devletsiz ve dinsiz bir toplumu ideal kabul eden politik bir ideolojidir.

Sosyalizm toplumdaki her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem olarak kabul edilir.

Komünizm Nedir?

Komünizm;

 ➡ Latince ortak, evrensel gibi anlamlara gelen “communius” sözcüğünden türemiştir.

 ➡ Komünizm, bütün malları ve her türlü üretim araçlarını devletin elinde toplayıp; ferdi mülkiyeti ortadan kaldıran sosyal ve politik bir düzendir.

20.yüzyıla damgasını vuran komünizm  ideolojisi, üretim araçlarının toplumsal ortaklığa dayalı olmasını ve özel mülkiyet kavramının ortadan kaldırılmasına ön görmektedir. komünizmin yükselişe geçtiği yıllar 19.yüzyıl denilebilir. Çünkü Sanayi devriminin yapılması ve bundan yaşanan gelişmeler yüzünden Proletarya(işçiler, emekçiler) ile zengin sınıf arasındaki uçurumun gittikçe daha çok açılmasına neden oluyordu. Fazla çalışma saatleri ve düşük üçretler Proletarya için bir şeyler yapılmasını gerektiriyordu işte bu nedenle Karl Max ve Friedrich Engels’in birlikte kaleme aldığı kitap fazlasıyla dikkat çekti.

Komünizmi  savunan akımlar arasında en yaygın olanı Marksizm-Leninizm’dir ama Sol Komünizm ve anarşist Komünizm olmak üzere iki Komünist akım vardır.

Sol Komünizm: Markizm’in düşüncelerini benimseyen fakat leninist modelle komünizme ulaşılamayacağını iddia eden akımdır.

Anarşist Komünizm: Komünist sisteme devleti ele geçirerek geçilebileceği düşüncelerimi reddederek marksizmi eleşiren akımdır. Anarşist komünizmi savunanlara göre komünizme bilimsel sosyalizm olmadan da ulaşılabilir.

 

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm;

 ➡ Fransızca kökenli olan sözcük TDK’de toplumculuk olarak ifade edilmektedir.

Karl Marx sosyalizmi diğerlerine göre çok daha somut temellere oturtmuştur. Bu nedenle de Marx’ın görüşü bilimsel sosyalizm olarak ifade edilmektedir.

  ➡ Sosyalizm, bir toplumun ekonomik faaliyetlerin kamuya ait olması ve hem sosyal hem de ekonomik alanda toplumsal refahın devlet tarafından sağlandığı siyasi teoridir. Devletçi bir model olan sosyalizmde ekonomik geniş kitlelerin yararına işletilmelidir. Devlet her şeyin sahibidir ama sahip   olduklarını  sınıf ayrımı yapmadan yanlıca toplum yararına kullanılmaktadır.  

Sosyalizm de özel mülkiyetin  olmayacağı anlamına gelmemektedir. Sosyalist sistemde yalnızca büyük sermaye sahipleri, toprak ağaları yani ortalamanın çok üzerinde varlığa sahip olanların mülk sahipliğine karşı çıkılmaktadır.

Sosyalizm ekonomik sisteminde temel prensipler üretici gücün emek olması üretim araçlarındaki tek yetki sahibinin devlet olması, merkezi planlamanın varlığı ve tek partili siyasetin tercih edilmesi.

Sosyalist sistemde üretim araçları devletleştirilir. Evler ve topraklar yurttaşlara verilir. Hastane, okul gibi hizmetler ücretsiz hale getirilir. Karl Max tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün Das Kapital isimli eserinde ortaya koyar.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here